KONKURS MACHINARIUM

Machinarium

REGULAMIN KONKURSU
PYTANIA KONKURSOWE
ORGANIZATORZY
NAGRODY
Nowy! ZWYCIĘZCY Nowy!

REGULAMIN KONKURSU
Menu
 1. Konkurs nosi oficjalną nazwę "Konkurs Machinarium".
 2. Organizatorem konkursu jest redakcja Trzynastego Schronu, przy wsparciu IQ Publishing.
 3. Nagrodami w konkursie są ufundowane przez IQ Publishing dwa egzemplarze gry Machinarium.
 4. Udział w konkursie może wziąć każdy zarejestrowany użytkownik forum newsowego Trzynastego Schronu. Jeden użytkownik może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Niedozwolone jest posiadanie więcej niż jednego konta na forum przez jedną osobę.
 5. Odpowiedzi należy wysyłać na adres machinarium@trzynasty-schron.net

  W temacie listela (czyli mejla) należy wpisać "Konkurs Machinarium" oraz podpisać pseudonimem, pod jakim użytkownik jest zarejestrowany na forum newsowym Trzynastego Schronu.
 6. Konkurs rozpoczyna się wraz z momentem ogłoszenia. Konkurs trwa do godziny 23:59, 30.04.2010r.
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi na łamach Trzynastego Schronu najpóźniej 05.05.2010r.
 8. Zwycięzców konkursu wytypuje redakcja Trzynastego Schronu w drodze losowania wśród nadesłanych zgłoszeń zawierających poprawne odpowiedzi na pytania konkursowe.
 9. Warunkiem otrzymania nagród jest przesłanie swoich danych adresowych na adres redakcja[malpa]trzynasty-schron.net w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 10. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji oraz stali współpracownicy.
 11. Po wysłaniu listela z odpowiedzią nie podlega on modyfikacjom. Wysłanie listela na adres konkursowy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Użytkownik, podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich niekomercyjne przetwarzanie w obrębie redakcji Trzynastego Schronu.
 12. Redakcja Trzynastego Schronu zastrzega sobie prawo do niewysyłania nagród poza granice administracyjne Rzeczpospolitej Polski.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji regulaminu.
PYTANIA KONKURSOWE
Menu

 1. Podaj genezę słowa robot. Kto jest jego autorem?
 2. Wymień parę dzieł z szeroko pojętego zakresu postkuktury (gry, książki, filmy, itp), w których pojawiają się roboty bądź inni przedstawiciele "sztucznej inteligencji."

ORGANIZATORZY
Menu


IQ Publishing

Trzynasty Schron - Postapokalipsa i Fallout

NAGRODY
Menu

Dwa egzemplarze gry Machinarium.

Machinarium

ZWYCIĘZCY
Menu

Na początek część odpowiedzi, jaką na konkurs nadesłał szmergiell, a która jest fragmentem jego pracy dyplomowej:

Pierwsze wzmianki o sztucznych istotach, do których należą również roboty, pojawiły się po raz pierwszy już w starożytności. W 425 r. p.n.e, genialny grecki matematyk Archytas z Tarentu, uznawany za ojca mechaniki, skonstruował mechaniczny model ptaka, którego nazwał "Gołębiem". Dzięki pewnemu rodzajowi napędu odrzutowego urządzenie to przeleciało 200 metrów. Działało ono tylko raz, jednakże uznawane jest za pierwszy w historii model latający. Prawie 2000 lat później, w 1495 r., Leonardo da Vinci stworzył mechaniczną zabawkę w celu rozbawienia rodziny królewskiej. Był to opancerzony rycerz, wyglądający i poruszający się jak żywy człowiek. Jednakże by nacieszyć się pierwszym działającym robotem, ludzkość musiała czekać do 1738 roku. Wtedy to Jacques de Vaucanson zaprezentował światu mechaniczną lalkę, która potrafiła zagrać na flecie dwanaście utworów. Słowo "robot", które obecnie jest powszechnie używane w odniesieniu do maszyn automatycznie wykonujących zaprogramowane czynności, po raz pierwszy użyte zostało przez Karla Capka w sztuce "RUR" w 1920 r. (w 1923 r. przetłumaczona została na język angielski).

By rozwiać wątpliwości co do znaczenia słowa "robot", jego definicja została ustandaryzowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jako ISO 8373: an automatically controlled, reprogrammable, multipurpose, manipulator programmable in three or more axes, which may be either fixed in place or mobile for use in industrial automation applications. W tej postaci uznawana jest przez Międzynarodową Federację Robotyki (International Federation of Robotics), przez EURON (European Robotics Research Network) i wiele innych narodowych komitetów.

Od wielu lat ludzie próbują ułatwiać sobie życie. Konstruują w tym celu wiele urządzeń mechanicznych, które pomagają czy wręcz zastępują człowieka w wykonywaniu pewnych czynności. Z tego powodu powstały również roboty. Robotami można sterować na wiele sposobów: ręcznie, mogą poruszać się po zaprogramowanej trajektorii, jak również podejmować decyzje co do dalszego swojego "postępowania".

Widzimy więc, że Czesi już od samego początku byli zamieszani w robocią robotę. Zaś w schronowy konkurs związany z grą Machinarium było zamieszanych 44 osoby. Zdyskwalifikowane zostały cztery zgłoszenia: niedokładna odpowiedź na pytanie #1, brak podania ksywy, ban za posiadanie multikont oraz nadesłanie pracy po terminie.

Następnie po zagonieniu do pracy S.M.L. (Schronowa Maszyna Losująca), którą wbrew rozsiewanym przez złe języki plotkom nie jest nasz "psiak" Schronek, otrzymaliśmy niniejszych zwycięzców:

Zwycięzcom gratulujemy, przypominając o konieczności nadesłania danych adresowych (choć wysyłamy info o wygranej).

Nie możemy też nie wspomnieć o firmie IQ Publishing, która ufundowała nagrody - czyli grę Machinarium. Serdecznie dziękujemy!