<< Nowiny | << Archiwum nowin
14 kwietnia 2007
Prawa do marki Fallout własnością Bethesdy - 23:27 - Squonk
To jest dopiero nowina! Od dnia 9 kwietnia br. prawa własności do marki Fallout należą do firmy Bethesda Softworks. Poprzedni właściciel - firma Interplay sprzedała je za 5,75 miliona dolarów. Informacja ta zawarta została w raporcie Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych.

4 kwietnia 2007 r. Firma zawarła Umowę o Sprzedaż Aktywów ("APA") oraz Umowę o Licencjonowanie Marki Handlowej ("Zwrotna Licencja") z Bethesda Softworks LLC, twórcą i wydawca gier wideo ("Bethesda") odnośnie "FALLOUT", własności intelektualnej uprzednio posiadanej przez Firmę ("IP"). Umowy zawarte 4 kwietnia 2007 zostały uzgodnione jako wiążące od 9 kwietnia 2007.

W ramach APA Firma sprzedała wszystkie swoje prawa do IP Bethesdzie za sumę $5,750,000.00 zapłaconych Firmie, obwarowaną pewnymi warunkami, w trzech transzach. Pierwsza transza w sumie $2,000,000.00 została opłacona po zawarciu, gdy $200,000.00 zostało zapłacone firmie, a $1,800,000.00 zostało wpłacone na konto na pokrycie rozmaitych zobowiązań. Firma spodziewa się dotrzymania obwarowań APA i otrzymania pełnej zapłaty w trzecim kwartale 2007. Firma uprzednio, 29 czerwca 2004, weszła w umowę o wyłączne licencjonowanie Bethesdy, odnośnie IP, która została przebita przez APA.

W ramach Licencji Zwrotnej Firma otrzymała wyłączną licencję, pod określonymi warunkami, na użycie IP w celu stworzenia pod znakiem Interplay Masowej Wieloosobowej Gry Sieciowej Fallout ("MMOG").


Interplay deklaruje zdobycie funduszy i rozpoczęcie prac nad MMOG w ciągu dwóch lat, i jego wydanie w ciągu sześciu (włącznie ze zdobyciem przynajmniej 10 tys. płacących abonentów) lub licencja przepadnie.

2.6 REZERWACJA PRAW: Wszelkie prawa nie udzielone tutaj dosłownie Interplay są zarezerwowane dla Bethesdy.

5.3.2 Interplay nie zaoferuje ani nie dostarczy żadnych produktów, których natura lub jakość nie jest w zgodzie z standardami jakości Bethesdy.

7.0 WYPŁATA TANTIEM. Interplay zgadza się płacić Bethesdzie tantiemy w wysokości dwunastu procent (12%) Wpływów Pieniężnych Netto pozyskanych tytułem sprzedaży i rozpowszechniania FALLOUT MMOG, włącznie ze sprzedażą abonamentów na FALLOUT MMOG oraz innych wpływów pochodzących z FALLOUT MMOG, w obrębie Terytorium, w każdym kwartale kalendarzowym po komercyjnym starcie FALLOUT MMOG.


Hmm... Jakby to powiedzieć... Chyba wszystko jest już jasne...

Wypatrzono i po części się oparto o materiały z NMA.
Podgląd newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer