<< Nowiny | << Archiwum nowin
24 lutego 2002
Sekret Leonard'a Boyarsky'iego. - 0:01 - DoPr
Zagorzali fani Fallouta 2 zapewne pamiętają, że z Vault City wydalony został Richard Grey, a wiele lat po nim Leonard Boyarski. W Biblii Fallouta już została wytłumaczona sprawa Grey'a, a ja postanowiłem dowiedzieć się czegoś więcej o Boyarsky'im, a konkretnie byłem ciekaw co się stało, że podczas entej gry w mojego ulubionego Falla, znalazłem grób Boyrasky'iego na Golgocie niedaleko New Reno. Wysłałem list do Chris'a Avellon'a i... dostałem odpowiedĄ, którą możecie przeczytać poniżej. :-)

DoPr: In the last "Fallout Bible" update there was a question about Richard Grey and why he was exiled from Vault City. I remember that there was another person exiled from the VC - Leonard Boyarski. He also was exiled for a murder but I'm curious how did he die? I've found his grave on the Golgotha and it's quite surprising.

Chris @ Black Isle: Boyarsky was an in-joke to Leonard Boyarsky who originally worked on F1 and parts of F2. I think the name was originally Jason Anderson, but honestly, I don't really remember. Boyarsky was exiled for murder and unauthorized research (the research allegations revolved around some tampering with the pregnancy cycles in the Auto-Doc that apparently put all of Vault 8 in danger, but the details were deleted from the Vault 8 computer). His crime occurred many years after Grey's alleged crime, but Boyarsky only got as far as Reno with a traveling caravan before he was robbed and killed by Reno toughs who saw him as an easy mark (which pretty much is true for everyone from Vault City). His reasons for traveling south were unknown, but it is rumored his original destination was east of Reno for unknown reasons.

Spróbowałem przetłumaczyć wypowiedĄ Chris'a, a wygląda to mniej więcej tak:
Chris @ Black Isle: Boyarsky to był żart nawiązujący do Leonard'a Boyarsky'iego, który w rzeczywistości pracował nad F1 i częścią F2. Wydaje mi się, że oryginalnie nazywał się Jason Anderson, ale tak uczciwie, to naprawdę nie pamiętam. Boyarski został wygnany za morderstwo i bezprawne badania (zarzuty o badania odnosiły się do jakiegoś majstrowania z cyklami ciążowymi w Auto-Doc'u, co najwyraĄniej zagrażało wszystkim z Vault 8, ale szczegóły zostały wykasowane z komputera Krypty 8). Jego przestępstwo wydarzyło się wiele lat po rzekomej zbrodni Grey'a, ale Boyarsky dotarł tylko do Reno z wędrującą karawaną zanim został okradziony i zabity przez twardzieli z Reno, którzy zauważyli w nim łatwy cel (co jest całkiem oczywiste u wszystkich z Vault City). Powody dla jakich podróżował na południe są nieznane, ale chodzą słuchy, że z niewiadomych przyczyn jego prawdziwy cel podróży był na wschód od Reno.
Podgląd newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer