<<Niusy
05 pa╝dziernika 2004
Van Buren - lokacje - 16:33 - Sajdon
Jak informuje KubaDM, na Forum NMA opublikowano listŕ lokacji, ktˇre mia│y pojawiŠ siŕ w projekcie Van Buren. Znajduj▒ siŕ tam tak┐e bardzo ciekawe opisy, z ktˇrych mo┐na wiele wywnioskowaŠ na temat t│a historycznego i jako takiej fabu│y gry. W▒tek znajduje siŕ TUTAJ (w▒tek na samym dole - oczywiÂcie w jŕzyku angielskim).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

06 pa╝dziernika 2004
Program na Discovery - 19:30 - Ace
Dzi o godz. 22:00 na kanale Discovery bŕdzie mo┐na obejrzeŠ program dokumentalny o wybuchu w elektrowni j▒drowej w Czernobylu.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

09 pa╝dziernika 2004
Bur┐ujskie grafiki i FAQ - 17:21 - Sajdon

Na oficjalnej stronie postapokaliptycznego projektu gry cRPG Bur┐uazja umieszczono sporo nowych materia│ˇw. Po pierwsze zosta│a pokazana nowa wersja FAQ, w ktˇrym znale╝Š mo┐na odpowiedzi na nurtuj▒ce pytania dotycz▒ce Bur┐uazji. FAQ ma byŠ dalej rozwijany w oparciu o zadawane przez Fanˇw pytania na oficjalnym Forum projektu. Opublikowano rownie┐ kilka rysunkˇw koncepcyjnych i randerˇw - wiŕkszoŠ naprawdŕ imponuj▒cej jakoÂci.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

10 pa╝dziernika 2004
NowoŠ filmowa w Polsacie - 18:32 - Squonk
W Ârodŕ (13 pa╝dziernik) na Polsacie o godz. 20:45 zostanie pokazany film "Omega Doom". Kino klasy B, ale w "falloutowych" klimatach. Najlepiej obejrzeŠ i przekonaŠ siŕ samemu ;). W dziale Rozrywka znajduje siŕ krˇtka recenzja tego filmu.

Informujŕ tak┐e wszem i wobec, ┐e od dzisiaj jestem nowym newsmanem Trzynastego Schronu! :)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

14 pa╝dziernika 2004
Fallout 4 i 5 s▒ mo┐liwe! - 21:54 - Sajdon
Niedawno w dziale Imperium gier w Wirtualnej Polsce pokaza│ siŕ pewien ciekawy news... czy to prawda, sam nie wiem... podziŕkowania za linka dla Karaffki :-).

Wczorajszej nocy Interplay og│osi│ swˇj raport finansowy, dotycz▒cy pierwszej po│owy tego roku. Mo┐na w nim znale╝Š tabelki i liczby, ktˇre nas graczy, ma│o interesuj▒.
Znacznie ciekawsza jest natomiast informacja w nim zawarta, dotycz▒ca Fallouta. Otˇ┐ w raporcie mo┐na przeczytaŠ, ┐e Bethesda jest sk│onna stworzyŠ gry Fallout 4 i Fallout 5, jednak zrobi to za co najmniej 1mln USD zagwarantowanych przychodˇw od ka┐dej z gier.
Gdy tylko uda siŕ nam zdobyŠ nieco wiŕcej informacji na ten temat, niezw│ocznie Was poinformujemy.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

15 pa╝dziernika 2004
Falkon i Bur┐uazja - 22:07 - QBA
W dniach 19 - 21 listopada w Lublinie odbŕdzie siŕ Falkon - Ogˇlnopolskiego Konwentu Mi│oÂnikˇw Fantastyki. Zaproszony zosta│ tam zespˇ│ Bur┐uazji, ktˇry zaprezentuje tam swˇj projetk. Omˇwiony zostanie Âwiat gry, fabu│a, g│ˇwny bohater, system RP zatyt│owanym "oi'bur┐uj" oraz innowacyjnym system ┐ycia NPC. Zaprezentowane zostan▒ tak┐e prace grafikˇw, screeny z TechDema oraz bŕdzie mo┐na siŕ dowiedzieŠ czego wiŕcek o zespole i ich pracy.

Z Trzynastego Schronu prawdopodobnie bŕdŕ tam ja i Sajdon, jednak┐e tylko w roli widzˇw :). Porgram, ceny, lokalizacja itp. - wszystko to jest omˇwione na stronie konwentu, ktˇra ma naprawdŕ fajny layout.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

17 pa╝dziernika 2004
Odwaga to jedno... - 0:38 - QBA
Powsta│ w│aÂnie nowy projekt modyfikacji Fallouta 2. Odwaga to jedno, bo tak▒ nazwŕ nosi ˇw projekt, jest jeszcze w powijakach i na razie nie znamy zbyt wielu konkretˇw. »yczymy jednak twˇrcom wszystkiego najlepszego :). Tutaj macie stronkŕ projektu.

Črˇd│o: SAD
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Trochŕ zmian - 9:41 - Sajdon
Przede wszystkim chicia│bym oznajmiŠ, ┐e po ponad dwˇch miesi▒cach powolnych przerˇbek ok. 90% naszego serwisu zosta│o dostosowanych do innych przegl▒darek ni┐ Internet Explorer, ktˇrego u┐ytkownicy nie zauwa┐yli i nie zauwa┐▒ ┐adnej zmiany. Musia│em zmieniŠ czŕÂciowo pliki stylˇw, a w starszych dzia│ach wprowadzaŠ zmiany rŕcznie. Najbardziej zauwa┐alne jest to w samych Nowinach, ktˇre ju┐ od kilku tygodni wygl▒daj▒ prawie tak jak powinny. Ko˝czenie poprawek bŕdzie siŕ odbywa│o na bie┐▒co wraz z aktualizacjami poszczegˇlnych dzia│ˇw. Niestety na kolorowy pasek przewijania w wewnŕtrznym okienku strony trzeba bŕdzie jeszcze trochŕ poczekaŠ... (no, chyba ┐e kto nas wspomo┐e gotowym skryptem czy kodem, ktˇy dzia│a│by w innych przegl▒darkach - ja na poszukiwania nie mam czasu :-) ).

Dzisiaj zrobi│em te┐ update Gad┐etˇw dodaj▒c 4 nowe obrazki oraz Twojego Bohatera F2, gdzie znalaz│a siŕ postaŠ Sulika.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

18 pa╝dziernika 2004
An_con 2004 - 18:49 - Squonk
Na VDHP pod TYM linkiem pojawi│o siŕ d│ugie i okraszone "ciekawymi" zdjŕciami sprawozdanie z an_conu 2004. Czyli "imprezy integracyjnej" u an_ge, na ktˇrej spotkali siŕ przedstawiciele polskiej sceny fallouotowej oraz zwyczajni fani Fallouta.
Tekst wyczerpuj▒co podejmuje temat, a dodane zdjŕcia znakomicie dope│niaj▒ ca│oÂci. Ka┐dy mo┐e wiŕc powiedzieŠ: "Szkoda, ┐e tam mnie nie by│o..."
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

23 pa╝dziernika 2004
Zmiany na DAC - 21:48 - Squonk
Na DAC w ostatnim czasie zasz│o wiele zmian. Serwis zosta│ przeniesiony na nowy, p│atny serwer i wprowadzono mo┐liwoŠ dofinansowania tej w sumie zas│u┐onej strony falloutowej (o czym zreszt▒ doŠ sporo napisa│ Kaczor na VDHP).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

24 pa╝dziernika 2004
"J▒drowa" ciekawostka z Litwy - 23:29 - Squonk
W ubieg│ym tygodniu rz▒d litewski podj▒│ decyzjŕ o odroczeniu zamkniŕcia jednego z dwˇch reaktorˇw elektrowni atomowej w Ignalinie. Zgodŕ na to musi wyraziŠ jednak Unia Europejska. Kwestia dalszego dzia│ania elektrowni by│a jednym z warunkˇw przyjŕcia Litwy do wspˇlnoty.
Elektrownia zosta│a zbudowana w 1983 roku. Zainstalowano w niej reaktory kana│owe z rdzeniem grafitowym - typu RBMK - o mocy 1300 MW ka┐dy. Reaktory takiego samego typu pracowa│y w elektrowni w Czarnobylu na Ukrainie, gdzie w 1986 roku dosz│o do najpowa┐niejszej katastrofy w dziejach energetyki j▒drowej. Ignalino znajdujŕ siŕ 250 kilometrˇw od granic Polski.
Ignali˝ska elektrownia produkuje 80% energii elektrycznej na Litwie. I to jest m.in. g│ˇwny powˇd opˇ╝nie˝ w procesie jej wy│▒czania. Wed│ug planˇw pierwszy blok elektrowni powinien zostaŠ zamkniŕty do 2005 roku a drugi w latach 2009 - 2015.

Črˇd│o: Onet.pl - WiadomoÂci
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

26 pa╝dziernika 2004
Aktualki - 19:36 - Sajdon
Dzisiaj trochŕ mniejszych aktualek...
 • Twˇj Bohater FT - opis postaci Mastera
 • Humor Obrazkowy - podziŕkowania dla Szczypek
 • Ekwipunek F2 - w kategorii Ksi▒┐ki pojawi│ siŕ nowy przedmiot - Pip Boy lingual enhanter, ktˇego screena i opis zdobycia nades│a│ KaozZ. Poniewa┐ nie ma tego przedmiotu na ┐adnej innej stronie, a swoj▒ p│ytŕ z Falloutami po┐yczy│em, by│bym wdziŕczny gdyby kto wyci▒gn▒│ plik graficnzy tego przedmiotu z plikˇw gry i podes│a│ mi na e-maila... polski opis te┐ by siŕ przyda│ ;-)).
 • Porady F1/F2 - Stefan opisa│ jak poprzez save/load korzystaj▒c z F1 i F2 mo┐na uzyskaŠ maksimum punktˇw do S.P.E.C.I.A.L.
 • sporo ciekawych uwag, poprawek i wyszukanych b│ŕdˇw - thnx to nosiwoda
 • Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  27 pa╝dziernika 2004
  Program na Discovery - 20:29 - Squonk
  To trochŕ spˇ╝niona, ale nadal aktualna informacja. Jutro (28 pa╝dziernika) na Discovery Channel o godz. 10.00 bŕdzie mo┐na obejrzeŠ program "Samoloty, ktˇre nie lata│y: Atomowy bombowiec".
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Nowy mod do Fallouta 2 - 20:53 - Squonk
  Mod do Fallouta 2: "A New Vision" opracowywany przez TeamX wszed│ w fazŕ pierwszych prˇb. Wprowadza on zmiany w lokacjach Arroyo, Klamath oraz czŕÂciowo w Den.
  Pod TYM linkiem mo┐na dowiedzieŠ siŕ wiŕcej o projekcie oraz zobaczyŠ pierwsze efekty pracy zespo│u.

  Črˇd│o: NMA
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  30 pa╝dziernika 2004
  Prze│om w Bur┐uazji! - 16:41 - Sajdon
  Intoxicate poprosi│ mine o umieszczenie na │amach naszego serwisu takiego oto og│oszenia:

  Od d│u┐szego czasu pewien problem spŕdza│ sen z powiek Teamowi Bur┐uazji.
  Wiele projektˇw (rownie┐ komercyjnych) czasami musi podejmowaŠ trudne decyzje. Dlatego po przeprowadzeniu burzy mozgow (i analizy rynku) zdecydowaliÂmy siŕ na zmiane silnika.
  Nasz wybˇr - "Torque Engine", jest ca│kowicie gotowym silnikiem (co oznacza znaczne przyÂpieszenie prac nad Bur┐uazja). Ma w pe│ni funkcjonaln▒ spo│ecznoŠ, wsparcie techniczne oraz wiele innych zalet, ktˇre stanowi▒ o jego wyborze. Oferuje miŕdzy innymi:
  - mo┐liwoŠ gry w Bur┐uazjŕ na Linuxie i Macintosh`u
  - gotowy System Skryptˇw
  - dynamiczne │adowanie lokacji
  - wbudowane edytory - co pozwala ka┐demu stworzyŠ lokacje (pomocne przy tworzeniu tzw. Modow)
  - fizyka poruszania siŕ pojazdami (czyli bedzie mo┐na poruszaŠ siŕ pojazdami po lokacji)
  - minimalne wymagania dla tego silnika to: PII 400MHZ, 256RAM, RIVATNT2 32RAM, (wiŕc Bur┐uazja uruchomi siŕ nawet na przeciŕtnym sprzŕcie)
  - gotowy silnik graficzny, ktˇry pozwala na generowanie obrazu wspania│ej jakoÂci

  Dzieki Torque zyskamy wiele mo┐liwosci, ktorych nie mogliÂmy osi▒gnaŠ w ZeDzie (stary Engine).
  Bur┐uazja bŕdzie sta│a na o wiele wy┐szym poziomie, je┐eli wykorzystamy ten silnik.

  Najwa┐niejsz▒ zalet▒ jest jednak to, ┐e dziŕki "Torque", Bur┐uazja wyjdzie znacznie szybciej (zaoszczŕdzimy minimum pˇl roku). Niestety ma jedn▒ zasadnicz▒ wadŕ - jest silnikiem komercyjnym. Aby go uzywaŠ, trzeba zakupiŠ licencjŕ kosztujac▒ 100$.

  I TU POTRZEBUJEMY WASZEJ POMOCY!

  Bur┐uazja jest projektem tworzonym przez grupŕ zapalencˇw i jako taki, nie posiada bud┐etu. Dlatego potrzebujemy Waszego wsparcia. Zakup licencji jest niezbedny aby korzystac z kodu ╝rˇd│owego, oraz aby dostaŠ siŕ do obszernej dokumentacji silnika. Innymi s│owy: bez licencji stoimy w "martwym punkcie".

  Je┐eli chcecie pomˇc Bur┐uazji ukazaŠ siŕ kiedy na pˇ│kach sklepowych, to macie okazjŕ tego dokonaŠ!
  Jak? Odpowied╝ jest bardzo prosta: pomagaj▒c nam uzbieraŠ sumŕ 100$ (czyli oko│o 400PLN). W jaki sposˇb to zrobiŠ? Ju┐ t│umaczŕ. Dokonuj▒c wp│aty na to konto bankowe:

  Piotr Gawi˝ski
  18 1050 1793 1000 0022 8331 9636

  JesteÂmy wdziŕczni za ka┐d▒ kwotŕ, poniewa┐ te pieni▒dze pozwol▒ na zakup licencji i stworzenie Bur┐uazji. KA»DY, kto we╝mie udzia│ w tej akcji zostanie wpisany do dzia│u CREDITS w Burzua┐ji

  Z gˇry dziŕkujŕ wszystkim.
  Andrzej "Kolos" Koloska
  Szef Projektu


  Akcja szlachetna, wiŕc ju┐ biegiem na pocztŕ! Koledzy z Bur┐uazji chc▒ pojechaŠ do Czarnobyla szukaŠ inspiracji i musz▒ t▒ kasŕ jako zebraŠ, nie? Ja ju┐ siŕ do│o┐y│em - akurat tyle, by starczy│o na im na jedno ma│e... piwo :-))
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  <<Niusy

  X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer