<< Nowiny | << Archiwum nowin
14 lutego 2009
Galeria nt. kryzysu finansowego i kradzie┐ komputerˇw z danymi zagra┐aj▒cymi USA - 15:25 - Holden
Na stronie TVN24.pl zosta│a opublikowana galeria zdj੠z World Press Photo 2009. Nie by│oby w tym mo┐e nic szczegˇlnego, gdyby nie tematyka - kryzys, ktˇry ka┐dy z nas bardzo dobrze zna. Zdjŕciem Roku w konkursie World Press Photo zosta│a fotografia Amerykanina Anthoniego Suau przedstawiaj▒ca policjanta przeszukuj▒cego zniszczony dom (trzŕsienie ziemi? Bomba?) Ciekawostk▒ mo┐e byŠ te┐ fakt, ┐e nagrody zdoby│a a┐ pi▒tka Polakˇw.

W czasie w ktˇrym kryzys wygrywa│ konkurs, w USA skradziono ponad 80 komputerˇw z nuklearnego laboratorium w Los Alamos! W obiekcie prowadzone s▒ badania nad rˇ┐nymi rodzajami energii, przestrzeni▒ kosmiczn▒, medycyn▒, nanotechnologi▒ i informatyk▒ – w czasie wojny to w│aÂnie tam stworzono projekt bomby atomowej. Wiŕcej na portalu TVN24.pl Nale┐y te┐ dodaŠ, ┐e badania te s▒ tajne i mog▒ zagroziŠ bezpiecze˝stwu Stanˇw Zjednoczonych.

Newsa napisa│ Wrathu

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer