<< Nowiny | << Archiwum nowin
04 marca 2009
Elektrownia j▒drowa w 2020 roku? Ca│kiem realne. - 23:13 - nie wiem

Newsa napisa│ Zag│oba.

Profesor Micha│ Waligˇrski, Âwie┐o upieczony prezes Pa˝stwowej Agencji Atomistyki, by│ goÂciem dzisiejszych 'Sygna│ˇw Dnia', w ktˇrych wypowiada│ siŕ na temat rozwoju energetyki j▒drowej w Polsce. W udzielonym dla Polskiego Radia wywiadzie stwierdzi│, ┐e obietnica zbudowania pierwszej polskiej elektrowni j▒drowej do 2020 roku nie jest tylko zdaniem rzuconym na wiatr, ale absolutnie rzeczywistym i mo┐liwym do spe│nienia planem.

Wed│ug niego stworzenie dwˇch takich zak│adˇw energetycznych jest najta˝szym oraz najczystszym sposobem uzyskania energii, a tym samym za│atwi│oby to problem uniezale┐nienia od dostawcˇw z zagranicy.

"Paliwo j▒drowe importujemy raz na dwadzieÂcia lat, natomiast ropŕ naftow▒ musimy importowaŠ trochŕ czŕÂciej. Wobec czego ten stan zagro┐enia, w sensie dynamiki, jest w przypadku konwencjonalnych paliw daleko wiŕkszy."

Obowi▒zkiem Pa˝stwowej Agencji Atomistyki bŕdzie tylko kontrola obiektu pod wzglŕdem bezpiecze˝stwa, a nie budowa samej elektrowni, co jest to zadaniem Polskiej Energetyki. Jak zastrzeg│ Waligˇrski, pˇki co nie wybrano miejsca, gdzie zostan▒ zbudowane elektrownie ani od kogo zakupimy reaktory potrzebne do utworzenia takich zak│adˇw, gdy┐ na takie ustalenia jeszcze za wczeÂnie.

Zapewni│ tak┐e, ┐e nie obawia siŕ masowych strajkˇw ekologˇw czy obywateli, bowiem powoli Polacy dostrzegaj▒ ogromne plusy stworzenia elektrowni j▒drowych i korzyÂci z nich p│yn▒cych. Interesuj▒ce. Czy aby na pewno za rok czy dwa ekoterroryÂci nie wyskocz▒ ze strajkiem? Mit Czarnobyla zniknie z dnia na dzie˝? A panowie parlamentarzyÂci nie wynajd▒ innych pal▒cych problemˇw i kruczkˇw zwi▒zanych z zaniechaniem inwestycji, tym samym elegancko umywaj▒c r▒czki (ju┐ nie mˇwi▒c o zmianie partii rz▒dz▒cej)? W▒tpliwe.

Črˇd│o: Polskie radio.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer