<< Nowiny | << Archiwum nowin
23 maja 2019
Akredytacja na Zakonki 2019 - 22:51 - Squonk
Ilustracja do newsa 'Akredytacja na Zakonki 2019'
Informacja prasowa od organizatorˇw konwentu Zakonki 2019.

Akredytacja na Zakonki 2019 ju┐ dostŕpna! Przedp│aty mo┐na wykonywaŠ do 31 lipca 2019 w cenie 45 z│. Po up│ywie tego terminu cena podnosi siŕ o 10 z│ oraz mo┐liwa jest tylko wp│ata na miejscu imprezy (opcja przelewu zostaje zablokowana). Organizatorzy zaznaczaj▒, ┐e kupuj▒c akredytacje automatycznie akceptujemy regulamin imprezy, w zwi▒zku z tym prosimy o zapoznanie siŕ z nim: plomien.lunarii.org/regulamin_zakonek.pdf.

Wszelkie wa┐ne informacje - jak wykonaŠ przelew czy gdzie wype│niŠ formularz zg│oszeniowy - s▒ dostŕpne na stronie: plomien.lunarii.org/Zakonki/cont/129.


Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer