<<Niusy
12 kwietnia 2015
Ziemie Ja│owe - Przedp│aty/Akredytacja/S│ownik - 18:09 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Ziemie Ja│owe - Przedp│aty/Akredytacja/S│ownik'
Informacja prasowa od organizatorˇw Ziem Ja│owych 2015.

ZdecydowaliÂcie siŕ na przyjazd na Ziemie Ja│owe 2015? Zachŕcamy w takim razie do dokonania przedp│aty - organizatorom pozwoli to na lepsze przygotowanie zlotu, a Wy zaoszczŕdzicie 10 lub 20 z│otych. Informacje o przedp│atach znajdziecie tutaj.

Koszty tegorocznej akredytacji (przedp│ata/na miejscu):
  • Ca│oŠ (90/110 z│)
  • LARP (50/70 z│)
  • Program (40/50 z│)

W cenŕ akredytacji wliczony jest bon 10z│ na us│ugi Saloonu „19”.

Wiecie kim jest Karmazynowy Krˇl? Co maj▒ wspˇlnego Padliniarze i OMOZ? Pojawi│ siŕ s│ownik wyjaÂniaj▒cy kilka istotnych kwestii zwi▒zanych z Gr▒ Terenow▒. Zarˇwno nowi przybysze, jak i starzy mieszka˝cy Zgorzel znajd▒ tam ciekawe i przydatne informacje.

Na deser - plakat autorstwa Darka Kocurka:

Ziemie Ja│owe 2015

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Premiera nowych ksi▒┐ek Uniwersum Metro 2033: 'Ciemne tunele' i 'Szepty zg│adzonych' - 19:02 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Premiera nowych ksi▒┐ek Uniwersum Metro 2033: 'Ciemne tunele' i 'Szepty zg│adzonych''
Informacja prasowa od Wydawnictwa Insignis.

W tym tygodniu w ksiŕgarniach zadebiutowa│a najnowsza powieŠ z serii Uniwersum Metro 2033 zatytu│owana Ciemne tunele. To nie koniec dobrych wiadomoÂci dla czytelnikˇw serii. Do ka┐dego egzemplarza Ciemnych tuneli do│▒czony jest darmowy zbiˇr amatorskich opowiada˝ fanˇw Uniwersum Metro 2033 pt. Szepty zg│adzonych, wybranych spoÂrˇd zg│oszonych w konkursie na stronie Metro 2033.

Dla wszystkich, ktˇrzy zastanawiaj▒ siŕ jeszcze nad zakupem najnowszych tytu│ˇw z Uniwersum Metro 2033 wydawnictwo przygotowa│o dwa fragmenty w interpretacji Adama Baumana:
Ilustracja do nowiny 'Ciemne tunele' Siergieja Antonowa ju┐ 8 kwietnia z wyj▒tkowym darmowym dodatkiem – zbiorem opowiada˝ polskich fanˇw

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

13 kwietnia 2015
Polecamy: Vladimir Wolff, 'Bractwo NieÂmiertelnych' - 18:08 - Veron
Vladimir Wolff - Bractwo NieÂmiertelnych
8. kwietnia mia│a swoja premierŕ najnowsza ksi▒┐ka Vladimira Wolffa, "Bractwo NieÂmiertelnych".

Krˇlewskie skarby, tajemnice i trupy. Du┐o trupˇw.

Co │▒czy zabˇjczy ob│ŕd kolumbijskich partyzantˇw, Âredniowieczny spiski zamek i trzy pokolenia polskich uczonych? Malownicze krajobrazy Ma│opolski sp│yn▒ krwi▒ nowego ukrzy┐owania i rajdu mordercˇw – nieobliczalnych i nieÂmiertelnych.

W zacieÂniaj▒cej siŕ pŕtli zbrodniczej ambicji, naukowej pasji i narkotykowego szale˝stwa kwesti▒ ┐ycia i Âmierci stanie siŕ odpowied╝ na pytania, co zawiera│a kopia kopii kilku sznurkˇw i czy istnia│ orygina│ zaginionego odpisu.

Losy Rzeczypospolitej bŕd▒ zale┐eŠ od przygotowania BOR-u na atak zombie, a przysz│oŠ co najmniej jednego kontynentu od kl▒twy Inkˇw. Agent specjalny Matt Pulaski powraca. Przed wami najgorŕtsze lato w historii Polski.


Gor▒co polecamy!
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

14 kwietnia 2015
Spotkania autorskie z pisarzami Wydawnictwa Insignis - 15:18 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Spotkania autorskie z pisarzami Wydawnictwa Insignis''
Informacja prasowa od Wydawnictwa Insignis.

W przysz│ym tygodniu odbŕd▒ siŕ dwa spotkania w Empiku:
- z Dmitrijem G│uchowskim w Warszawie - 24 kwietnia o godz. 18.00 w Empiku Arkadia,
- z Robertem J. Szmidtem - we Wroc│awiu - 23 kwietnia o godz. 18.00.

W kolejnym tygodniu zapraszamy:
29 kwietnia - Magda Kozak - Empik Wroc│aw
29 kwietnia - Robert J. Szmidt - Empik Warszawa Junior

Bie┐▒ce informacje znajdziecie na wydarzeniach w Facebooku.

Robert J. Szmidt - Wroc│aw - 23 kwietnia
Dmitrij G│uchowski - Warszawa - 24 kwietnia
Magda Kozak - Wroc│aw - 29 kwietnia
Robert J. Szmidt - Warszawa - 29 kwietnia

W rozszerzeniu nowiny grafika informacyjno-promuj▒ca te wydarzenia.

Spotkania autorskie z pisarzami Wydawnictwa Insignis

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

15 kwietnia 2015
Piotr Langenfeld, 'Plan Andersa' - recenzja ksi▒┐ki - 12:18 - Veron
Piotr Langenfeld - Plan Andersa
Recenzja ksi▒┐ki Piotra Langenfelda, "Plan Andersa" ju┐ w schronowych zasobach. Uwaga, znakomity warbook!

WyÂmienicie napisany "Plan Andersa" to nie tylko - jak dot▒d - opus magnum Langenfelda, ale i jedna z najbardziej wartoÂciowych propozycji wydawnictwa. Wszystkie elementy powieÂci stoj▒ na wyj▒tkowo wysokim poziomie - klarowny warsztat autora, wielow▒tkowa fabu│a, miks gatunkˇw, opisy batalistyczne, pierwszorzŕdne dialogi. Langenfeld osi▒ga mistrzostwo obranej formy.

Pe│ny tekst recenzji "Planu Andersa"
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Tego jeszcze nie by│o – apokalipsa zombie w czasach PRL-u - 15:17 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Tego jeszcze nie by│o – apokalipsa zombie w czasach PRL-u'
Informacja prasowa od Wydawnictwa Insignis.

Ju┐ tylko tydzie˝ pozosta│ do premiery Szczurˇw Wroc│awia, najnowszej powieÂci Roberta J. Szmidta. Jej akcja rozgrywa siŕ w 1963 roku we Wroc│awiu, gdzie dochodzi do wybuchu epidemii czarnej ospy. Okazuje siŕ jednak, ┐e to nie czarna ospa stanowi najpowa┐niejszy problem miasta – w izolatoriach pacjenci i personel medyczny przeistaczaj▒ siŕ w zombie. Do walki z t▒ o wiele gro╝niejsz▒ epidemi▒, ktˇra bardzo szybko wymyka siŕ spod kontroli, zostaj▒ skierowane oddzia│y KBW i ZOMO.

Szczury Wroc│awia to pe│nokrwista (w podwˇjnym tego s│owa znaczeniu) polska apokalipsa zombie, a jednoczeÂnie podrˇ┐ sentymentalna do czasˇw obskurnego, siermiŕ┐nego i cuchn▒cego bimbrem PRL-u, ktˇry stanowi klimatyczne t│o zmaga˝ ┐o│nierzy i zomowcˇw z hordami nieumar│ych.

Nowa powieŠ Roberta J. Szmidta, ktˇra uka┐e siŕ 22 kwietnia nak│adem wydawnictwa Insignis, jest wyj▒tkowa rˇwnie┐ z innego powodu: na jej kartach ginie ponad dwieÂcie dwadzieÂcia rzeczywistych osˇb wy│onionych z grona ponad dwˇch tysiŕcy trzystu ochotnikˇw skupionych wokˇ│ facebookowego profilu powieÂci (www.facebook.com/SzczuryWroclawia). Jest to pierwszy tego typu eksperyment socjologiczno-literacki na naszym rynku.

Wydawnictwo Insignis wraz z ksiŕgarniami internetowymi i e-bookowymi rozpoczyna w│aÂnie akcjŕ przedsprzeda┐y Szczurˇw Wroc│awia.

Jednak to jeszcze nie wszystko. Robert J. Szmidt – twˇrca i wieloletni redaktor naczelny miesiŕcznika „Science Fiction, Fantasy i Horror” przez wiele lat promuj▒cy najzdolniejszych autorˇw m│odego pokolenia – postanowi│ wrˇciŠ do promotorskich korzeni. Ka┐dy egzemplarz Szczurˇw Wroc│awia przeniesie czytelnika nie tylko do pogr▒┐onego w chaosie Wroc│awia z roku 1963, ale tak┐e… do Âwiata wykreowanego przez Artura Olchowego, m│odego autora z Warszawy. W wysokonak│adowej ksi▒┐ce znajdzie siŕ bowiem rekomendowane przez Roberta J. Szmidta opowiadanie debiutanta. Co wiŕcej, jego tekst trafi rˇwnie┐ – razem z naprawdŕ d│ugim fragmentem powieÂci (dwa rozdzia│y!) – do bezp│atnej prˇbki e-booka, ktˇr▒ mo┐na pobraŠ ju┐ teraz miŕdzy innymi z platform iBooks i publio.pl (wkrˇtce do│▒cz▒ do nich inne e-ksiŕgarnie).

Ci z czytelnikˇw, ktˇrzy nie korzystaj▒ z platform e-bookowych, wspominany wy┐ej fragment powieÂci bŕd▒ mogli przeczytaŠ w serwisie ISSUU pod linkiem www.issuu.com/insignis/docs/rjsz_szw_issuu.

Poznajcie pocz▒tek tej pasjonuj▒cej historii, dowiedzcie siŕ, kto z wybranych zgin▒│ jako pierwszy, sprawd╝cie, jakie role przypad│y kilkunastu z ponad dwustu wylosowanych szczŕÂliwcˇw. I pamiŕtajcie, ┐e to tylko skromna zapowied╝ powieÂci, ktˇra ju┐ wkrˇtce odmieni wasze spojrzenie na zombie apokalipsŕ.

Wiŕcej informacji o ksi▒┐ce znajdziecie na stronie www.szczurywroclawia.pl.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

17 kwietnia 2015
Polecamy: Magdalena Salik, 'Mniejszy cud' - 11:07 - Veron
Magdalena Salik - Mniejszy cud
Informacja prasowa od Wydawnictwa Akurat.

Jak zmieni│by siŕ Âwiat, gdyby mo┐na by│o zapanowaŠ nad zdarzeniami losowymi? Czy w przysz│oÂci bŕdziemy mieŠ wp│yw na wystŕpowanie pecha? Magdalena Salik, w swojej najnowszej ksi▒┐ce - "Mniejszy cud" - pokazuje wizjŕ rzeczywistoÂci, w ktˇrej chaos jest najwiŕkszym zagro┐eniem. PowieŠ w ksiŕgarniach ju┐ od 15. kwietnia.

"Mniejszy cud" │▒czy najlepsze cechy fantastyki socjologicznej i krymina│u. Jego akcja toczy siŕ w Âwiecie, w ktˇrym ludzie odkryli prawa rz▒dz▒ce "przypadkiem". Najwa┐niejsz▒ rzecz▒ dla ka┐dego obywatela jest jego hamowanie, czyli unikanie sytuacji, w ktˇrej mo┐na powiŕkszyŠ panuj▒cy chaos. Zgodnie z t▒ teori▒, niezrozumia│e wydarzenia losowe, takie jak np. poÂlizgniŕcie siŕ na ulicy, maj▒ swoj▒ konkretn▒ przyczynŕ – jest ni▒ powiŕkszanie siŕ chaosu. Aby zapewniŠ bezpiecze˝stwo obywateli nale┐y obni┐aŠ poziom entropii, a na szczŕÂcie postŕp technologiczny to umo┐liwia – w ten sposˇb nauka zapewnia d│u┐sze i spokojniejsze ┐ycie.

Gor▒co polecamy!

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Dmitrij G│uchowski w Polsce: w Warszawie i Poznaniu - 14:39 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Dmitrij G│uchowski w Polsce: w Warszawie i Poznaniu ''
Informacja prasowa od Wydawnictwa Insignis.

Wielkimi krokami zbli┐a siŕ kolejna wizyta Dmitrija G│uchowskiego w Polsce. Zapraszamy na spotkania: w Warszawie, gdzie autor opowie o swojej najnowszej ksi▒┐ce „FUTU.RE”, i w Poznaniu – w ramach Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2015. Na Pyrkonie bŕdzie mia│ te┐ miejsce panel poÂwiŕcony wizji przysz│oÂci wykreowanej przez G│uchowskiego z udzia│em autora oraz polskich twˇrcˇw postapokalipsy: Roberta J. Szmidta i Paw│a Majki. Na tym spotkaniu zostanie przedstawiony kolejny polski autor, ktˇry napisze now▒ ksi▒┐kŕ w ramach Uniwersum Metro 2033.

A oto szczegˇ│owy plan pobytu Dmitrija G│uchowskiego w Polsce:

Pi▒tek 24.04
Empik CH Arkadia godz. 18.00. Przewodni temat spotkania: „FUTU.RE”
Wydarzenie na Facebooku

Sobota 25.04
12.00–13.00 na stoisku Insignis Media na Pyrkonie. Razem z Paw│em Majk▒.

13.30–15.30 – scena g│ˇwna:
Przysz│oŠ wed│ug Dmitrija G│uchowskiego
„FUTU.RE” i „Metro 2033”. Panel z udzia│em twˇrcy Uniwersum Metro 2033 oraz polskich autorˇw postapokalipsy: Roberta J. Szmidta i Paw│a Majki. Na spotkaniu zostanie przedstawiony kolejny polski autor, ktˇry napisze now▒ ksi▒┐kŕ w Uniwersum Metro 2033

17.00–18.00: Pyrkon – podpisywanie ksi▒┐ek w sali Autografy

Niedziela 26.04
10.00–11.00: Pyrkon – podpisywanie ksi▒┐ek w sali Autografy
11.00–12.00 na stoisku Insignis Media na Pyrkonie. Razem z Paw│em Majk▒.

Gor▒co zapraszamy!

W ubieg│ym tygodniu mia│a rˇwnie┐ premierŕ najnowsza powieŠ z serii Uniwersum Metro 2033 zatytu│owana Ciemne tunele. Do ka┐dego egzemplarza do│▒czony zosta│ darmowy zbiˇr amatorskich opowiada˝ fanˇw Szepty zg│adzonych.

Wydawnictwo przygotowa│o dwa fragmenty w interpretacji Adama Baumana:
- fragment Ciemnych tuneli
- opowiadanie Gieroj ze zbioru Szepty zg│adzonych

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

23 kwietnia 2015
Szczury Wroc│awia: Chaos - recenzja limitowanej edycji kolekcjonerskiej - 2:37 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Tego jeszcze nie by│o – apokalipsa zombie w czasach PRL-u'
Robert J. Szmidt. Pisarz, t│umacz, redaktor naczelny miesiŕcznikˇw "Video Business", "PlayStation Plus", "Science Fiction" oraz "Science Fiction - Fantasy i Horror". Dla mnie to niestrudzony promotor polskiej literatury fantastyczno-naukowej. Dziŕki niemu bowiem pozna│em szerokie grono twˇrcˇw, wychodz▒ce poza obszar wytyczony przez znanego tylko teoretycznie Lema i znanego na pami੠Zajdla.

Od dzi Szmidt to dla mnie tak┐e wizjoner promocji literatury. I to nie tylko tej fantastycznej. A zarazem promocji, bŕd▒cej czym wiŕcej ni┐ opowiadaniem w mediach "kto/jak/z kim" czy za│o┐eniem ciucha z nazistowsk▒ symbolik▒, jak to tzw. modni pisarze zaczŕli mieŠ w zwyczaju.

Wydawnictwo Insignis. Kiedy reklamowali siŕ has│em dobrze siŕ znamy na postapokalipsie. Žciema? Na wyrost? »e jak wydaj▒ G│uchowskiego i pochodne powieÂci stworzonego przez niego Âwiata Metro 2033, to ju┐ wolno im siŕ tak okreÂlaŠ?

Cholera! Žledzŕ i znam ich robotŕ ju┐ od 5 lat, i widzŕ ┐e ci goÂcie naprawdŕ robi▒ du┐o by pokazaŠ, ┐e tak jednak jest!

Ilustracja do nowiny 'Szczury Wroc│awia: Chaos - recenzja limitowanej edycji kolekcjonerskiej'


Dowodem na to, mo┐e byŠ maj▒ca wczoraj (22 kwietnia) premierŕ powieŠ Roberta Szczury Wroc│awia. Wci▒gniŕcie przez autora, za pomoc▒ mediˇw spo│ecznoÂciowych do prac nad powieÂci▒ Szczurˇw Wroc│awia. I to na opisie tego produktu siŕ skupiŕ, bo recenzjŕ samej powieÂci jeszcze przyjdzie czas.

Kolekcjonerska edycja ksi▒┐ki mo┐e wydawaŠ siŕ ┐artem, dopˇki nie znajdzie siŕ w rŕkach czytelnika. Du┐e, kwadratowe, tekturowe pude│ko kojarzyŠ siŕ bŕdzie z limitowanym wydaniem gry komputerowej, albo z rˇwnie ekskluzywn▒ edycj▒ albumu muzycznego. Te analogie bŕd▒ tym bardziej s│uszne, gdy┐ w bogatej zawartoÂci pude│ka znajdziemy tak┐e kupon umo┐liwiaj▒cy pobranie darmowego e-booka z powieÂci▒.

Ilustracja do nowiny 'Szczury Wroc│awia: Chaos - recenzja limitowanej edycji kolekcjonerskiej'

Najwa┐niejsz▒ rzecz▒ w pude│ku jest oczywiÂcie powieŠ Szczury Wroc│awia. W edycji kolekcjonerskiej jest ona w wersji z tward▒ ok│adk▒, wewn▒trz ktˇrej umieszczono fragmenty mapy miasta Wroc│aw, z okresu w ktˇrym dzieje siŕ akcja powieÂci. ZawartoŠ ksi▒┐ki to prawie 550 stron zapisanych "gŕst▒" czcionk▒. Ju┐ widaŠ, ┐e Âciemy ze sztucznym powiŕkszaniem objŕtoÂci ksi▒┐ki nie bŕdzie, a przed czytelnikiem stoi naprawdŕ spore wyzwanie.

W ksi▒┐ce znalaz│o siŕ te┐ miejsce na nawi▒zanie do wspomnianych wy┐ej zas│ug Roberta, w dziedzinie promocji polskiej literatury. Po ostatnich stronach Szczurˇw... pojawia siŕ krˇtka przedmowa autora i opowiadanie Horda, napisane przez debiutanta Artura Olchowego. S│yszeliÂcie o nim? Ja w 2001 roku, jak otworzy│em pierwszy (a w│aÂciwie drugi) numer czasopisma "Science Fiction", to te┐ ┐adnego z zamieszczonych tam nazwisk nie kojarzy│em. Czyli historia zatoczy│a ko│o, i znˇw musi zacz▒Š dziaŠ siŕ na nowo.

Ilustracja do nowiny 'Szczury Wroc│awia: Chaos - recenzja limitowanej edycji kolekcjonerskiej'

Ciekawie siŕ robi, gdy siŕ we╝mie w rŕce pude│ko limitowanej edycji Szczurˇw Wroc│awia i siŕ je... pow▒cha. Nie pachnie ono bowiem specyficznym zapachem kolorowych gad┐etˇw czy folderˇw reklamowych, ale czuŠ tu, hmm, klasyczny zapach zabawek z czasˇw "komuny". Nowoczesny zapach posiada za to wchodz▒ca w sk│ad zawartoÂci limitowanej edycji obszerna i wiŕkszej skali ni┐ na ok│adce ksi▒┐ki, mapa Wroc│awia. Dla mieszkaj▒cych w tym mieÂcie czytelnikˇw, bŕdzie to dodatkowa lekcja historii, jak w latach 60-ch XX wieku wygl▒da│o ich miasto. Na drugiej stronie arkusza z map▒ trafi│ plakat, przedstawiaj▒cy funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej zawziŕcie ok│adaj▒cego pa│▒... hordy zombie.

Ale to jeszcze nie wszystko co znajduje siŕ w pude│ku. Rzecz▒ kojarz▒c▒ siŕ raczej z grami komputerowymi czy z muzyk▒, za to ju┐ na pewno nie z literatur▒, jest koszulka. Bia│a, z nadrukiem ok│adki powieÂci na przodzie, i napisem z ty│u przedstawiaj▒cym jak▒ rolŕ w powieÂci odegra│ posiadacz tej odzie┐y. Smaczkiem jest imienne "zaÂwiadczenie", stwierdzaj▒ce ofiarn▒ na rzecz Ojczyzny ÂmierŠ posiadacza edycji kolekcjonerskiej na │amach powieÂci. Stylizowane oczywiÂcie na dokument z okresu komuny i "Ârodkowego" Gomu│ki.

Ilustracja do nowiny 'Szczury Wroc│awia: Chaos - recenzja limitowanej edycji kolekcjonerskiej'

Jako, ┐e sam jestem jednym z bohaterˇw tej powieÂci, to i trochŕ emocji przy rozpakowywaniu oraz poznawaniu zawartoÂci kolekcjonerskich Szczurˇw... mi siŕ udzieli│o. Odnalaz│em siebie na jej kartach, pobie┐nie przejrza│em kim tam jestem i co tam bŕdŕ robi│ - choŠ i tak wiadomo jak sko˝czŕ. Teraz jednak przede mn▒, jak i przed pozosta│ymi bohaterami tej powieÂci, rzecz najwa┐niejsza.

ZabraŠ siŕ do jej lektury, co i Wam - na razie tylko sugerujŕ. Jednak i tak przecie┐ wiecie, ┐e my na Trzynastym Schronie nie zawracamy sobie g│owy, rzeczami, ktˇrych nie moglibyÂmy te┐ poleciŠ.

Wiŕc wszystko jest jasne ;-)

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

24 kwietnia 2015
Premiera kultowych ju┐ „Szczurˇw Wroc│awia”! - 12:39 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Premiera kultowych ju┐ „Szczurˇw Wroc│awia”!'
Informacja prasowa od Wydawnictwa Insignis.

Przedwczoraj swoj▒ premierŕ mia│a najnowsza ksi▒┐ka Roberta J. Szmidta Szczury Wroc│awia – powieŠ z wielu powodˇw niezwyk│a. Przede wszystkim jest to pierwsza pe│nokrwista polska apokalipsa zombie. Po drugie – zosta│a osadzona w niesamowitych realiach: akcja powieÂci rozgrywa siŕ we Wroc│awiu w roku 1963 – w mrocznych, absurdalnych i przesi▒kniŕtych bimbrem czasach najgorszej komuny. Po trzecie – intryguj▒cy s▒ sami bohaterowie zmaga˝ przedstawionych na kartach powieÂci: przeciwko hordom zombie zostaj▒ wys│ane doborowe oddzia│y ZOMO i Korpusu Bezpiecze˝stwa Wewnŕtrznego, a decyzje zwi▒zane z walk▒ z epidemi▒ podejmuj▒ nierzadko pijani decydenci i komunistyczni karierowicze, ktˇrzy nie cofn▒ siŕ przed niczym. No i po czwarte – na kartach Szczurˇw Wroc│awia gin▒ rzeczywiste postaci: osoby wylosowane przez Roberta J. Szmidta ze stale powiŕkszaj▒cej siŕ rzeszy fanˇw facebookowego profilu powieÂci: facebook.com/Szczury.Wroclawia.

Zachŕcamy do lektury tej powieÂci, w ktˇrej autor z niezwyk│▒ pieczo│owitoÂci▒ i dynamik▒ odtworzy│ realia Wroc│awia z 1963 roku i b│yskotliwie sportretowa│ przedstawicieli rˇ┐nych grup spo│ecznych i zawodowych: komunistycznych decydentˇw, cz│onkˇw oddzia│ˇw ZOMO i KBW, studentˇw, ludzi trudni▒cych siŕ pŕdzeniem alkoholu, duchownych, przypadkowych podrˇ┐nych, dziewcz▒t ze szkˇ│ pielŕgniarskich i wielu innych. A wszystko to w zapieraj▒cej dech w piersiach akcji z wieloma punktami prze│omowymi, z ktˇrych ka┐dy pogr▒┐a Wroc│aw i jego mieszka˝cˇw w coraz wiŕkszym chaosie, powodowanym niedaj▒c▒ siŕ opanowaŠ epidemi▒ czarnej ospy i zombie.

Przypominamy rˇwnie┐ o zbli┐aj▒cym siŕ spotkaniu autorskim z Robertem J. Szmidtem 29 kwietnia w Warszawie w Empiku Junior: Warszawa

A teraz oddajmy g│os samemu autorowi, ktˇry po wezwaniu Lao Che do zaaplikowania sobie maÂci na zombie, znakomicie wkomponowuj▒cym siŕ w klimat powieÂci, opowie o swojej ksi▒┐ce: link do YT

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

28 kwietnia 2015
Sobotnie postapo na Pyrkonie - 16:44 - Jerzy
By│o. Obrazki z postapokaliptycznego miasteczka dowodem. Najwiŕksz▒ atrakcjŕ, czyli Dmitrija G│uchowskiego, programowo odpuÂci│em. Dzia│ka przypad│a Wrathu, bo terminy siŕ pokrywa│y. Nie wyszed│em na tym najlepiej ale postapo by│o. Nie zawsze zamierzone przez organizatorˇw.

úazik postapo


O kilku potencjalnie interesuj▒cych prelekcjach trudno co konkretnego powiedzieŠ, bo organizatorzy nie doszacowali atrakcyjnoÂci problematyki i umieÂcili wiele z nich w ma│ych salkach. Prawie nikt nie wychodzi│, okupuj▒c ciŕ┐k▒ prac▒ okupione (np. s│uchaniem prelekcji o matematyce wy┐szej) fotele. Tak wiŕc Squonk nie bŕdzie mˇg│ zrecenzowaŠ relacji o technikach przerywania zamieszek („Miasto p│onie…”). W sumie szkoda, ┐e zamieszek pod drzwiami nie by│o, bo prelegent straci│ niepowtarzaln▒ okazje sprawdzenia koncepcji w praktyce. Nastŕpny wyk│ad w tej samej, naukowej sali: „Armagedon, jak nie ratowaŠ Âwiata przed zag│ad▒” nie zako˝czy│ siŕ, o dziwo, Armagedonem na korytarzu. Solidny t│um pozosta│ prawie w ca│oÂci na zewn▒trz i grzecznie siŕ rozszed│. Nawet wieczorny wyk│ad o postapowoÂci Muminkˇw mia│ identyczny fina│. Kto by│ ten wie.

Postapo 3D

Tyle medialnych wiadomoÂci z jednego konwentowego dnia. Dobre informacje siŕ nie sprzedaj▒, wiŕc krˇtko i ogˇlnie. Kapitalna pogoda, Âwietna atmosfera i barwne towarzystwo. Idealne warunki do zg│ŕbiania pozaintelektualnych, schronowych klimatˇw. Tu niedosytu nie by│o.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer