<< Nowiny | << Archiwum nowin
24 wrzeÂnia 2014
Micha│ Cholewa, 'Forta' - recenzja ksi▒┐ki - 0:13 - Veron
Micha│ Cholewa - Forta
Na now▒ ksi▒┐kŕ Micha│a Cholewy czeka│em z utŕsknieniem. M│ody polski pisarz ju┐ dawno wci▒gn▒│ mnie w swˇj Âwiat odleg│ej przysz│oÂci - Âwiat tak doskonale wykreowany i sukcesywnie poszerzany kolejnymi jego ods│onami. Po rewelacyjnym "Gambicie" i wybitnym "Punkcie ciŕcia" przyszed│ czas na "Fortŕ". I Cholewa znˇw odnosi sukces.

Po dramatycznych wydarzeniach na Fushun oddzia│ kaprala Marcina Wierzbowskiego przenosi siŕ na skalist▒ planetŕ kolonijn▒ Atropos. Tam na drodze staj▒ im tradycyjnie nieprzychylnie nastawieni mieszka˝cy oraz nieprzystŕpne warunki naturalne. »o│nierze Unii nie spodziewaj▒ siŕ jednak, co jeszcze. Na razie przed nimi zagadka do rozwi▒zania i szereg pyta˝, na ktˇre musz▒ znale╝Š odpowied╝.

W "Forcie" Cholewa przypatruje siŕ przede wszystkim kwestii dowodzenia. Wi▒┐e siŕ ono g│ˇwnie z odpowiedzialnoÂci▒ za podw│adnych. Konieczne decyzje opieraj▒ce siŕ na zimnej kalkulacji, a nie osobistych preferencjach niespecjalnie przysparzaj▒ popularnoÂci. Kapral Wierzbowski przekona siŕ niejednokrotnie, ┐e to ciŕ┐ki kawa│ek chleba. Cholewa bardzo zgrabnie analizuje jego kolejne postanowienia, prˇbuj▒c wydobyŠ z nich receptŕ na sprawnego dowˇdcŕ. JednoczeÂnie mocno skupia siŕ na samej postaci polskiego kaprala. Bohater zbiorowy - w przeciwie˝stwie do poprzednich ksi▒┐ek autora - nie odgrywa ju┐ tak znacz▒cej roli. Jest to swego rodzaju zapowied╝, w ktˇr▒ stronŕ pod wzglŕdem narracyjnym pod▒┐yŠ mog▒ kolejne ksi▒┐ki.

Jest w "Forcie" wszystko, co przyczyni│o siŕ do najwy┐szej wartoÂci artystycznej poprzednich powieÂci osadzonych w uniwersum Cholewy. Zgrabna intryga, zaskakuj▒ce zwroty akcji, wyraziÂci bohaterowie, konglomerat gatunkˇw, Âwietny warsztat pisarza. Cholewa okazuje siŕ byŠ wybornym opowiadaczem - znakomicie operuje tempem, rˇwnie dobrze dawkuj▒c szczegˇ│y. "Forta" to znowu science fiction na Âwiatowym poziomie. Mo┐e tylko gdzie tam zagubi│a siŕ znana z pierwszych dwˇch ksi▒┐ek lekkoŠ, pewna finezja, charakteryzuj▒ca artystˇw i dzie│a najwy┐szego rzŕdu. Jestem jednak przekonany, ┐e wrˇci z kolejn▒ ksi▒┐k▒ Micha│a Cholewy, ktˇrego i tak uwa┐am za jednego z najlepszych w swoim fachu. Tymczasem gor▒co polecam "Fortŕ"!
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer