<< Nowiny | << Archiwum nowin
16 maja 2011
Zniszczone poci▒gi nie tylko elektryczne - 23:27 - nie wiem
Poci▒gi
Pamiŕtacie nowinŕ úadniusie poci▒gi elektryczne? Nie by│a postapokaliptyczna. Ju┐ sam jej tytu│ zalatywa│ przedszkolem. A na dodatek jaki g│upek wstawi│ do niej zdjŕcie niebieskiego poci▒gu nieelektrycznego z tej przera┐aj▒cej bajki u┐ywanej do indoktrynowania ma│ych dzieci. To by│o okropne. Mam nadziejŕ, ┐e Trzynasty Schron ju┐ nigdy nie pozwoli sobie na niepostapokaliptyczn▒ nowinŕ, szczegˇlnie na niepostapokaliptyczn▒ nowinŕ o poci▒gach. To by│oby jak zdrada naszej misji, polegaj▒cej na niesieniu Âwiatu nowych wiadomoÂci o zombie, Falloucie (i jego wspania│ych twˇrcach, szczegˇlnie cioci Beth) i innym postapokaliptycznym stuffie, dziŕki ktˇremu jesteÂmy najlepsz▒ polsk▒ stronk▒ o Falloutach.

Ta jasne. Chyba nikt z was nie uwierzy│ w ten stek gˇwna, ktˇry przed chwil▒ napisa│em (z pominiŕciem wzmianki o g│upku dodaj▒cym obrazki do nowin - to by│o szczere i od serca; ciekawe co wymyÂli tym razem? Misia Uszatka…). Tym razem jednak sprawa bŕdzie nieco bardziej destrukcyjna ni┐ galeria pomalowanych b│yszcz▒c▒ farb▒ lokomotyw, przez ktˇre przeklinamy swoje ┐ycie i PKP. Tym razem sprawa bŕdzie nawet bardziej destrukcyjna ni┐ galeria przedstawiaj▒ca przerdzewia│e poci▒gi stoj▒ce na jakim cmentarzysku (jestem pewien, ┐e o tym kiedy pisaliÂmy, ale nie pamiŕtam kiedy; istnieje te┐ mo┐liwoŠ, ze chodzi│o o samoloty). Tym razem... A w│aÂciwie po co mam Wam mˇwiŠ o co chodzi? Dowiecie siŕ sami, ogl▒daj▒c ten zajebiaszczy film. Elektryczne poci▒gi? Nie! Rozwa│ka? Tak! (Nie mogŕ uwierzyŠ, ┐e zastosowa│em tak ┐a│osny Ârodek przekazu jak wykrzykniki i pytajniki na przemian. Jutro z│o┐ŕ dymisjŕ na biurko naczelnego, albo rzeczywiÂcie zacznŕ pisaŠ o zombie. Tak czy inaczej, bawcie siŕ dobrze.)

Crash testy poci▒gˇw.

Pamiŕtacie niesamowit▒ gierkŕ Crash? Proponujŕ wy│▒czyŠ beznadziejny podk│ad d╝wiŕkowy z filmu, ktˇry Wam poda│em i puÂciŠ sobie to arcydzie│o.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer