<< Nowiny | << Archiwum nowin
08 grudnia 2016
Co si stanie z Matk Ziemi - 18:53 - nie wiem
Susza w Afryce'
Na przestrzeni ostatnich kilku lat, piszc nowiny na Schronie, sam nie mogem si zdecydowa czy w przyszoci zabraknie nam wody (Zabraknie wody, Susza w Afryce), czy te bdzie jej za duo lub bdzie znajdowaa si nie tam, gdzie bymy tego chcieli (Zaleje nas, Wodny wiat). Dzisiaj dalej nie wiem, ktra wizja jest bardziej przekonujca, chocia na horyzoncie zdarze pojawia si argument przemawiajcy za t drug opcj.

Jak pamitacie (lub nie), pi lat temu pisalimy o eksperymencie naukowym polegajcym na sprawdzeniu gdzie znajdzie si woda wszechoceanu, kiedy Ziemia przestanie si obraca (wicej we wspomnianej wyej nowinie pt. Zaleje nas). ledzc doniesienia portalu Sciencemag.org, mona natrafi na ciekawy artyku, traktujcy o tym jak prdko obrotowa Ziemi z roku na rok maleje. Nie jest to by moe adna wielka nowina, nie od dzi bowiem wiadomo, e trzeba uwzgldnia kilku milisekundow poprawk na dugo dnia, ktry trwa coraz duej. Ciekawszy jest sam sposb, w jaki naukowcom udao si to ustali. Baz obserwacyjn bya czstotliwo zamie soca. Oprcz analizy danych dostpnych dziki obserwacjom z ostatnich dziesicioleci, zesp pod kierownictwem Leslie Morrisona wykorzysta rwnie rda historyczne sigajce a staroytnoci. W ten sposb zebrano informacje z okoo dwch tysicy siedmiuset lat.

Jak zatem wygldaj fakty? Dugo dnia przez ostatnie sto lat wzrosa o 1,78 milisekundy. Wedug teorii Morrisona, gwny wpyw na spowolnienie ruchu obrotowego (a wic wyduenie doby) maj ruchy pyt tektonicznych. Jednak wedug modelu, ktry by uwzgldnia tylko to zjawisko, dugo doby powinna zwikszy si a o 2,3 milisekundy. Co zatem powoduje, e spowolnienie ruchu obrotowego jest mniejsze, ni by to wynikao z oblicze? By moe s to topniejce lodowce, ktre zmieniajc stan stay (lub nieny) na cieky, powoduj transfer pokanych mas, pod wpywem grawitacji, w kierunku rodka ziemi. Tym samym postpujce spowolnienie ruchu obrotowego jest nieco mniejsze.

Czy to znaczy, e za kilka tysicy lub milionw lat Ziemia si zatrzyma? Jest to teoretycznie moliwe. By moe jednak do tego czasu zegar zagady dotrze do pnocy i nie bdziemy musieli si zbytnio zamartwia innymi problemami.

Do przeczytania take Dzie, w ktrym zatrzymaa si Ziemia – recenzja.
Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer