<< Nowiny | << Archiwum nowin
05 maja 2015
Robert J. Szmidt zabˇjc▒ zombie? - 17:26 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Premiera kultowych ju┐ „Szczurˇw Wroc│awia”!'
Informacja prasowa od Wydawnictwa Insignis.

Niedawno na pˇ│ki polskich ksiŕgar˝ trafi│y Szczury Wroc│awia – niezwykle oryginalna powieŠ Roberta J. Szmidta, w ktˇrej ten dobrze znany mi│oÂnikom ambitnej literatury SF autor wykorzysta│ popkulturowy motyw zombie do sportretowania Wroc│awia w roku 1963, kiedy to w mieÂcie panowa│a epidemia czarnej ospy.

Szmidt, wychodz▒c od historycznych faktˇw, przesun▒│ granice zasiŕgu i zagro┐enia epidemi▒ w obszary absurdu – oto wÂrˇd izolowanych pacjentˇw pojawiaj▒ siŕ pierwsze przypadki zombie, a nowa zaraza zaczyna siŕ rozprzestrzeniaŠ w b│yskawicznym tempie. Komunistyczne w│adze, skonfrontowane ze zjawiskiem maj▒cym ewidentnie metafizyczny charakter (w ko˝cu zombie to tzw. nieumarli – chodz▒ce trupy), s▒ na pocz▒tku bezradne; siŕgaj▒ zatem po najskuteczniejsze do tej pory narzŕdzie pacyfikacji t│umˇw – doborowe oddzia│y ZOMO, NOMO i Korpusu Bezpiecze˝stwa Wewnŕtrznego. Rozpŕtuje siŕ istne piek│o, Wroc│aw staje na krawŕdzi totalnej apokalipsy, a powieŠ dokumentuje pierwsze 12 godzin najwiŕkszego w historii miasta kryzysu.

Narracja Szczurˇw Wroc│awia, ktˇra wci▒ga od pierwszych stron, w b│yskotliwy, okraszony czarnym humorem sposˇb, pokazuje komunistycznych aparatczykˇw, funkcjonariuszy milicji, urzŕdnikˇw, stra┐akˇw, pracownikˇw pa˝stwowych instytucji, ludzi koÂcio│a, opozycjonistˇw i najzwyklejszych obywateli w zmaganiach ze Âmiertelnym zagro┐eniem, ktˇrego do tej pory nie doÂwiadczyli, a wszystko to w przesi▒kniŕtej bimbrem, obskurnej peerelowskiej rzeczywistoÂci.

Szmidt, zderzaj▒c socrealizm Wroc│awia z popkulturowym, apokaliptycznym motywem zombie, wydobywa z fabu│y pe│en koloryt czasˇw, do ktˇrych z jednej strony nikt (nomen omen) trze╝wo myÂl▒cy nie chcia│by wracaŠ, ale ktˇre tak bardzo lubimy sobie przypominaŠ, czy to filmami, czy lektur▒ ksi▒┐ek.

JeÂli dodaŠ do tego fakt, ┐e na kartach Szczurˇw Wroc│awia gin▒ wylosowane przez autora rzeczywiste osoby, powieŠ mo┐na ju┐ teraz okreÂliŠ mianem kultowej. Tym bardziej, ┐e autor w│aÂnie og│osi│ nabˇr postaci literackich do kolejnego tomu Szczurˇw, a chŕtni do uÂmiercenia cisn▒ siŕ do niego drzwiami i oknami.

Zapraszamy do obejrzenia krˇtkiego filmu z Robertem J. Szmidtem, ktˇry oprowadzi nas po tych miejscach Wroc│awia, gdzie wybuch│a zaraza i gdzie zapada│y kluczowe dla miasta i jego obywateli decyzje. A wszystko to przy d╝wiŕkach piosenki „ZOMBI!” zespo│u Lao Che!

LINK:
Robert J. Szmidt, zabˇjca zombie

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer