<< Twój Bohater F1
Z PAMIĘTNIKA ANEMIKA

Wszystkie przedstawiane tutaj statystyki można zwiększyć przez odpowiednie Perki, jednak nie są one tutaj wymieniane ze względu na ich ilość i różnorodność wymagań.

Klasa pancerza AC - Armor Class (KP - Klasa pancerza)
Oryginalny opis angielski: Modifies the chance to hit particular character.
Oryginalny opis polski: Modyfikuje prawdopodobieństwo trafienia cię przez przeciwników.
Uwagi: Modyfikuje szanse na to, czy wróg Cię zrani i jakie odniesiesz obrażenia. Zależy od sumy Agility (Zręczność) i AC pancerza na postaci.
Wartość początkowa: AG + AC pancerza (ZR + KP pancerza)
Punkty Akcji AP - Action Points (PA - Punkty Akcji)
Oryginalny opis angielski: The number of actions that the character can take durning one combat turn.
Oryginalny opis polski: Twoje punkty akcji (PA) wyznaczają zakres działań, które możesz podjąć w trakcie pojedynczej tury walki.
Uwagi: Od nich zależy, ile różnych czynności zdążysz wykonać w ciągu jednej tury. Zależy od Agility (Zręczność).
Wartość początkowa: 5 + AG/2 (5 + ZR/2)
Udźwig Carry Weight (Udźwig)
Oryginalny opis angielski: The maximum amount of equipment your character can carry, in pounds.
Oryginalny opis polski: Maksymalny ciężar ekwipunku, który jesteś w stanie nieść, wyrażony w funtach.
Uwagi: Maksymalna waga przedmiotów (mierzona w funtach) jaką możesz unieść. Zależna od Strenght (Siła).
Wartość początkowa: 25 + STx25 (25 + SIx25)
Szansa na trafienie krytyczne Critical Chance (Szansa na trafienie krytyczne)
Oryginalny opis angielski: The chance to cause a critical hit in combat is increased by this amount.
Oryginalny opis polski: Szansa na zadanie przez ciebie krytycznego trafienia przeciwnikowi podczas ataku rośnie o tę wartość.
Uwagi: Zwiększa szansę na zadanie krytycznego ciosu o podaną liczbę. Modyfikowane przez Luck (Szczęście) i Traity Kamikaze (Kamikadze) i.
Wartość początkowa: LK (SZ)
Odporność na obrażenia Damage Resistance (Odporność na obrażenia)
Oryginalny opis angielski: Any demage taken is reduced by this amount. Damage Resistance can be incressed by wearing armour.
Oryginalny opis polski: Wielkość wszelkich obrażeń ponoszonych przez twój organizm maleje o tę wartość. Możesz podwyższyć twą odporność poprzez stosowanie uzbrojenia ochronnego.
Uwagi: Redukuje liczbę doznawanych obrażeń. Zwieksza się tylko za pośrednictwem zbroi.
Wartość początkowa: 0%
Tempo zdrowienia Healing Rate (Tempo zdrowienia)
Oryginalny opis angielski: At the end of each day, your character will heal 1 HP for each point of Healing Rate. When you rest, you heal every six hours.
Oryginalny opis polski: Pod koniec każdego dnia odzyskujesz 1 utracony PW na każdy punkt tempa twojego zdrowienia. Gdy śpisz, proces samoczynnego zdrowienia daje takie same efekty co 6 godzin.
Uwagi: HR zwiększa o 1 liczbę przywracanych punktów życia podczas odpoczynku. Początkowa wartość zależy od Endurance (Wytrzymałość).
Wartość początkowa: EN=1-5 HR=1, EN=6-8 HR=2, EN=9-10 HR=3 (WT=1-5 TP=1, WT=6-8 TP=2, WT=9-10 TP=3)
Obr. w walce wręcz Melee Damage (Obr. w walce wręcz)
Oryginalny opis angielski: The amount of bonus damage your character does in hand-to-hand combat.
Oryginalny opis polski: Wielkość dodatkowych obrażeń, które zadajesz przeciwnikom w walce wręcz.
Uwagi: Oznacza dodatkowe obrażenia zadawane w walce bezpośredniej.
Wartość początkowa: ST=1-6 MD=1, ST=7 MD=2, ST=8 MD=3, ST=9 MD=4, ST=10 MD=5 (ST=SI :))
Odporność na trucizny Poison Resistance (Odporność na trucizny)
Oryginalny opis angielski: Reduces poison damage by this amount.
Oryginalny opis polski: Obrażenia wywołane przez zatrucie (w szczególności jadem) są pomniejszane o tę wartość.
Uwagi: Zmniejsza obrażenia od trucizny o tą wartość. Wartość początkowa zależy od Endurance (Wytrzymałość).
Wartość początkowa: ENx5% (WTx5%)
Odporność na promieniowanie Radiation Resistance (Odporność na promieniowanie)
Oryginalny opis angielski: The amount of radiation you are exposed to is reduced by this percentage. Radiation Resistance can be modified by the type of armour worn, and anti-radiation chems.
Oryginalny opis polski: Dawka radiacji, jaka ewentualnie dociera do twojego organizmu, ulega zmniejszeniu o tę wielkość. Może się zmieniać w zależności od typu używanej przez ciebie odzieży ochronnej oraz pod wpływem specyfików antyradiacyjnych.
Uwagi: Pokazuje o jaki procent jest zmniejszane pochłaniane przez bohatera promieniowania. Wartość początkowa zależy od Endurance (Wytrzymałość). Może być zwiększone przez pancerz oraz środki chemiczne.
Wartość początkowa: ENx2% (WTx2%)
Inicjatywa Sequnce (Inicjatywa)
Oryginalny opis angielski: Determines how soon in a combat turn your character can react.
Oryginalny opis polski: Określa, po uwzględnieniu inicjatyw innych postaci, moment tury walki, w którym możesz podjąć działanie.
Uwagi: Pokazuje jak szybko podczas tury twoja postać będzie mogła reagować. Modyfikowane także przez trait Kamikaze (Kamikadze).
Wartość początkowa: PEx2 (PEx2)

<< Twój Bohater F1