KONKURS WOJSKA SPECJALNE

Konkurs Trzynastego Schronu

ORGANIZATOR KONKURSU
FUNDATOR NAGRODY
NAGRODA
PYTANIA KONKURSOWE
WARUNKI UCZESTNICTWA
REGULAMIN OGÓLNY

ORGANIZATOR KONKURSU
Menu

Trzynasty Schron - Postapokalipsa i Fallout

FUNDATOR NAGRODY
Menu

Warbook - Wydawnictwo Ender

NAGRODA
Menu

Okładka książko

PYTANIA KONKURSOWE
Menu
 1. Wymień jakie jednostki wchodzą w skład Wojsk Specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czy Wojska Specjalne są odrębnym rodzajem sił zbrojnych w Wojsku Polskim?
 3. Czy w Wojsku Polskim, w tym w Wojskach Specjalnych służą kobiety? (pytanie nadobowiązkowe ;-)
WARUNKI UCZESTNICTWA
Menu
 1. Udział w konkursie może wziąć każdy zarejestrowany użytkownik forum Trzynastego Schronu, "posiadający na koncie" 13 napisanych na forum postów.
 2. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać listelem na adres wojska_specjalne_konkurs@trzynasty-schron.net
 3. W temacie listela wpisujemy nazwę konkursu, a całość podpisujemy ksywą z forum.
REGULAMIN OGÓLNY
Menu
 1. Konkurs nosi oficjalną nazwę "Konkurs Wojska Specjalne".
 2. Organizatorem konkursu jest redakcja Trzynastego Schronu.
 3. Nagrodą w konkursie jest egzemplarz książki Marcina Ogdowskiego Z Afganistanu.pl - Alfabet polskiej misji ufundowany przez Warbook - Wydawnictwo Ender.
 4. Konkurs rozpoczyna się wraz z momentem ogłoszenia. Konkurs trwa do godziny 23:59, 01.07.2012r.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi na łamach Trzynastego Schronu w najszybszym możliwym terminie.
 6. Zwycięzcę konkursu wytypuje redakcja Trzynastego Schronu, w drodze losowania spośród uczestników, którzy nadeślą poprawne odpowiedzi na dwa pierwsze pytania.
 7. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie swoich danych adresowych listelem na adres wojska_specjalne_konkurs@trzynasty-schron.net w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji oraz stali współpracownicy.
 9. Po wysłaniu zgłoszenia nie podlega ono modyfikacjom.
 10. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Użytkownik, podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich niekomercyjne przetwarzanie w obrębie redakcji Trzynastego Schronu.
 12. Redakcja Trzynastego Schronu zastrzega sobie prawo do niewysyłania nagród poza granice administracyjne Rzeczpospolitej Polski.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji regulaminu oraz samodzielnego rostrzygania wszelkich spraw związanych z konkursem, a nie objętych niniejszym regulaminem.
<< NOWINY | << KONKURSY