<< Nowiny | << Archiwum nowin
03 lutego 2010
Interplay vs Bethesda - nowe dokumenty - 0:34 - Jim Cojones
Herve Caen, dyrektor generalny Interplay Entertainment postanowi publicznie podzieli si najnowszymi zoonymi przez niego dokumentami dotyczcego procesu, ktry zadecyduje o przyszoci Fallout Online (projektu V13) a take praw do sprzeday dotychczasowych czci serii oraz wydania przyszych tytuw. O ile kilkunastostronicowe pismo sdowe nie prezentuje si zbyt ciekawie, bdc wycznie rozwiniciem i podsumowaniem znanych nam wczeniej argumentw, o tyle warto przyjrze si mailom, jakie Caen wymienia z przedstawicielami Bethesdy Softworks. Maj one potwierdzi przedstawion przez Interplay tez, jakoby Bethesda dziaaa w zej woli, utrudniajc, czy nawet uniemoliwiajc jakkolwiek promocj falloutowego MMORPGa.

Okazuje si midzy innymi, e Interplay ju w kwietniu 2008 roku planowa zaprezentowa fanom szkice koncepcyjne przygotowane na potrzeby projektu V13, do czego nie doszo ze wzgldu na obiekcje Bethesdy. Druga z firm blokowaa te moliwo wypuszczenia komunikatw prasowych, nawet po wprowadzeniu do nich poprawek uwzgldniajcych jej obiekcje.

Fragmenty wymiany zda pomidzy Herve Caenem i Grifem Lesherem:

GL: Szkic z projektu V13 nie zosta zatwierdzony i musicie go usun [z projektu nowej strony internetowej - przyp. red.]

HC: Ktry ze szkicw, mamy kilka? Wszystkie s wasnoci Interplay i zostay przygotowane specjalnie dla projektu V13.

GL: Wszystkie. Kady z nich ewidentnie odnosi si do moliwego MMO na bazie Falloutw.

HC: Zmienilimy szkice zgodnie z twoimi wczeniejszymi zaleceniami. [usunicie tekstu "Fallout Online" pojawiajcego si po najechaniu na obrazek - przyp. red.] [..] Prosz o zatwierdzenie.

GL: Nadal wywietlane s szkice koncepcyjne projektu V13. Nie zatwierdzam.

HC: To s zupenie nowe szkice. Pracujemy nad gr i musimy co pokaza. Co sugerujesz?

rda: DAC, The Vault i jeszcze raz The Vault.
Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer