EGZAMIN Z TRZYNASTEGO SCHRONU - DOPYT

Konkurs Trzynastego Schronu

ORGANIZATOR KONKURSU
FUNDATOR NAGRÓD
NAGRODY
ZADANIE KONKURSOWE
WARUNKI UCZESTNICTWA
REGULAMIN OGÓLNY

ORGANIZATOR KONKURSU
Menu

Trzynasty Schron - Postapokalipsa i Fallout

FUNDATOR NAGRÓD
Menu

Wydawnictwo Insignis

Trzynasty Schron - Postapokalipsa i Fallout

NAGRODY
Menu

Andriej Diakow - 'Za horyzont'

Koszulki Metro 2033 i książki 'Za horyzont'

- I miejsce: zestaw koszulka Uniwersum Metro 2033 i powieść 'Za horyzont' - osoba jako pierwsza wybiera rozmiar koszulki z puli XL, L
- II miejsce: zestaw koszulka Uniwersum Metro 2033 i powieść 'Za horyzont' - osoba jako druga wybiera rozmiar koszulki z puli XL, L

ZADANIE KONKURSOWE
Menu

Rozwiąż formularz egzaminacyjny pogrubiając prawidłową odpowiedź - opcja BOLD.
- formularz w formacie ODT [POBIERZ]
- formularz w formacie DOC [POBIERZ]

WARUNKI UCZESTNICTWA
Menu
 1. Udział w konkursie może wziąć każdy zarejestrowany użytkownik forum Trzynastego Schronu.
 2. Zgłoszenie konkursowe w postaci skonwertowanego do formatu PDF formularza egzaminacyjnego należy przesłać w załączniku e-mailem na adres egzamin_13_konkurs@trzynasty-schron.net
 3. W temacie listela wpisujemy nazwę konkursu, a całość podpisujemy ksywą z forum.
REGULAMIN OGÓLNY
Menu
 1. Konkurs nosi oficjalną nazwę "Egzamin z Trzynastego Schronu - dopyt".
 2. Organizatorem konkursu jest redakcja Trzynastego Schronu.
 3. Nagrodami w konkursie są dwa zestawy zawierające koszulkę Uniwersum Metro 2033 oraz powieść Andrieja Diakowa "Za horyzont" ufundowane przez Wydawnictwo Insignis
 4. Konkurs rozpoczyna się wraz z momentem ogłoszenia. Konkurs trwa do godziny 23:59, 27.11.2013r.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi na łamach Trzynastego Schronu w najszybszym możliwym terminie.
 6. Zwycięzców konkursu wytypuje organizator spośród osób, które zdobyły największą ilość punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi (poprawna odpowiedź na pytanie - jeden punkt). W przypadku zdobycia przez większą liczbę osób tej samej ilości punktów, o wyborze zwycięzców zdecyduje losowanie.
 7. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie swoich danych adresowych listelem na adres egzamin_13_konkurs@trzynasty-schron.net w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Użytkownik podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich niekomercyjne przetwarzanie w obrębie redakcji Trzynastego Schronu.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji.
 9. Po wysłaniu zgłoszenia nie podlega ono modyfikacjom.
 10. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do niewysyłania nagród poza granice administracyjne Rzeczpospolitej Polski.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu (zmiany obowiązują od momentu ogłoszenia ich na stronie) oraz samodzielnego rozstrzygania wszelkich spraw związanych z konkursem, a nie objętych niniejszym regulaminem.
 13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
< NOWINY | << KONKURSY