<< Nowiny | << Archiwum nowin
17 grudnia 2009
Bethesda - Interplay 0 - 1, proces szans na publiczny kod rdowy Falloutw? - 2:48 - Jim Cojones
Interplay
Kilka dni temu doszo do pierwszego wanego zwycistwa Interplay Entertainment w sdowej walce z Bethesd Softworks. Na mocy orzeczenia sdzi Deborah K. Chasanow ta pierwsza firma na czas procesu zachowuje moliwo sprzeday gier nalecych do tzw. Fallout Trilogy (to jest Fallout, Fallout 2 i Fallout Tactics) oraz kontynuowania pracy nad projektem V13. O ile nie jest to ostateczny wyrok i nie przesdza on o losach procesu, nie trzeba podkrela, jak wane dla Interplay'a jest to zwycistwo, bez ktrego firma mogaby nie by w stanie funkcjonowa - sprzeda klasycznych gier poprzez serwisy Steam i GOG wydaje si by jedynym rdem dochodw, a multiplayerowa wersja Fallouta jedynym powanym projektem kompani Herve Caena.

Moderka
Tymczasem pojawia si bardzo ciekawa dla wiatka falloutowych modderw wie zwizana z procesem. Okazuje si, e gdyby Bethesda utracia prawa do Falloutw na rzecz ich poprzedniego waciciela, ten byby zmuszony upubliczni kod rdowy Fallout 2. Jak to moliwe? Aby to zrozumie naley przyjrze si nastpujcemu cigowi zdarze:

  1. Interplay wydaje Fallouty w wersji cyfrowej, korzystajc w nich z modyfikacji sfall pozwalajcej na swobodn rozgrywk na komputerach korzystajcych ze wspczesnych wersji systemu Windows.
  2. O tym fakcie dowiaduje si Timeslip, twrczyni moda, owiadczajc e nikt jej nie pyta o zgod.
  3. Podczas analizy zaistniaej sytuacji Timeslip odkrywa, e jej praca powinna by chroniona przez licencj GPL (General Public Licence). Na jej mocy:
    • twrca programu objtego GPL zobowizany jest do publicznego udostpnienia kodu rdowego,
    • kady program wykorzystujcy jakikolwiek fragment innego dziea chronionego GPL automatycznie podlega tej samej licencji.
  4. W tym momencie wszystko byoby po myli zwolennikw upublicznienia kodu rdowego Fallouta, gdyby nie fakt, e Interplay nie ma do niego adnych praw, a jedynie moliwo sprzeday gier z serii.

Co mona doda wicej? Chocia szanse na absolutn porak Bethesdy s minimalne, warto trzyma kciuki za ich oponentw, nawet jeli nie darzy si wielk sympati pana Caena.

O zwycistwie I'play przypomnia nam Cubik.

rda: The Vault, Vault-Tec Labs.
Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer