<< Nowiny | << Archiwum nowin
12 czerwca 2012
UWAGA! JESTEŚCIE OTOCZENI PATRIOTYZMEM! - #2: Nie deptać flagi, nie pluć na godło - 20:13 - Squonk
Flaga Polski
To teraz coś, co tłumy niedzielnych patriotów, jakie od jakiegoś czasu szwędają się po ulicach na pewno nigdy nie przeczytali i nie przeczytają. Bo i po co, skoro jedyną dla nich okazją dla nich by się zidentyfikować ze swoją Ojczyzną, są biznesowe spędy zwane mistrzostwami w piłkę nożną.

Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
Art.28
1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w
czerwonym polu.
2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.
3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.
4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.
5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.


Dz.U. 1980 nr 7 poz. 18. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 6
1. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat tkaniny o barwach
Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie.
2. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest także flaga określona w ust. 1, z
umieszczonym pośrodku białego pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej.


Art. 8 (wybór)
1. Flagę państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej podnoszą:
1) przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne
przedstawicielstwa i misje za granicą na budynkach lub przed budynkami ich
siedzib urzędowych, a także kierownicy tych przedstawicielstw, urzędów i
misji na swych rezydencjach i środkach komunikacji – w wypadkach przewidzianych
w prawie i zwyczajach międzynarodowych;
2) cywilne lotniska i lądowiska;
3) cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą;
4) kapitanaty (bosmanaty) portów - na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi
ich siedziby urzędowe.


Art. 9 (wybór)
1. Flagę państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej podnoszą polskie statki
morskie jako banderę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
szczególnymi; ponadto do bandery stosuje się prawo i zwyczaje międzynarodowe.
2. Statki morskie pełniące specjalną służbę państwową podnoszą także flagę oznaczającą
pełnienie tej służby.


Proste c'nie? Więc w czym tkwi problem? Dla wielu zapewne żaden. To może coś ze mną jest nie tak, że się głupio dziwię, jak można budować gmach nowoczesnego społeczeństwa, nie mając dbałości o podstawy.

Zajrzyjcie także:
- Flaga Rzeczypospolitej Polskiej według osobistego doradcy prezydenta Komorowskiego
- Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
- Ustawa z 31 stycznia 1980 o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 1980 r. Nr 7, poz. 18)

Podgląd newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer