<< Nowiny | << Archiwum nowin
01 stycznia 2005
Elektrowni "mwimy” do widzenia - 14:15 - Squonk
Na Litwie rozpoczto dawno zapowiadany proces zamykania pierwszego z dwch blokw elektrowni atomowej w Ingalinie. Zgodnie z porozumieniem o wejciu do Unii Europejskiej elektrownia powinna zosta wyczona przed 2005 rokiem.
Wyczanie bloku reaktora elektrowni atomowej nie jest wcale takim atwym proces jakby si to mogo wydawa ;-). Gwnym problemem jest istnienie tzw. "ciepa powyczeniowego". To znaczy, e w wyniku rozpadu promieniotwrczych produktw rozszczepienia w rdzeniu reaktora nadal wytwarza si pewna ilo ciepa, ktre ze wzgldw bezpieczestwa naley odprowadzi. Dlatego te z "odstawionego" ju reaktora nie zostan od razu wyjte pojemniki z paliwem jdrowym, lecz pozostan tam one a do 2008r. Kolejnym problemem jest te to, e nie ma na razie miejsca gdzie mona by byo skadowa niepotrzebne ju elementy paliwowe.
Dopiero w 2008 roku na Litw zostan dostarczone z Niemiec specjalne pojemniki na wypalone paliwo, ktre bd umieszczone w wybudowanej niedaleko specjalnej przechowalni.
Reaktory dziaajce w Ignalinie s tego samego typu co w elektrowni Czarnobylskiej - wanie to przyczynio si do naciskw pyncych ze strony Unii Europejskiej, aby je zamkn. Cakowity koszt tej operacji, ktra potrwa 20 lat, ma wynie okoo 2 mld euro. Unia deklaruje pomoc w wysokoci 1 mld 360 mln, a reszta ley ju w kwestii litewskiej.
Mimo ogromnych kosztw i pewnego niebezpieczestwa zwizanego z procesem zamykania elektrowni Ignaliskiej, rzd litewski planuje wybudowanie nowoczesnej elektrowni atomowej. Gwnym argumentem jest tu przede wszystkim niski koszt wytwarzanej energii i may (wzgldnie) wpyw tego procesu na rodowisko.

rdo: Onet.pl - Wiadomoci
Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer