<< Nowiny | << Archiwum nowin
13 lutego 2015
Bronie dla kucykw! - 16:17 - Jerzy
Ilustracja do nowiny 'Bronie dla kucykw!'
witeczna rozprawa, autotematyczna (lecz bez enujcego autoerotyzmu) o charakterystycznym, ikonograficznym motywie w lokalnej tradycji, napisana ku pokrzepieniu serc i podbudowaniu nadwtlonego ducha, z uwzgldnieniem sarmackich i romantycznych kontekstw. Tym razem zasadniczo nie o ogld, lecz o pogld chodzi, cho popatrze mona, a nawet trzeba, by wyrobi sobie wstpne rozeznanie w poruszanej materii.

Najpierw nazwa. Waciwe da rzeczy sowo, oto zadanie godne nie tylko poety. To co nienazwane nie istnieje, a to co nazwane kiepsko, kiepsko istnieje. Tu odsyam do staropolskiej, sarmackiej etymologii wyrazu, ktrej tu, ze wzgldu na potencjalnych nieletnich czytelnikw nie wypada eksplikowa. Kto nie zna, ten kiep.

Panna z gnatem? Nazwa nie do koca szczliwa, delikatnie mwic. Wprawdzie domniemanie paniestwa budzi nadziej, ale nie musi si zgadza ze stanem faktycznym, co naraa na konfuzj i potencjalne konsekwencje w razie bdu. Gnat budzi jeszcze wikszy opr. Niby potoczne, powszechnie zrozumiae okrelenie broni palnej, ale bdne asocjacje absolutnie dyskwalifikuj ten termin w rzeczonym kontekcie. Te „panny” kociste nie s. Wrcz przeciwnie. Z rzeni te si nie kojarz, ani te kojarzy si nie powinny. Nie taka jest intencja twrcw i w tej sytuacji rozpatrywany termin wrcz pod sabota podpada. Podobnie z pozostaymi, ktre tu i wdzie mona napotka, a poniej zostay poddane pryncypialnej krytyce.

Ilustracja do nowiny 'Bronie dla kucykw!


Laska z broni? Weto! Spisek i zdrada! Broni si nie czepiam, ale laska? Czechw lubi, ale to akurat wredny bohemizm, chwast ktry trzeba wyrwa bez pardonu z ojczystej mowy. Niewidomy moe, dowcipnie i z dystansem, nazywa swoj lask blondynk, ale eby w drug stron? To pani na takim zdjciu z definicji jest penosprawna.

Dziewczyna z karabinem? Niezadowalajce. Nie tylko dlatego, e posta moe mie pistolet, granatnik, albo jeszcze co innego, co wprowadzaoby w bd, lub zmuszao do zbdnego mnoenia bytw (nazw; znaczy) ponad potrzeb, ale gwnie dlatego, e nie do koca oddaje istot rzeczy. Nie o kobiety z si specjalnych tu chodzi. Wrcz przeciwnie. Jak si okae, s one absolutnie wykluczone.

Ilustracja do nowiny 'Bronie dla kucykw!


Proponuj swojsko, zdrobniale i pieszczotliwie – "bronia". Jak najbardziej na miejscu, a i etymologicznie propozycja si broni. Bronisawa, czyli bro sawica? Raczej bronica swej (domylnie dobrej) sawy. Dzi wszystko si degeneruje, wic i etymologia moe. Zatem mona sobie wybra bardziej pasujcy i w obu wersjach satysfakcjonujcy rdosw. Nie zamierzam postponowa tego rzadkiego dzi imienia. adnej Broni nie znam i osobiste resentymenty mn nie powoduj. Przeciwnie, refleksja mnie nasza - czyby dobra sawa nie bya dzi w cenie? Na to wyglda, niestety. Z drugiej strony, moe i dobrze, apelatyw ma wiksze szanse, bo protesty ze strony imienniczek mao prawdopodobne.

Na tym w zasadzie mona by skoczy. Cel – odnalezienie waciwej nazwy dla ikonograficznego fenomenu – zosta osignity. Tylko, tak nony - nie tylko ideowo - motyw, zachca do gbszej analizy. Niestety, przegld literatury naukowej przedmiotu budzi rozczarowanie. Z blem naley podkreli dojmujcy brak publikacji radzieckich uczonych, ktrzy jako jedyni byliby w stanie osign waciwy poziom. Klasowe ujcie byoby tu bezcenne, podobnie jak krytyka imperializmu i militaryzmu zgniego Zachodu. Amerykascy naukowcy z kolei – ktrzy jako jedyni prbuj, do nieudolnie zreszt, radzieckim dorwna – nie dooyli naleytej starannoci i pominli w swych elukubracjach t wak tematyk. Zatem, bez faszywej skromnoci; za pioniera przyjdzie robi.

Ilustracja do nowiny 'Bronie dla kucykw!


Najpierw ogld, na pozr oczywisty, ale jake zwodniczy. Ko, jaki jest, kady widzi? Tu Benedykt Chmielowski, autor autorytatywnej, penej eksperiencji, sarmackiej encyklopedii nadmiernie uproci spraw. To co widzimy zaley od kulturowej kompetencji i – w trosce o ni – naley obrazki podda jedynie susznej interpretacji. To nie psychoanaliza (fuj; sam nie wierz, e uyem tego sowa na p), to by przekraczao moliwoci laika. Jednak, ani piecztka, ani kozetka nie jest konieczna. Praktyka w schronowych subach informacyjnych zupenie wystarczy.

Jak zatem wyglda bronia? W kanonicznej wersji bro broni jest absurdalnie dua, a powierzchnia ubrania (?) skrajnie maa. Mona by rzec nawet, e dy ona asymptotycznie do zera, nigdy go jednak – co oczywiste – nie osigajc. Starania twrcw tych sitanych foci inspirowane s klasyczn, rosyjsk bajk, o dziewczynie mdrej i sprytnej. Ju po niezbdnej trawestacji warunki postawione jej w finale przez cara (czyli kadorazowo; widza) mogyby brzmie mniej wicej tak; Bdziesz ubrana, ale nieubrana, uzbrojona, ale bezbronna… Z trzecim warunkiem jest kopot, bo c ona moe dawa i nie dawa zarazem?

Ilustracja do nowiny 'Bronie dla kucykw!


Romantyzm tych fotografii bije po oczach. Na widok takiej broni z mskiej piersi wyrywa si bezwiednie klasyczna fraza; Pjd dzieci, ja ci uczy ka! Czy moe by inaczej? Dziewcz chtne, zainteresowania podziela, lecz o broni pojcia nie ma, co wida na pierwszy rzut oka. Strj uniemoliwia zajcie pozycji strzeleckiej w terenie, chyba e podcielimy puchaty kocyk, szpilki skutecznie utrudniaj ruchy, a z broni w pozycji stojcej mgby strzela tylko niegdysiejszy Arnie, lub Sylwek w szczytowej formie. Tylko w filmie zreszt. Nic dziwnego, e instynkty pedagogiczne si budz.

Koczc, a podobno mczyzn poznaje si po tym jak koczy, wypadnie przywoa jeszcze jeden sarmacki autorytet daleko wykraczajcy poza wszelkie granice wyobraalnej megalomanii. Wojciech Dembocki, synny kapelan lisowczykw, autor wielu klimatycznych dzie, nie tylko uwaa, e Rzeczpospolita jest na wzr nieba urzdzona, ale nawet gosi, e Adam i Ewa mwili w raju po polsku, a zatem jzyk ten jest najstarszym i inne z niego musz si wywodzi. Czy w wietle tych rewelacji skojarzenie broni z bronies moe by przypadkowe?

I jeszcze raz to samo. Do skutku. Zachowujc jednak niezbdny, cho maksymalnie zawoalowany tryb przypuszczajcy. Przypadek? Nie sdz. Mam wrcz przekonanie graniczce z pewnoci, e o adnym przypadku nie moe by tu mowy.

Ilustracja do nowiny 'Bronie dla kucykw!


Ekscerpt dysertacji rehabilitacyjnej zoonej w Instytucie Bada Falloutowo-Postapokaliptycznych Trzynastego Schronu.

Wicej broni znajdziecie w schronowej galerii na Facebooku Panny z piesem, panny z gnatem, panny bez piesa i gnata

Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer