<< Nowiny | << Archiwum nowin
20 maja 2010
Bunkier na miar naszych moliwoci - 19:37 - Squonk
Tekst newsa napisa Zoor.

Za siedmioma grami, za siedmioma lasami... a nie, w sumie to nie ta bajka. Jeszcze raz: gdzie na polskiej prowincji, w miejscu o ktrym mao kto sysza, prawie nikt nie widzia, a wszed tylko Chuck Norris i genera Jaruzelski, by sobie bunkier - i to bunkier, e mucha nie siada. Dzie i noc czuwali w nim onierze tak tajni, e nikt nigdy nie pozna ich nazwisk. Czuwali, by w naszej piknej socjalistycznej ojczynie zawsze by kto koordynujcy dziaania w przestrzeni powietrznej. Czasy si zmieniy, Ludowe Wojsko Polskie pozbyo si pierwszego czonu nazwy, a niezbdne niegdy obiekty sprzedaa Agencja Mienia Wojskowego. Tak samo stao si z owym tajnym bunkrem - Rezerwowym Centrum Dowodzenia Wojsk Ochrony Powietrznej Kraju w podkoronowskim Krpiewie (wojewdztwo kujawsko-pomorskie).

Wyprowadzili si onierze, zabierajc swj sprzt, a e natura prni nie znosi, obiekt znalaz nowego waciciela - waciwie to dwch wacicieli, ktrzy zamierzaj przeksztaci zdolny do zapewnienia trzydziestu osobom bezpieczestwa na wypadek konfliktu nuklearnego schron w atrakcj turystyczn. Ju niedugo za symboliczne dziesi zotych polskich mona bdzie zwiedzi rozwietlone nienaturalnym wiatem jarzeniwek, skryte za wacymi wiele ton drzwiami podziemia i poczu choby namiastk klimatu obecnego choby w Apokalipsie wedug Pana Jana, czy klasycznych Falloutach.

Jeli kto chtny jest do odbycia takiej wycieczki i poszwendania si po zimnych i wilgotnych podziemiach, czy choby zorganizowania jakiego zlotu w tej okolicy, moe skontaktowa si z wacicielami poprzez stron www.bunkierkrapiewo.pl

rdo: bydgoski dodatek Gazety Wyborczej

PS.
O sprawie pisalimy w ur. >>> news z 25 listopada

Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer