<< Nowiny | << Archiwum nowin
06 listopada 2011
Zmiany strukturalne Pastwowej Agencji Atomistyki - 14:45 - nie wiem
Wprowadzony jaki czas temu Program Polskiej Energetyki Jdrowej wymusza na Pastwowej Agencji Atomistyki zmiany, majce przystosowa j do penienia roli urzdu dozoru jdrowego. Do wikszych reform zaliczaj si: powoanie Gabinetu Prezesa, odpowiedzialnego za koordynowanie pracy Agencji, informowanie spoeczestwa oraz wspprac midzynarodow. Departament Bezpieczestwa Jdrowego i Radiacyjnego zostaje przeksztacony w Departament Bezpieczestwa Jdrowego, ktry dzieli si bdzie na pi wydziaw: Wydzia Analiz Obiektw Jdrowych, Wydzia Kontroli Obiektw Jdrowych (widocznie s potrzebne dwa), Wydzia Nieproliferacji, Wydzia Odpadw Promieniotwrczych oraz Wydzia Technologii Reaktorowych. Na stronie PAA, pod tym odnonikiem dostpna jest grafika prezentujca nowy podzia na departamenty i wydziay. Ciekawe czy i jak PAA poradzi sobie z nowymi obowizkami, ktre czekaj na t instytucj wraz z pojawieniem si w Polsce elektrowni atomowych.

Skoro jestemy ju na stronie Polskiej Agencji Atomistyki, warto zwrci uwag na ulotk odnoszc si do kwestii promieniowania jonizacyjnego w medycynie. Ulotk mona obejrze i pobra pod adresem:


Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer