Druty

<< Wróć do początku

Autor opisu: Uqahs

Oryginalny opis autorów gry

Matrix reference where the slaves are on treadmills in an attempt to get them to generate electricity. "Run faster human!"
Name: MatrixHumans
Role: These men have been shoved onto treadmills to generate electricity.
Name: MatrixRobot
Role: This robot has decided that it can somehow harness the power of the humans to generate electricty for its own world-take-over bid.

Mój opis

Wielki budynek, a w środku Android pilnujący Ludzkich baterii. Nawiązanie do filmu "Matrix" - maszyny uzyskiwały energię z ludzkich ciał. Warto przeszukać szafeczki, są pozamykane, ale łatwo je na szczęście otworzyć. Znowu autorzy humorystycznie podeszli do uzyskiwania energi z ludzi. Jacyś kolesie truchtają po bieżniach, do tego są wykończeni (Homoledwosapiens :)).

Widoczne teksty

Teksty nad głowami ludzkich baterii

 • *uff*
 • *ech*
 • *pfuuu*
 • *huff*
 • Zabijcie... mnie...
 • *phew*

  Teksty nad głową robota

 • Do-sko-na-le!
 • Bie-gać lu-dzie!
 • Szyb-ciej lu-dzie!
 • Po-trze-buję tyl-ko 3 mil-iony wię-cej lu-dzi!
 • Za-pa-nu-ję nad świa-tem!
 • Po-tęga!

  Druty

  << Wróć do początku