<<Niusy
02 grudnia 2004
Plug-in do Winampa - 22:35 - Squonk
To informacja z gatunku miych i klimatycznych ciekawostek :-) . Ot chcc posucha sobie muzyki do Fallouta 1 i 2, nie musimy jej ju konwertowa do formatu WAV. Posiadajc popularnego Winampa moemy zainstalowa do niego wtyczk, ktra umoliwi bezporednie odtwarzanie w nim plikw ACM.
Plik zajmuje tylko 337KB i mona go cign z TEGO linka.

rdo: Nullsoft - Winamp
Podgld newsa | Skomentuj newsa

04 grudnia 2004
Podwodna bro Izraela - 3:00 - Squonk
O tym, e Izrael ma na swoim uzbrojeniu bro jdrow jest wiadomo ju od dawna. Jednak posiadanie przez to pastwo moliwoci przenoszenia tej broni przez okrty podwodne jest cakiem wie informacj.
Wicej mona o tym przeczyta w artykule "Atomowa flota Izraela" autorstwa Krzysztofa Kcieka, zamieszczonym w Przegldzie. Artyku jest dostpny pod TYM linkiem.

rdo: Onet.pl - kiosk
Podgld newsa | Skomentuj newsa

Nowe opowiadanie - 12:04 - Sajdon
Nauczyciel 2137 to tytu nowego opowiadania napisanego przez Setuara. Rni si ono znacznie od ostatnio u nas umieszczanych, gdy autor nie skupi si na akcji, lecz... przesaniu? :). W kadym razie - zapraszam do Twrczoi.
Podgld newsa | Skomentuj newsa

07 grudnia 2004
Czyby "Fallout" na ywo? - 12:54 - Squonk
"Jeszcze nigdy ryzyko wojny atomowej nie byo tak wielkie jak dzi" - to sowa Mohammeda al Baradei szefa Midzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Pochodz one z artykuu "Atomowy straszak" autorstwa Michaa Grskiego, ktry ukaza si jaki czas temu w Polsce Zbrojnej.
Cao jest dostpna pod TYM linkiem.

rdo: Onet.pl - kiosk
Podgld newsa | Skomentuj newsa

Poszukiwani programici - 18:18 - Squonk
O to informacja jaka pojawia si na stronie projektu Buruazji. Moe ona co niektrych zainteresowa:

Poszukujemy Programistw chtnych do wsppracy przy tworzeniu silnika gry "Buruazja", kreowanego w oparciu o Torque Engine. Od kandydata oczekujemy:
Wymagane:
- Bardzo dobra znajomo jzyka C++
- znajomo jednego ze rodowisk:
Visual C++ .NET 2002, Visual C++ .NET 2003, Visual C++ 6.0 dla linuxa GCC3
- Dobra znajomo OO
- Znajomo Projektowania/Programowania Gier
- Dobra komunikacja z reszt Programistow/Projektantow
- spora determinacja
Plusy:
- Znajomo OpenGL
- Dowiadczenie w uywaniu Torque Game Engine
- Znajomo Torque Script
- Dowiadczenie w Projektowaniu/Programowaniu Gier
Obowizki:
- Praca nad nowym innowacyjnym projektem Gry cRPG
- Regularne skadanie sprawozda dla Gwnego Projektanta i Senior Programisty
- Wywizywanie si z obowizkw w ustalonym czasie.
- Pisanie dokumentacji dla przyszych Programistw.
Kontakt:
Andrzej Koloska
mail: intoxicate@nma-fallout.com
GG: 6949428


A wic, chtni programici - do dziea!!! :-)

rdo: Buruazja
Podgld newsa | Skomentuj newsa

11 grudnia 2004
Zmiana stanowiska USA wobec Korei Pnocnej - 18:55 - Squonk
Waszyngton zagodzi stanowisko w kwestii programu nuklearnego Korei Pnocnej, zgadzajc si z deklaracjami Phenianu, e program ten suy wycznie celom pokojowym i nie ma na celu produkcji broni jdrowej.
Rwnoczenie Biay Dom odrzuci twierdzenia jednego z amerykaskich ekspertw, e USA wyolbrzymiy zagroenie nuklearne ze strony Korei Pnocnej, w podobny sposb jak manipuloway danymi wywiadowczymi o broniach masowego raenia w Iraku.
Jak podaa agencja Kyodo, podczas nieformalnej dwustronnej rozmowy w ubiegym tygodniu Waszyngton zaproponowa stronie pnocnokoreaskiej kompromisow ofert, majc doprowadzi do rychego wznowienia rozmw na temat pnocnokoreaskiego programu nuklearnego, ktre po ostatniej rundzie w czerwcu znalazy si w impasie.
Wedug nowej amerykaskiej oferty, jeeli Phenian zadeklaruje pokojowy charakter swojego programu nuklearnego i zobowie si do rezygnacji ze wzbogacania uranu w celach wojskowych, Waszyngton uzna to za zgod na amerykaskie danie "cakowitej likwidacji" pnocnokoreaskiego programu rozwoju broni atomowej.
Z pierwszych reakcji pnocnokoreaskich wynika jednak, e oferta ta nie zrobia wraenia na Phenianie, ktry w dalszym cigu nie zgadza si na szybki powrt do stou rokowa.

rdo: Onet.pl - Wiadomoci
Podgld newsa | Skomentuj newsa

13 grudnia 2004
Gsta atmosfera wok MAEA - 23:42 - Squonk
W Midzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) szykuje si zmiana jej przewodniczcego. Aktualny, Egipcjanin Mohammed El Baradeii jest uznawany za zbyt "mikkiego" w stosunku do kwestii iraskiego programu nuklearnego.
Takie stanowisko jest wyraane przede wszystkim przez Stany Zjednoczone. Dziennik "Washington Post" ujawni, e administracja amerykaska podsuchiwaa rozmowy telefoniczne miedzy El Baradeim a dyplomatami iraskim w celu zdobycia dowodw na "miekko" tego. Uzyskane w ten sposb argumenty miayby zmusi obecnego przewodniczcego MAEA do ustpienia ze stanowiska.
"Washington Post" przypomina, e to MAEA sprzeciwiaa si daniom Stanw Zjednoczonych aby spraw Iranu postawi na forum Rady Bezpieczestwa ONZ, ktra mogaby naoy sankcje ekonomiczne na ten kraj.
Cz ludzi z otoczenia prezydenta George'a W. Busha jest niechtna pomysowi aby obecny przewodniczcy MAEA zosta w przyszym roku ponowienie wybrany na to stanowisko. Std te rne oficjalne i mniej oficjalne naciski a take wysuwanie ju teraz przez USA przyszych kandydatw na to stanowisko.
Jak choby kandydatury Alexandra Downera, ministra spraw zagranicznych Australii, ktry jednak zaprzeczy tej informacji.

rdo: Onet.pl - Wiadomoci
Podgld newsa | Skomentuj newsa

Korea Pnocna odpowiada - 23:57 - Squonk
Pnocnokoreaskie ministerstwo spraw zagranicznych wydao komunikat w ktrym zdementowao pogoski na temat niestabilnej sytuacji w tym kraju, akcentujc e "cay nard jest zjednoczony wok swego przywdcy Kim Dzong Ila".
Jednoczenie wadze w Phenianie oskaryy Stany Zjednoczone o rozpowszechnianie kamliwych informacji na temat KRLD, majcych przekona wiat o niestabilnoci politycznej pnocnokoreaskich wadz.
Dlatego te zapowiedziano, e Korea Pnocna powanie bierze moliwo zmiany stanowiska w sprawie rokowa na temat swojego programu nuklearnego. Nie podano jednak konkretnych szczegw na temat tych zmian.
Podgld newsa | Skomentuj newsa

15 grudnia 2004
Spotkanie scenowcy-fani na F2C - 20:40 - Sajdon
W Fallout 2 Corner odbdzie si spotkanie 17 grudnia na Chacie. Spotkanie zaczyna si o godz. 19.00. Jeli grasz w Fallouta i chiaby o tym z kim pogada (psychiatra nie pomg? Moe inni fani opowiedz, jak prbowali wyj z naogu...? :), to takiej okazji nie moesz przegapi!
Podgld newsa | Skomentuj newsa

16 grudnia 2004
Polska bomba atomowa? - 15:39 - Squonk
O tym, w formie wielkiej sensacji jaki czas temu pisano w Fakcie. Jednak udao mi si znale bardziej wyczerpujcy artyku na ten temat. Ukaza on si w Nowym Pastwie napisany przez Mirosawa Bacha.
Wielka sensacja czy kolejny mit bdcy pozostaoci po PRL-u? TUTAJ moecie sami dowiedzie si czego wicej na temat tej sprawy :-).

rdo: Onet.pl - kiosk
Podgld newsa | Skomentuj newsa

20 grudnia 2004
Serwis SAD upad? - 13:48 - Sajdon
Niestety ju od ponad tygodnia nie dziaa jedna z najstarszych polskich stron o Falloutach - Sierra Army Depot (www.fallout.scifi.pl). Prawdopodobnie s jakie problemy z serwerem, jednake brak nam jakichkolwiek bliszych informacji na ten temat. Poinformujemy Was, gdy serwis znowu zacznie dziaa lub dowiemy si czego wicej...
Podgld newsa | Skomentuj newsa

Nowa praca Setuara - 15:27 - Sajdon
Obserwator 2137 to tytu kolejnego opowiadania autorstwa Setuara, ktre jest dodatkiem do poprzedniego, o podobnym tytule. Tekst jest naprawd ciekawie napisany i a chce si czyta kolejne... kto wie, moe kiedy powstan? :-) W kadym razie, zapraszam do Opowiada w dziale TWRCZOCI.
Podgld newsa | Skomentuj newsa

21 grudnia 2004
CIA, Mosad - atakuje? - 18:56 - Squonk
We wtorek, jak podaa agencja AP powoujc si na wiadkw zosta zastrzelony Taleb Ibrahim al-Daher, profesor z uniwersytetu prowincji Dijala.
Co w tym najciekawsze - by on irackim specjalist od broni jdrowej.
Jego samochd zosta ostrzelany na mocie w Bakubie, 60 kilometrw na pnocny - wschd od Bagdadu. Samochd stoczy si do rzeki, jednak al-Dahera udao si z niego wycign i przewie do szpitala Bakubie, gdzie zmar.

rdo: Onet.pl - Wiadomoci
Podgld newsa | Skomentuj newsa

23 grudnia 2004
Test rakiety balistycznej - 0:04 - Squonk
W Rosji, po raz pierwszy od 1991 roku dokonano testu midzykontynentalnego pocisku balistycznego RS-20W Wojewoda. Rakieta, wystrzelona na Uralu, trafia w odlegy o 6 tys. kilometrw cel na poligonie w Kamczatce.
Ten pocisk, w nomenklaturze NATO znany jako SS-18 Satan jest najciszym komponentem rosyjskich rakietowych si jdrowych.
Pociski zbudowane w czasach radzieckich poddawane s regularnym testom, w celu sprawdzenia ich gotowoci bojowej. Brak funduszy sprawia, e wojskowi walcz o przeduenie czasu uytkowania rakiet. Jak podaa agencja ITAR-TASS pociski tego typu maj by na wyposaeniu armii jeszcze przez 10-15 lat.

rdo: Onet.pl - Wiadomoci
Podgld newsa | Skomentuj newsa

24 grudnia 2004
arnowiec - reaktywacja? - 0:40 - Squonk
Wedug dokumentu "Polityka ekologiczna pastwa do 2025 roku" przyjtego w rod przez Rad Ministrw, w Polsce powinna zosta zbudowana elektrownia atomowa.
W dokumencie oparto si na zaoeniu, e ilo zuywanej energii elektrycznej w Polsce bdzie rosn osigajc wartoci zblione do "starych" krajw Unii Europejskiej. Zwikszonego zapotrzebowania na prd nie da si pokry przez rozbudow elektrowni wglowych, wodnych czy wiatrowych. Take szersze wykorzystanie paliw odnawialnych (jak choby biomasa) nie wystarczy na zrealizowanie tych potrzeb.
Jak mwi Zbigniew Kamieski, dyrektor Departamentu Bezpieczestwa Energetycznego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy: "Po raz pierwszy od czasu zaniechania budowy Elektrowni Jdrowej arnowiec oficjalnie pisze si o potrzebie w Polsce tego rda energii".
Natomiast wiceminister gospodarki Jacek Piechota dodaje: "Wydajna i nie emitujca gazw cieplarnianych fabryka prdu jest w naszym kraju niezbdna".
Zakada si, e budowa powinna rozpocz si po 2020 roku. Nie wybrano jeszcze miejsca jej lokalizacji, cho rozwaane s te okolice Jeziora arnowieckiego - czyli miejsca budowy niedoszej elektrowni atomowej.
Naley przypomnie, e elektrownia atomowa powinna by zbudowana w pobliu duego zbiornika wody (kwestia odbioru ciepa chodzcego skraplacze turbin). A lokalizacja w arnowcu doskonale spenia te wymagania. Cho pojawienie si na Pomorzu w ostatnim czasie silnych wstrzsw tektonicznych moe zweryfikowa te plany.
Ostateczna decyzja o lokalizacji i budowie elektrowni atomowej w Polsce zostanie jednak podjta za kilkanacie lat przez najwysze czynniki pastwowe, nie wyczajc parlamentu. A to moe przynie dugotrwae i ostre spory polityczne, w ktrych kwestia produkcji energii elektrycznej zostanie zepchnita na dalszy plan.
Podgld newsa | Skomentuj newsa

350 000... - 11:42 - Sajdon
Kilka minut temu nasz stron odwiedzi 350-tysiczny go... nie ma to jak miy prezent dla redakcji na wita ;).
Podgld newsa | Skomentuj newsa

25 grudnia 2004
Polish Wasteland - 21:33 - Squonk
T wiadomo przekaza nam Krwawy, ale inni te ju o niej pisz wic napiszemy i my :).
Ot wszystko wskazuje na to, e projekt Shell Pit raczej zakoczy swoj dziaalno. Zostaa natomiast otwarta strona nowego projektu Polish Wasteland, w ktrym miejsce znaleli ludzie pracujcy nad Shell Pit’em. O to co m.in. maj do powiedzenia twrcy nowego projektu:

Jest mi niezmiernie mio zakomunikowa, e z okazji zmiany engine'u i oywienia projektu rusza nasza nowa strona. TAK, TAK! Mamy nowy engine. Wielu z Was mylao zapewne, e podzielimy los wielu modw.. nic z tego! Polish Wasteland nie jest ju modem do Fallouta. Stalimy si w peni samodzielnym i niezalenym projektem, z autorskim enginem i jeszce wiksz liczb pomysow na wprowadzenie Was w klimat postnuklearnej Polski...
Po latach prb i bdw, rozpoczynamy nowym rozdaniem, bez wypacze dawnego systemu idziemy naprzd now, trzeci drog. Polish Wasteland i nasze nowego logo.


No a my ze swej zapraszamy wszystkich chtnych do zajrzenia na stron projektu Polish Wasteland, a jego twrcom yczymy udanej i wytrwaej pracy.
Podgld newsa | Skomentuj newsa

27 grudnia 2004
Oficjalne otwarcie strony gwnej Wortalu Phoenix - 17:14 - Sajdon
Szanowni czytelnicy!

Po wielu tygodniach pracy, okraszanej przeciwnociami losu, ktre opniy start strony gwnej Wortalu, w kocu udao nam si doj do punktu, w ktrym moemy zaprosi Was na jej oficjaln premier.
Phoenix w teorii funkcjonuje od p roku, tworzony przez osiem stron skadowych. Do dzisiaj brakowao nam jednak spoiwa, ktre zebraoby wszystkie strony w jedn cao. Od dzisiejszego dnia zaczo bi serce Phoenixa. Wierzymy, e jego bicie bdzie brzmiao coraz dononiej z biegiem nadchodzcych tygodni, miesicy i lat.

Serdecznie zapraszamy Was na stron gwn Phoenixa!

Redakcja Wortalu Phoenix
[Athlann, Advocate, Bonsel, Deem, Hammer, Hamster, MoOnRiDeR, nocker, PerCy, Przemo, Sajdon, Ugm, Virgo Erns]
Podgld newsa | Skomentuj newsa

29 grudnia 2004
Artyku i ciekawy opis - 23:21 - Sajdon
Squonk napisa do rozlegy i interesujcy artyku pt.: "Schrony atomowe". Opisuje w nim problemy i moliwe rozwizania zwizane z zapotrzebowaniem przecitnej Krypty na energi niezbdn do jej dziaania. Artyku znajduje si w wortalu Phoenix, ale w dziale Twrczo znajduje si do niego bezporedni link.
Natomiast Uqahs podesa mi niedawno opis przedstawiajcy zalenoci midzy pocztkowym ekwipunkiem w FT, a wybranymi przez gracza Umiejtnociami. Wicej na ten temat moecie przeczyta w Poradach FT.
Podgld newsa | Skomentuj newsa

30 grudnia 2004
S.T.A.L.K.E.R.-owa tapeta i screeny - 22:57 - Sajdon
GSC Gameworld - wydawca coraz bardziej oczekiwanego S.T.A.L.K.E.R.-a stworzy dla fanw tapet-kalendarz na najbliszy miesic. Prawdopodobnie kolejne takie grafiki ukazywa si bd regularnie.

Natomiast TUTAJ, na pewnej rosyjskiej stronie zamieszczono ponad 60 zdj twrcw i screenw z samej gry, ktre zaciekawi chyba kadego gracza :).

rdo: DAC

Podgld newsa | Skomentuj newsa

31 grudnia 2004
Falloutowy skin do GG - 15:27 - Sajdon
Rembiasz nadesa nam jaki czas temu falloutwy skin do Gadu-Gadu. Wprawdzie monaby go jeszcze troch poprawi, ale zawsze co :). Link do skrki i screena znajdziecie w Plikach (na kocu, nad skinami do Winampa).
Podgld newsa | Skomentuj newsa

Nowy mod do HL2 - Off Limits - 15:56 - Sajdon
Powsta projekt stworzenia moda, oczywicie w postnuklearnych klimatach, o nazwie Off Limits do Half-Life 2. Mod jest tworzony tylko dla opcji multiplayer. Oglny zarys jest prosty, acz naprawd innowacyjny - dwie druyny staraj si upolowa zego aliena. Jednak tylko jedna z nich ma odpowiedni bro (railgun), natomiast druga zna jego pozycj na mapie. Gdy druga druyna odbierze przeciwnikowi railguna, automatycznie trac aliena z widoku i role si odwracaj. Oczywicie alien nie bdzie sta bezczynnie widzc w pobliu smakowit ofiar... Poniej szkic niewinnej ofiary :).

Podgld newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer