<< Nowiny | << Archiwum nowin
27 maja 2010
Zombie nie jedno ma imiŕ - 10:45 - Veron
Coraz wiŕcej komputerˇw-zombie
WiŕkszoÂci typowych u┐ytkownikˇw Internetu s│owo zombie kojarzy siŕ doŠ jednoznacznie - nieumar│y, ┐ywy trup, chodz▒ce zw│oki, walking dead. Zrazu staje nam przed oczami zielonkawy cz│owieczek z wyci▒gniŕtymi przed siebie rŕkoma, ktˇry ju┐ dawno powinien spokojnie le┐eŠ na najbli┐szym cmentarzu, trawiony przez tysi▒ce uroczych robaczkˇw, ale co go z wiecznego snu obudzi│o i teraz biedak niepokoi bardziej ┐yw▒ od niego cz੠spo│ecze˝stwa. Okazuje siŕ jednak, ┐e zombiem mo┐e byŠ tak┐e komputer, podobnie jak postapokaliptyczny twˇr popkultury, wykorzystywany do dzia│ania przez niepo┐▒dany czynnik zewnŕtrzny wbrew swojej woli (wydaje mi siŕ, ┐e taki umar│y wola│by mimo wszystko sobie spokojnie spoczywaŠ w grobie ni┐ biegaŠ za lud╝mi, prˇbuj▒c po┐reŠ mu trzewia?).

Za Wikipedi▒:
"Zombie (komputer zombie) - komputer przy│▒czony do Internetu, w ktˇrym bez wiedzy jego posiadacza zosta│ zainstalowany program sterowany z zewn▒trz przez inn▒ osobŕ. Celem takiego dzia│ania jest zazwyczaj wykorzystanie komputera do dzia│a˝ sprzecznych z prawem (...). Programy typu backdoor infekuj▒ zwykle maszyny u┐ytkownikˇw poprzez pocztŕ elektroniczn▒ rozsy│an▒ masowo przez osoby kieruj▒ce takimi akcjami - przy braku odpowiednich zabezpiecze˝ posiadacze komputerˇw nie zdaj▒ sobie nawet sprawy, ┐e s▒ bezwolnym elementem szerzej zakrojonego dzia│ania."

Firma G Data Software zajmuj▒ca siŕ tworzeniem oprogramowania antywirusowego i szyfruj▒cego dane, przeprowadzi│a badania, z ktˇrych wynika, ┐e zainfekowanych komputerˇw na ca│ym Âwiecie przyby│o niemal dwukrotnie - z 8 do 15 milionˇw. Problem jest powa┐ny, poniewa┐ gro najwiŕkszych producentˇw programˇw antywirusowych wci▒┐ nie zaimplementowa│o w swoich produktach mechanizmˇw obronnych przed t▒, nie bˇjmy siŕ tego okreÂlenia, plag▒. Czy jesteÂmy skazani na pandemiŕ spamu w naszych skrzynkach pocztowych? Wszystko wskazuje na to, ┐e w najbli┐szym czasie mo┐e siŕ to znacznie nasiliŠ.

Dramatyczny wzrost komputerˇw-zombie


A ┐eby (nie) podnieŠ na duchu zaniepokojonych t▒ nowin▒, zapraszam do obejrzenia krˇtkiego filmu, w ktˇrym niejaki doktor Mark Gasson udowadnia, ┐e mo┐na zaraziŠ siŕ... wirusem komputerowym. Hm...

Artyku│ z filmem na Interia.pl


Črˇd│o obrazka: trochetechniki.pl
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer