PERKI

Perki to dodatkowe umiejętności, które otrzymujesz co trzeci level (jeżeli na początku wybrałeś sobie trait Skilled, to co czwarty level). Perki ulepszają twoją postać i pomagają ci lepiej wyspecjalizować wybrane umiejętności.

Perki poziomu 3
Menu

Orientacja Awarness (Orientacja)
Oryginalny opis angielski: You are more likely to notice details about people. Awareness will give more detailed information about them when you perform an Examine.
Oryginalny opis polski: Łatwiej ci dostrzegać szczegóły dotyczące innych osób. Pozwala ci to uzyskiwać poprzez obserwację bardziej dokładne informacje na ich temat.}
Wymagania: PE 5, Level 3
Liczba poziomów: 1
Twarde pięści Bonus HtH Damage (Twarde pięści)
Oryginalny opis angielski: Experience in unarmed combat has given you the edge when it comes to damage. You cause +2 points of damage with hand-to-hand and melee attacks for each level of this Perk.
Oryginalny opis polski: Doświadczenie w walce wręcz pozwala ci uzyskać w niej przewagę. Za każdy poziom tego profitu stopień obrażeń zadawanych w trakcie walki bezpośredniej rośnie o 2 pkt.
Wymagania: AG 6, ST 6, Level 3
Liczba poziomów: 3
Pierwszy w kolejce Earlier Sequence (Pierwszy w kolejce)
Oryginalny opis angielski: You are more likely to move before your opponents in combat, since your Sequence is +2 for each level of this Perk.
Oryginalny opis polski: W trakcie walki prawdopodobnie wyprzedzisz przeciwników, jako że twoja inicjatywa rośnie o 2 punkty za każdy poziom tego profitu.
Wymagania: PE 6, Level 3
Liczba poziomów: 3
Szybkie zdrowienie Faster Healing (Szybkie zdrowienie)
Oryginalny opis angielski: With each level of this Perk, you get a +2 to your Healing Rate. This in in addition to your normal healing rate, thus you heal faster.
Oryginalny opis polski: Z każdym poziomem tego profitu tempo twojego zdrowienia wzrasta o 2 punkty. Co za tym idzie, zdrowiejesz szybciej.
Wymagania: EN 6, Level 3
Liczba poziomów: 3
Uzdrowiciel Healer (Uzdrowiciel)
Oryginalny opis angielski: The healing of bodies comes easier to you with this Perk. Each level of this Perk heal 4-10 additional hit points when using the First Aid or Doctor Skills.
Oryginalny opis polski: Z tym profitem uzdrawianie ciał przychodzi ci łatwiej. Każdy jego poziom przywraca twojemu pacjentowi dodatkowe 4-10 punktów wytrzymałości, gdy go opatrujesz lub leczysz.
Wymagania: PE 7, AG 6, IN 5, First Aid 40%, Level 3
Liczba poziomów: 3
Koci wzrok Night Vision (Koci wzrok)
Oryginalny opis angielski: With the Night Vision Perk, you can see in the dark better. This will reduce the overall darkness level by 20%.
Oryginalny opis polski: Z Kocim wzrokiem lepiej widzisz w ciemnościach. Każdy poziom tego profitu zmniejsza ogólny mrok o 20%.
Wymagania: PE 6, Level 3
Liczba poziomów: 3
Pionier Presence (Prezencja)
Oryginalny opis angielski: You command attention by just walking into a room. The initial reaction of another person is improved by 10% for each level of this Perk.
Oryginalny opis polski: Samo pojawienie się twojej osoby przyciąga uwagę całego otoczenia. Wstępna reakcja innych osób wobec ciebie poprawia się o 10% za każdy poziom tego profitu.
Wymagania: CH 6, Level 3
Liczba poziomów: 3
Szybki dostęp Quick Pockets (Szybki dostęp)
Oryginalny opis angielski: You have learned to better store your equipment on your person. With each level of this Perk, the AP cost to access Inventory in combat is reduced by one.
Oryginalny opis polski: Po wielu nieudanych eksperymentach potrafisz już optymalnie rozmieszczać na sobie wyposażenie. Za każdy poziom tego profitu koszt dostępu do twojego ekwipunku w czasie walki spada o 1 punkt akcji.
Wymagania: AG 5, Level 3
Liczba poziomów: 3
Zwiadowca Scout (Zwiadowca)
Oryginalny opis angielski: You have improved your ability to see distant locations, increasing the size of explorations on the World Map by one square in each direction.
Oryginalny opis polski: Łatwo dostrzegasz odległe miejsca, dzięki czemu wędrując po mapie Pustkowia odkrywasz o jeden sektor w każdym kierunku więcej.
Wymagania: PE 8, Level 3
Liczba poziomów: 1
Gładka gadka Smooth Talker (Gładka gadka)
Oryginalny opis angielski: A Smooth Talker has learned to increase their options in dialogue, without understanding what they are talking about. Each level of this Perk will increase your Intelligence by one, for purposes of dialogue only.
Oryginalny opis polski: Posiadacz sekretu gładkiej gadki potrafi rozmnożyć liczbę opcji dialogowych, niekoniecznie mając pojęcie o ich treści. Na czas rozmów każdy poziom tego profitu zwiększa inteligencję o 1 pkt.
Wymagania: IN 4, Level 3
Liczba poziomów: 3
Mocny grzbiet

Strong Back (Mocny grzbiet)
Oryginalny opis angielski: AKA Mule. You can carry an additional 50 pounds of equipment each level of this Perk.
Oryginalny opis polski: Inaczej zwany Mułem. Za każdy poziom tego profitu jesteś w stanie nosić dodatkowe 50 funtów wyposażenia.
Wymagania: ST 6, EN 6, Level 3
Liczba poziomów: 3

Traper Survivalist (Traper)
Oryginalny opis angielski: You are a master of the outdoors. This Perk confers the ability to survive in hostile environments. You get a +20% bonus to Outdoorsman for survival purposes, for each level of this Perk.
Oryginalny opis polski: Stajesz się dzieckiem natury. Ten profit wyposaża cię w zdolność przeżycia w niesprzyjających ekosystemach. Za każdy jego poziom otrzymujesz premię w wysokości 20% do twojej znajomości sztuki przetrwania.
Wymagania: EN 6, IN 6, Outdoorsman 40%, Level 3
Liczba poziomów: 3
Pojętny uczeń Swift Learner (Pojętny uczeń)
Oryginalny opis angielski: You are indeed a Swith Learner with this Perk, as each level gives you an additional +5% bonus whenewer you earn experience points. This is best taken early.
Oryginalny opis polski: Z tym profitem stajesz się naprawdę pojętnym uczniem, bowiem każdy jego poziom dodaje ci 5% do zdobywanych pkt. doświadczenia. Najlepiej zaopatrzyć się w niego jak najwcześniej.
Wymagania: IN 4, Level 3
Liczba poziomów: 3
Twardziel Toughness (Twardziel)
Oryginalny opis angielski: When you are togh, you take less damage. Each level of this Perk adds +10% to your general damage resistance.
Oryginalny opis polski: Jako twardziel otrzymujesz mniej obrażeń. Każdy poziom tego profitu dodaje 10% do twojej ogólnej odporności na obrażenia.
Wymagania: EN 6, LK 6, Level 3
Liczba poziomów: 3

Perki poziomu 6
Menu

Szybkie pięści Bonus HTH Attack (Szybkie pięści)
Oryginalny opis angielski: You have learned the secret arts of the East, or you just punch faster. In any case, your Hand-to-Hand attacks cost 1 AP less to perform.
Oryginalny opis polski: Znasz sekretne sztuki walki Wschodu lub po prostu szybciej wymachujesz rękami. Tak czy owak, ataki, których dokonujesz w trakcie walki wręcz, kosztują cię o 1 punkt akcji mniej.
Wymagania: AG 6, Level 6
Liczba poziomów: 1
Szybkie stopy Bonus Move (Szybkie stopy)
Oryginalny opis angielski: For each level of Bonus Move, you get 2 free APs each turn that can only be used for movement. In other words, you can move 2 free hexes each turn for each level of this Perk.
Oryginalny opis polski: Za każdy poziom szybkich stóp, co turę walki otrzymujesz 2 punkty akcji, przeznaczone wyłącznie na ruch. Innymi słowy, za każdy poziom tego profitu w każdej turze walki możesz za darmo przemieścić się o 2 pola.
Wymagania: AG 5, Level 6
Liczba poziomów: 3
Wyrobione oko Bonus Ranged Damage (Wyrobione oko)
Oryginalny opis angielski: Your trainnig in firearms and other ranged weapons has made you more deadly in ranged combat. For each level of this Perk, you do +2 points of damage with ranged weapons.
Oryginalny opis polski: Praktyka w używaniu broni palnej sprawia, że wyróżniasz się śmiertelną skutecznością. Za każdy poziom tego profitu wyrządzasz o 2 pkt. obrażeń więcej, gdy używasz broni do walki na dystans.
Wymagania: AG 6, LK 6, Level 6
Liczba poziomów: 2
Erudycja Educated (Erudycja)
Oryginalny opis polski:
Oryginalny opis angielski: Each level of Educated adds +2 skill points when you gain a new experience level. This Perk works best when purchased early in your adventure.
Oryginalny opis polski: Każdy poziom erudycji doda ci dwa punkty umiejętności przy awansach na wyższy poziom doświadczenia. Najlepsze skutki da wybór tego profitu u progu twej przygody.
Wymagania: IN 6, Level 6
Liczba poziomów: 3
Empatia Empathy (Empatia)
Oryginalny opis angielski: You have studied other humans beings, giving you inside knowledge of their emotional reaction to you. You will see the reaction level of the person you are talking to when involved in an indepth conversation.
Oryginalny opis polski: Po intensywnych badaniach nad innymi istotami ludzkimi, dysponujesz wiedzą z pierwszej ręki na temat ich reakcji wobec ciebie. Dzięki temu potrafisz określić poziom reakcji osób, z którymi prowadzisz dłuższe rozmowy.
Wymagania: PE 7, IN 6, Level 6
Liczba poziomów: 1
Poszukiwacz skarbów Fortune Finder (Poszukiwacz skarbów)
Oryginalny opis angielski: You have the talent of finding money in random encounters in the desert.
Oryginalny opis polski: Masz smykałkę do znajdywania pieniędzy. Z przypadkowych spotkań na pustyni nigdy nie wyjdziesz z pustymi kieszeniami.
Wymagania: LK8, Level 6
Liczba poziomów: 1
Przyjazny wróg Friendly Foe (Przyjazny wróg)
Oryginalny opis angielski: Characters that are part of your team are highlighted green in combat instead of red, if you have this Perk. Red highlighted characters may still be non-hostile towards you.
Oryginalny opis polski: W czasie walki członkowie twojego zespołu obrysowywani są na zielono, a nie na czerwono. Postacie obrysowane na czerwono bynajmniej nie muszą być do ciebie wrogo nastawione.
Wymagania: PE 4, Level 6
Liczba poziomów: 1
Duch Ghost (Duch)
Oryginalny opis angielski: When the sun goes down or you are in a poorly lit area, you move like a ghost with this Perk. Your Sneak skill is enhanced +20% in dark conditions.
Oryginalny opis polski: Gdy okryje cię mrok, przemieszczasz się z tym profitem niczym duch. Twoja umiejętność skradania się w ciemnościach rośnie bowiem o 20%.
Wymagania: Sneak 60%, Level 6
Liczba poziomów: 1
Leci! Heave Ho! (Leci!)
Oryginalny opis angielski: Each level of the Heave Ho! Perk will give your thrown weapons an additional +2 Strength for purposes of determining range only.
Oryginalny opis polski: Każdy poziom tego profitu dodaje twoim rzutom po 2 punkty siły, uwzględniane wyłącznie przy określaniu ich zasięgu.
Wymagania: Level 6
Liczba poziomów: 3
Częstsze TK More Criticals (Częstsze TK)
Oryginalny opis angielski: You are more likely to cause Critical Hits in combat if you have this Perk. Each level of More Criticals will get you a +5% chance to cause a critical hit. This is a good thing.
Oryginalny opis polski: Dzięki temu profitowi cechuje cię większe prawdopodobieństwo zadawania trafień krytycznych. Każdy poziom punktu krytycznego zwiększa twoją szansę na to o 5%. To dobra sprawa.
Wymagania: LK 6, Level 6
Liczba poziomów: 3
Tajemniczy Wędrowiec Mysterious Stranger (Tajemniczy Wędrowiec)
Oryginalny opis angielski: With this Perk, you have gained the attention of a Mysterious Stranger, who will appear to help you from time to time. If your ally is lost in combat, do not expect him (or her) to be replaced.
Oryginalny opis polski: Ten profit zwraca na ciebie uwagę tajemniczego wędrowca, który od czasu do czasu zjawi się, by ci pomóc. Jeśli twój sprzymierzeniec zginie w boju, nie spodziewaj się, że znajdzie się dla niego (lub niej) zastępstwo.
Wymagania: Luck 7, Level 6
Liczba poziomów: 1
Pionier Pathfinder (Pionier)
Oryginalny opis angielski: The Pathfinder is better able to find the shortest route. With this Perk, your travel time on the world Map is reduced by 25% for each level.
Oryginalny opis polski: Pionier z łatwością wynajduje najkrótsze trasy. Dzięki temu przeciętny czas twoich wędrówek po mapie świata zmniejsza się o 25% na każdy poziom tego profitu.
Wymagania: EN 6, Outdoorsman 40%, Level 6
Liczba poziomów: 2
Ołowiany fartuch Rad Resistance (Ołowiany fartuch)
Oryginalny opis angielski: You are better able to avoid radiation and the bad effects radiation causes. Each level of this Perk improves your Radiation Resistance by 10%.
Oryginalny opis polski: Łatwiej ci unikać napromieniowania i jego niekorzystnych skutków. Każdy poziom tego profitu zwiększa twoją odporność na promieniowanie o 10%.
Wymagania: EN 6, IN 4, Level 6
Liczba poziomów: 3
Cichociemny Ranger (Cichociemny)
Oryginalny opis angielski: You are better able to avoid unwanted attention while traveling through the wasteland. Your chance of a hostile random encounter is lowered by each level of this Perk.
Oryginalny opis polski: Potrafisz unikać niepożądanych spojrzeń w trakcie wędrówek po Pustkowiu. Ryzyko przypadkowego zetknięcia się z wrogimi tobie istotami spada z każdym poziomem tego profitu.
Wymagania: PE 6, Level 6
Liczba poziomów: 3
Strzelec wyborowy Sharpshooter (Strzelec wyborowy)
Oryginalny opis angielski: The talent of hitting things at longer distances. You get a +2 bonus, for each level of this Perk, to Perception for the purposes of determining range modifiers. It's easier than ever to kill at long range!
Oryginalny opis polski: Talent do trafiania w cel z dużej odległości. Za każdy poziom tego profitu otrzymujesz dwupunktową premię do percepcji. Zabijanie na odległość jeszcze nigdy nie było takie proste!
Wymagania: PE 7, Level 6
Liczba poziomów: 2
Cichobieg Silent Running (Cichobieg)
Oryginalny opis angielski: With this Perk, you now have the ability to move quickly and still remain quiet. You can Sneak and run at the same time. Without this Perk, you would automatically stop Sneaking if you ran.
Oryginalny opis polski: Z tym profitem jesteś w stanie przemieszczać się szybko, a zarazem bezgłośnie. Możesz skradać się i biec jednocześnie. Bez tego profitu, bieg i skradanie wzajemnie się wykluczają.
Wymagania: AG 6, Sneak 50%, Level 6
Liczba poziomów: 1
Wężożerca Snakeater (Wężożerca)
Oryginalny opis angielski: Yum! Tastes like chicken. For each level of this Perk, you gain +25% to your Poison Resistance.
Oryginalny opis polski: Mniam! Smakuje jak kurczak. Przyzwyczajasz twój organizm do jadu, co wyraża się w podniesieniu twojej odporności na trucizny o 25%.
Wymagania: EN 3, Level 6
Liczba poziomów: 1

Perki poziomu 9
Menu

Przyjaciel zwierząt Animal Friend (Przyjaciel zwierząt)
Oryginalny opis angielski: Animals will not attack one of their friends, unless the animal is threatened or attacked first. Exactly what an animal is in this world is open to debate.
Oryginalny opis polski: Zwierzęta nie występują przeciw swoim przyjaciołom, chyba że są przez nich zagrożone lub atakowane. Co dokładnie jest zwierzęciem w tym świecie, pozostaje kwestią otwartą.
Wymagania: Outdoorsman 25%, IN 5, Level 9
Liczba poziomów: 1
Człowiek-demolka Better Criticals (Człowiek-demolka)
Oryginalny opis angielski: The critical hits you cause in combat are more devastating. You gain a 20% bonus on the critical hit table, almost ensuring that more damage wiil be done. This does not affect the chance to cause a critical hit.
Oryginalny opis polski: Trafienia krytyczne są bardziej niszczące w skutkach. Otrzymujesz 20% premii, co niemal gwarantuje twoim ofiarom poważne obrażenia. Ten profit nie wpływa jednak na prawdopodobieństwo ich wystąpienia.
Wymagania: PE 6, AG 4, LK 6, Level 9
Liczba poziomów: 1
Szybki palec Bonus Rate of Fire (Szybki palec)
Oryginalny opis angielski: This Perk allows you to pull the trigger a little faster and still remain as accurate as before. Each ranged weapon attack costs 1 AP less to perform.
Oryginalny opis polski: Ten profit pozwala ci pociągać za spust nieco szybciej, nie pogarszając celności. Przeprowadzenie dowolnego ataku bronią do walki na odległość kosztuje cię o 1 pkt. akcji mniej.
Wymagania: AG 7, IN 6. PE 4, Level 9
Liczba poziomów: 1
Mistrz uników Dodger (Mistrz uników)
Oryginalny opis angielski: You are less likely to be hit in combat, if you have this Perk. Every level will add +5% to your Armor Class, in addition to the AC bonus from any worn armor.
Oryginalny opis polski: Mistrz uników rzadko obrywa podczas walki. Każdy poziom tego profitu dodaje ci 5% do klasy pancerza, bez względu na to, czy stosujesz jakiekolwiek uzbrojenie ochronne.
Wymagania: AG 4, Level 9
Liczba poziomów: 2
Odkrywca Explorer (Odkrywca)
Oryginalny opis angielski: The mark of the Explorer is to search out new and interesting locations. With this Perk, you have a greater chance of finding special places and people.
Oryginalny opis polski: Misją odkrywcy jest znajdywanie nowych, ciekawych miejsc. Z tym profitem rosną twoje szanse na napotkanie szczególnie interesujących obiektów i osób.
Wymagania: Level 9
Liczba poziomów: 1
Dziecko-kwiat Flower Child (Dziecko-kwiat)
Oryginalny opis angielski: With this Perk, you are less likely to be addicted to chems (50% less likely, actually), and you suffer half the withdrawal time of a normal person.
Oryginalny opis polski: Dzięki temu profitowi ryzyko, że uzależnisz się od środków chemicznych jest o wiele niższe (ściśle mówiąc, o 50%), również czas trwania twojego odwyku jest o połowę krótszy niż w przypadku normalnego ćpuna.}
Wymagania: EN 5, Level 9
Liczba poziomów: 1
Mistrz kupiecki Master trader (Mistrz kupiecki)
Oryginalny opis angielski: You have mastered one aspect of bartering - the ability to buy goods far cheaper than a normal person. With this Perk, you get a 25% discount when purchasing items from a store or another trader.
Oryginalny opis polski: Osiągasz biegłość w jednym z aspektów handlu - potrafisz kupować dużo taniej niż zwykli ludzie. Otrzymujesz rabat w wysokości 25% przy zakupach dokonywanych w sklepach i u handlarzy.
Wymagania: CH 7, Barter 60%, Level 9
Liczba poziomów: 1
Mutacja Mutate! (Mutacja)
Oryginalny opis angielski: The radiation of the wasteland has changed you! One of your traits has mutated into something else...
Oryginalny opis polski: Wszechobecne na Pustkowiu promieniowanie odmieniło cię! Jedna z twoich cech zmutowała w coś innego...
Wymagania: Level 9
Liczba poziomów: 1
Kieszonkowiec Pickpocket (Kieszonkowiec)
Oryginalny opis angielski: You are much more adept at stealing than the normal crook. You can steal with the best of them, because with this Perk, you ignore size and facing modifiers when stealing from a person.
Oryginalny opis polski: Kradniesz dużo sprawniej niż zwykły złodziejaszek. Z tym profitem ignorujesz modyfikatory wynikające z rozmiarów przedmiotów i kierunku patrzenia okradanych osób.
Wymagania: AG 8, Steal 80%, Level 15
Liczba poziomów: 1
Towar z odzysku Scrounger (Towar z odzysku)
Oryginalny opis angielski: You can find more ammo than the normal post-holocaust survivor. This Perk doubles the amount of ammo found in random encounters.
Oryginalny opis polski: Potrafisz znaleźć więcej amunicji niż przeciętny, ocalały z atomowej zagłady nieszczęśnik. Ten profit podwaja ilość amunicji znajdowaną przez ciebie w trakcie przypadkowych spotkań.
Wymagania: LK 8, Level 9
Liczba poziomów: 1

Perki poziomu 12
Menu

Człowiek czynu Action Boy (Człowiek czynu)
Oryginalny opis angielski: Each level of Action Boy (insert Girl if you wish) gives you an additional AP to spend every combat turn. You can you these generic APs on any task.
Oryginalny opis polski: Każdy poziom człowieka (ewentualnie kobiety) czynu da ci w każdej turze walki dodatkowy punkt akcji do zużycia w dowolnym celu, wedle twojego uznania.
Wymagania: AG 5, Level 12
Liczba poziomów: 3
Kult jednostki Cult of Personality (Kult jednostki)
Oryginalny opis angielski: Your reputation is always positive to people. Without this Perk, a large negative reputation would have a bad effect on good natured people. Works with a good rep and bad people, too.
Oryginalny opis polski: Twoja reputacja jawi się innym osobom zawsze pozytywnie. Normalnie, wysoka reputacja ujemna działałaby niekorzystnie na osoby o dobrym usposobieniu. Działa to również z dobrą reputacją i złymi osobami.
Wymagania: CH 10, Level 12
Liczba poziomów: 1
Życiodajna moc Lifegiver (Życiodajna moc)
Oryginalny opis angielski: With each level of this Perk, you gain an additional 4 Hit Points. This may not seem like a lot, but every little bit helps.
Oryginalny opis polski: Z każdym poziomem tego profitu zyskujesz 4 punkty wytrzymałości. Może to nie wygląda na zbyt wiele, ale i tak ci się pewnie przyda.
Wymagania: EN 4, Level 12
Liczba poziomów: 3
Książę złodziei Master Thief (Książę złodziei)
Oryginalny opis angielski: A Master Thief has a one-time bonus of +10% to the Sneak, Lockpick, Steal and Traps skills. Rob from the rich, and give to you.
Oryginalny opis polski: Książę złodziei "załatwia" sobie jednorazową podwyżkę umiejętności skradania się, otwierania zamków, kradzieży i obchodzenia się z pułapkami o 10%. Zabieraj bogatym i oddawaj sobie.
Wymagania: Level 12
Liczba poziomów: 1
Sanitariusz Medic (Sanitariusz)
Oryginalny opis angielski: The Medic Perk gives you an one-time bonus of 20% to the First Aid and Doctor skills. Healing skills are a good thing.
Oryginalny opis polski: Sanitariusz otrzymuje jednorazową, 20-procentową podwyżkę umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz leczenia. Umiejętności medyczne to dobra sprawa.
Wymagania: Level 12
Liczba poziomów: 1
Złota rączka Mr. Fixit (Złota rączka)
Oryginalny opis angielski: This Perk will give you an one-time bonus of 20% to the Repair and Science skills. A little late night cramming never hurt anybody, especially you.
Oryginalny opis polski: Wybór tego profitu skutkuje jednorazową podwyżką twoich umiejętności naprawczych i naukowych o 20%. Odrobinka nocnego kucia jeszcze nikomu nie zaszkodziła, a już na pewno nie tobie.
Wymagania: Level 12
Liczba poziomów: 1
Mówca Speaker (Mówca)
Oryginalny opis angielski: Being a Speaker means you have one-time bonus of +20% to Speech. From the mouth of babes and all that.
Oryginalny opis polski: Zostanie mówcą oznacza jednorazowy wzrost umiejętności retorycznych o 20%. Podobno lecą na to panienki i takie tam.
Wymagania: Level 12
Liczba poziomów: 1
Biegłość Tag! (Biegłość)
Oryginalny opis angielski: Your skills have improved to the point where you can pick an additional Tag Skill, increasing that skill by +20% immediately and 2% per skill point spent.
Oryginalny opis polski: Twoje umiejętności rozwinęły się do tego stopnia, że możesz wybrać sobie dodatkową umiejętność główną, która niezwłocznie poprawi się o 20%, a później będzie rosła w podwojonym tempie.
Wymagania: Level 12
Liczba poziomów: 1

Perki poziomu 15
Menu

Blokada mentalna Mental Block (Blokada mentalna)
Oryginalny opis angielski: Mental Block is the ability to tune out any outside mental interference. You must have learned this talent from a passing guru, or from a really late night at a bar.
Oryginalny opis polski: Blokada mentalna to zdolność odcięcia się od wszelkich bodźców oddziałujących na umysł. Z pewnością obdarzył cię tym talentem wędrowny guru lub naprawdę długa noc spędzona w barze.
Wymagania:Level 15
Liczba poziomów: 1

Perki poziomu 18
Menu

Skrytobójca Silent Death (Skrytobójca)
Oryginalny opis angielski: While Sneaking, if you hit a critter in the back, you will cause double damage using a hand-to-hand attack. Silent Death is that kind of Perk.
Oryginalny opis polski: Jeśli skradając się zadasz wrogowi w plecy cios z arsenału walki wręcz, spowodowane nim obrażenia ulegną podwojeniu. Skrytobójcy tacy już są.
Wymagania: AG 10, Sneak 80%, Level 18
Liczba poziomów: 1
Urodzony morderca Slayer (Urodzony morderca)
Oryginalny opis angielski: The Slayer walks the earth! In hand-to-hand combat all of your hits are upgraded to critical hits, causing destruction and mayhem.
Oryginalny opis polski: Urodzony morderca zstąpił na Ziemię! Podczas walki wręcz, wszystkie twoje uderzenia są krytyczne - sieją śmierć i zniszczenie.
Wymagania: AG 8, ST 8, Unarmed 80%, Level 18
Liczba poziomów: 1
Snajper Sniper (Snajper)
Oryginalny opis angielski: You have mastered the firearm as a source of pain. With this Perk, any successful hit in combat with a ranged weapon will be upgraded to a critical hit if you also make a Luck roll.
Oryginalny opis polski: Jesteś mistrzem w używaniu broni palnej jako źródła cierpień. Z tym profitem, o ile uśmiechnie się do ciebie twoje szczęście, wszystkie trafienia z broni do walki na dystans stają się krytyczne.
Wymagania: AG 8, PE 8, Small Guns 80%, Level 18
Liczba poziomów: 1

<< Twój Bohater F1