<< Nowiny | << Archiwum nowin
16 kwietnia 2006
Mit, ktˇry zabija│? - 1:26 - Squonk
W Âwi▒tecznym (15) numerze Polityki ukaza│ siŕ ciekawy wywiad z profesorem Zbigniewem Jaworskim - specjalist▒ z dziedziny nauk nad ska┐eniami promieniotwˇrczymi. Tematem artyku│u jest m.in. awaria w czarnobylskiej elektrowni i reakcja ˇwczesnych w│adz polskich na ni▒. Z jego treÂci mo┐na wyci▒gn▒Š wniosek, ┐e ta sprawa przy nad▒┐aj▒cej siŕ okazji, mog│aby by siŕ staŠ kolejnym powodem do badania rˇ┐nych "komunistycznych uk│adˇw i spiskˇw". Za jako "pocieszaj▒c▒" ciekawostkŕ mo┐na przytoczyŠ fragment wywiadu:

(...)teraz tego typu akcja by│aby niemo┐liwa. Nie mamy przygotowanych zapasˇw jodu w aptekach, sieŠ monitoringu ska┐e˝ promieniotwˇrczych posz│a w rozsypkŕ, a w CLOR (Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej), z powodu braku pieniŕdzy, czeŠ wykwalifikowanych pracownikˇw zosta│a zatrudniona na etatach ochroniarzy!

Fragment artyku│u mo┐na przeczytaŠ TUTAJ, a ca│oŠ jest dostŕpna w papierowej wersji Polityki ;-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer