<< Nowiny | << Archiwum nowin
19 kwietnia 2011
Teleportacja kwantowa - 22:17 - Go 13S
Nowin napisa Hugo1979, o przydatne komentarze uzupeni Rezro, a wrzuci nie wiem.

Teleportacja to proces przenoszenia obiektw z jednego miejsca na inne, bez zachowania cigoci istnienia obiektu w przestrzeni. Na obecnym etapie rozwoju i zaawansowania nauki i techniki mona mwi jedynie o teleportacji stanw czstek elementarnych, teleportacja wic oznacza przesanie stanu kwantowego czstki A do odlegej czstki B. Proces wie si ze zniszczeniem stanu kwantowego A. Pierwszej teleportacji kwantowej dokonano w 1997 r. poprzez przesanie stanu polaryzacji pomidzy dwoma fotonami (czyli za pomoc wiata). Natomiast w 2004 r. naukowcom z USA i Austrii udao si teleportowa stany kwantowe pomidzy dwoma atomami. Ju to ostatnie wydarzenie wiat nauki mia jednogonie uzna za niebywae osignicie. Chocia daleko jeszcze do teleportacji rodem z filmw science fiction, to naukowcy ju rzekomo widzieli zastosowanie dla tego wynalazku w brany komputerowej, a pismo Nature donosio, e moemy spodziewa si superszybkich komputerw bez kabli. Jako ich nie widz.

Na czym polegaa teleportacja przeprowadzona przez Amerykanw i Austriakw? Oba atomy znajdoway si w odizolowanych od siebie komorach i nie byy powizane adnym fizycznym czem. Za pomoc tej technologii mona midzy atomami przekaza energi, ruch, pole magnetyczne i inne fizyczne waciwoci. Umoliwia to tzw. kwantowe zjawisko spltania. Istniej w przyrodzie powizane ze sob atomy i cae ich zbiory. Spltanie powoduje, e gdy zmienia si stan jednego z np. dwch elementw, to i drugi ulega tej samej zmianie - niezalenie jak daleko od siebie si znajduj. Naukowcy nie s jeszcze w stanie wyjani tego zjawiska, ale jak pokaza ten eksperyment - potrafi je wykorzysta. Najlepszym dowodem tego, jak skomplikowane jest zjawisko splatania, jest fakt, e Einstein mawia o nim: "Spooky action" czyli zjawisko z dreszczykiem. Ju wyobraano sobie, e za jaki czas uda si przekazywa mnstwo informacji z ogromn prdkoci. Eksperyment polega na przekazaniu jednej. To wtedy zaczto roztacza wizje budowa kwantowych komputerw, ktre zamiast kabli miayby sieci takich spltanych ze sob elementw i w ten sposb przekazyway informacje binarne: np. 0 - atom sabo naadowany energi, 1 - atom silnie naadowany energi. Jednak opisane wyej prby miay dwie powane wady - powodoway utrat danych i/lub dziay si... powoli. Czemu powoli? Bo przy pomocy wiata, wic nigdy nie mogyby osign prdkoci szybszej od wiata. A przecie wszystko poruszajce si poniej tej prdkoci, to wie.

No tak, ale to jest dzia Nowin, wic o co chodzi? Ot, jak donosi Wirtualna Polska (nie znalazem na razie innego rda i nie za bardzo chce mi si szuka), naukowcy osignli kolejny etap w eksperymentach zwizanych z teleportacj kwantow, wrcz przeomowy. Zespoowi naukowcw z Uniwersytetu New South Wales w Australii udao si przenie z jednego miejsca w inne zestaw kwantw z zachowaniem zapisanej w nich informacji. Udao im si manipulowa w taki sposb, e w jednej chwili zesp kwantw istnia w dwch rnych miejscach. Informacja w pocztkowej lokalizacji zostaa nastpnie zniszczona i jednoczenie odtworzona w lokalizacji docelowej.

To pono przeomowy krok, ktry pozwala przede wszystkim na przesyanie informacji z ogromn prdkoci. Jednoczenie rzekomo przyblia to nas znaczco do momentu, w ktrym uda si teleportowa konkretne przedmioty, a moe nawet ludzi. Profesor Elanor Huntington z tego zespou naukowcw stwierdzia, e wkrtce moliwa bdzie rwnie dowolna forma komunikacji kwantowej, poniewa jednym z gwnych ogranicze obecnej technologii komunikacji kwantowej jest utrata czci informacji (o czym wyej napisaem). Nawet popucia wodze fantazji i stwierdzia, e ich eksperyment jest... odpowiednikiem teleportowania, jak z filmu Star Trek. Przed najnowszym eksperymentem technologia teleportacji sprawiaby, e zaoga przesana ze statku na planet straciaby cz organw lub pojawiyby si one w innym miejscu. No i znowu zaczyna si futurologia polegajca na przewidywaniu moliwoci stworzenia niewiarygodnie szybkich komputerw kwantowych, wielokrotnie szybszych ni znane nam dzisiaj urzdzenia. Ba! co tam komputery! Pierwsza teleportacja czowieka wydaje si by bardzo blisko...

Komentarz Rezra

Futurolodzy ju jaki czas temu zauwayli absurd kryjcy si za teleportacj. Ot w przypadku teleportacji nie mamy do czynienia wcale z przeniesieniem obiektu z jednego w drugie miejsce, ale z jego skopiowaniem (z opcjonalnym zniszczeniem obiektu pierwotnego). Czy naprawd kto wiadomie zechce podda si anihilacji nie majc gwarancji, e utworzony w innym miejscu klon bdzie realnie nami? Nie bardzo! Ju w Star Treku pojawiay si odcinki, w ktrych rne kopie spotykay si wzajemnie po tym jak co popsuo si w Transporterze. Skoro ju o tym mowa, to technologia replikacji jest jak najbardziej przydatna, ale jako metoda komunikacji si raczej nie sprawdzi... Ale jest w zamian inna ciekawa alternatywa! Po przeniesieniu naszych umysw do komputerw pojawia si moliwo korzystania z cia zastpczych, a w przypadku posiadania rozpylonych w powietrzu Claytronicznych Nanitw moe wrcz dochodzi do materializacji androida-awatara "z niczego".

Komu si tu co miesza (i nie mwi tu o Hugo)? Idea teleportacji od pocztku skadaa si z trzech elementw: Kompletnego skanu i opcjonalnej utylizacji przenoszonego obiektu (std skan moe by inwazyjny), przesyu danych i opcjonalnie materii co jest jednak niewydajne (ale akurat ta faza ma marginalne znaczenie bo chodzi tylko o przepustowo) i rekombinacji (a w zasadzie replikacji bo skadniki nie musz by te same, lecz takie same) obiektu z pozyskanych danych. Nie wiem wic dlaczego naukowcy ci upieraj si na nazywanie tak fazy przesyu danych, ktra ma oczywicie rewolucyjne znaczenie w informatyce (komputer kwantowy) i przede wszystkim teoretycznej natychmiastowej komunikacji (co usuwa jedn z kardynalnych wad sondy Von Neumana), ale z teleportacj w istocie wiele wsplnego nie ma. Tak czy siak, niezalenie od nonsensw rozwj tej technologii ma szczeglne znaczenie dla przyszej ewolucji naszej cywilizacji.
Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer