<<Niusy
01 listopada 2003
1 rok SHAMO! - 11:20 - Sajdon
SHAMO obchodzi swoje pierwsze urodziny!
A oto ma│a ciekawostka, cz੠ostatniego newsa Obsydiana:
W tej chwili na forum mamy zarejestrowanych 925 u┐ytkownikˇw, 1,660 dyskusji oraz bagatela 37,458 odpowiedzi do tematˇw. Stronŕ g│ˇwn▒ odwiedzi│o 43333 (nawiasem mˇwi▒c ciekawa liczba ;]) osˇb - a dziennie goÂcimy 300 osˇb jesli chodzi o stronŕ g│ˇwn▒ i prawie 1000 jeÂli chodzi o forum.
Aby przeczytaŠ wiŕcej, musisz wiejŠ na SHAMO! :D
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

02 listopada 2003
Biblia Fallout: Nowy Testament - 16:35 - Ace
Wczoraj ukaza│a siŕ Biblia Fallouta: NT, ktˇra jest polskim odpowienikiem FB Avellone`a. Oto co o niej pisz▒ sami twˇrcu Biblia Fallout by│a zawsze swego rodzaju przewodnikiem po Âwiecie Fallouta. Dawniej by│a ona tworzona przez Chrisa Avellone'a z BlackIsle. Nie ma w▒tpliwoÂci, ┐e zyska│a ona miano obowi▒zkowej lektury dla ka┐dego, kto kiedykolwiek gra│ w Fallouta. Pomimo to mia│a ona jednak trzy powa┐ne wady. Chris Avellone odpowiada│ tyko na niektˇre maile, druga wad▒ jest to, ┐e tamta Biblia po pewnym czasie po prostu umar│a, trzeci▒ - by│a ona po angielsku i nie ka┐dy gracz mˇg│ ja przeczytaŠ. Teraz pod patronatem F2C powstaje Biblia Fallout: Nowy Testament. Sk│ad redakcji pierwszego wydania BF: NT nie by│ imponuj▒cy. Pomys│odawc▒ stworzenia polskiej Biblii by│ Elvis, ktˇry zosta│ jej naczelnym i z│o┐y│ pierwszy numer. W tym szale˝czym przedsiŕwziŕciu pomaga│ mu Deat(c)hClaw. Razem wskrzesili to, co od dawna by│o uwa┐ane za umar│e. Czym polska BF rˇ┐ni siŕ od tej anglojŕzycznej? Po pierwsze, tytu│em, nasza Biblia to: "Biblia Fallout: Nowy Testament". Tytu│ ten mˇwi, ┐e polska Biblia jest jakby kontynuacj▒ tamtej, ale zarazem jest czym nowym. Po drugie, polska BF jest pisana po... polsku. Ale odkrycie :-). Chodzi jednak o to, ┐e ka┐dy polski gracz mo┐e j▒ przeczytaŠ w swym ojczystym jŕzyku. Po trzecie, redakcja BF: NT odpowiada na wszystkie maile. Po czwarte, w naszej Biblii jest wiŕcej dzia│ˇw o rˇ┐nej tematyce i to sprawia, ┐e BF: NT jest w pewien sposˇb podobna do e-zina. Czy BF: NT jest lepsza od swej poprzedniczki? Na to pytanie musicie odpowiedzieŠ sobie sami.

Kolejne numery BF bŕd▒ siŕ ukazywaŠ najpier na F2 Corner , dopiero potem, na innych stronach.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

07 listopada 2003
Zastraszanie NPC - 15:49 - Ace
Damien 'Puuk' Foletto przedstawi│ nieco informacji dotycz▒cych zastraszania NPC w Van Burenie:

"Jest mo┐liwe zrobienie pod-obra┐e˝ zadawanych uderzeniami i kopniŕciami, ktˇre znoka│tuj▒ przeciwnika. A jeszcze bardziej mo┐liwe jest oskryptowanie NPC tak aby wyjawi│ cz੠informacji po tym jak zostanie pobity, w efekcie mo┐emy wyci▒gn▒Š od niego informacje si│▒. Wszystko zale┐y od tego, w ktˇrym miejscu scenariusza projektanci bŕd▒ chcieli to zastosowaŠ."
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

09 listopada 2003
OdejÂcie J.E. Sawyer`a - 19:51 - Ace
7 Listopada z zespo│u BI odszed│ twˇrca obydu falloutˇ J.E. Sawyer. Jako uzasadnienie poda│ tylko to: "Rezygnuje ze swojej pozycji kierownika i przewodnicz▒cego Black Isle Studios. Nie bŕde tu dyskutowa│ dlaczego, ale gwarantuje wam, ┐e mam ku temu powody. Przepraszam tych, ktˇrych ta decycja dotknŕ│a oraz gratuluje tym, ktˇrzy s▒ z tego zadowoleni. Moim ostatnim dniem bŕdzie 21 Listopad. Od tego punktu, nie bŕde ju┐ dyskutowa│ o ┐adnych projektach zwi▒zanych z Black Isle Studios, ktˇre mog▒ w│aÂnie wychodziŠ na Âwiat│o dzienne."

Mam nadzieje ┐e niespowoduje to zaprzestania prac nad F3, ani te┐ ┐e nastŕpna cz੠niebŕdzie tym co 2 poprzednie.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer