<< Nowiny | << Archiwum nowin
16 maja 2010
Konkurs Metro 2033 #2 - wyniki konkursu - 23:29 - Squonk
Metro 2033
Dzie˝ przyja╝ni narodˇw rosyjskiego oraz Rzeczpospolitej Trojga Narodˇw, w siedzibie Trzynastego Korpusu Kresowego zacz▒│ siŕ nieszczegˇlnie. Najpierw Squonk, jak zawsze zreszt▒ pierwszy, wyskoczy│ z koncepcj▒:
- Uwa┐am, ┐e z tej okazji powinniÂmy przypomnieŠ sobie bitwŕ pod Orsz▒. UroczystoŠ poprowadzi│by nasz utalentowany nasa3000, omawiaj▒c nie mniej s│ynny obraz przedstawiaj▒cy te wydarzenie, a my powspominalibyÂmy jak to nasi ch│opcy od Žwierczowskiego skroili dupŕ kaca...

I wtedy zgas│o Âwiat│o!

Czy to tŕskni▒cy za Ulyssaeirem Schronek przegryz│ jaki kabel zasilaj▒cy, czy to sabota┐ Posterunku Pocztowego - w kwaterze korpusu zrobi│o siŕ ciemno jak... wewn▒trz pancerza polskiego kopijnika pod ow▒ Orsz▒. Jednak Âwiŕto musia│o siŕ odbyŠ, odk▒d paneuropejski kontyngent wojskowy pod rotacyjnym przywˇdztwem hetmana Tarnowskiego, razem z wojskami carskiej Rosji chroni│ europejskich rubie┐y na Uralu przed azjatyckimi hordami popromiennych mutantˇw oraz zombie.

St▒d najm│odsi sta┐em - czyli Jim oraz Uqash - dostali polecenie przeszukania z latarkami w │apach magazynˇw korpusowej sali pamiŕci i tradycji Trzynastego Schronu, celem znalezienia czego zwi▒zanego z Rosj▒.
- O tu, poÂwieŠ.
- W│odzimierz Iljicz Lenin "Dlaczego kochamy cara"?
- Eee, to cienki pisarz by│.
- W│adimir Putin "Kuchnia tajniaka - 113 posi│kˇw na szpiegowskiej misji"?
- O ┐arciu?? No wiesz!!
- Dmitrij G│uchowski Metro 2033?
- To sprawa polityczna!

Wzburzenie Jima wynika│o oczywiÂcie z tego, ┐e stolica Rzeczpospolitej Trojga Narodˇw - Warszawa - w 2033 roku nadal mia│a tylko jedn▒ liniŕ metra. I do czasu wybuchu Wielkiej Wojny w 2077 roku nic siŕ nie zmieni│o, mimo kolejnych zmian prezydentˇw Warszawy, o najjaÂniejszych nam panuj▒cych cesarzach nie wspominaj▒c. A w 2110 by│y ju┐ inne problemy ni┐ jakie metro...

- Nie, co Ty! To dobra powieŠ, opisuj▒ca konflikt nuklearny w 2033 roku.
- No to facet pomyli│ siŕ o 44 lata.
- No tak. Patrz! Co wypad│o ze Ârodka!

Notka podsumowuj▒ca konkurs Metro 2033 #2

Na Konkurs Metro 2033 #2 przysz│o 29 zg│osze˝, z czego z losowania wykluczyliÂmy 6. Trzy za brak podpisania zg│oszenia ksyw▒ pod jak▒ konkursowicz jest zarejestrowany na forum. Pozosta│e trzy w wyniku b│ŕdnych, b▒d╝ nie wyczerpuj▒cych odpowiedzi na pytania #1 oraz #3.

Pytanie #1
Zalicza│o podanie roku: 2033, oraz miejsca: metro w Moskwie b▒d╝ metro rosyjskie.

Pytanie #2
Moskiewskie metro ma 12 oficjalnych linii.

Pytanie #3
Nie zalicza│o podanie tylko jednego dzie│a z motywem bunkru p-atomowego.

S.M.L. (Schronowa Maszyna Losuj▒ca) wylosowa│a nastŕpuj▒cych zwyciŕzcˇw:
  • Veron
  • iss
  • de
SzczŕÂliwcom gratulujemy, przypominaj▒c o koniecznoÂci nades│ania danych adresowych.

Dziŕkujemy Wydawnictwu Insignis za ufundowanie nagrˇd, ktˇrymi s▒ oczywiÂcie trzy egzemplarze bestselleru Dmitrija G│uchowskiego Metro 2033.

Serdecznie dziŕkujemy!

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer