<< Nowiny | << Archiwum nowin
14 kwietnia 2011
Kolejny rekord klimatyczny - 23:35 - nie wiem
A raczej bardziej atmosferyczny, ale zwizany nieodcznie z klimatem. Drugiego kwietnia, w ramach odkrcania kawaw z prima aprilis pojawia si na Schronie wzmianka o bardzo maej powierzchniowo pokrywie lodowej Arktyki (Aprilis - podpunkt #1 Arktyka coraz mniej biaa). Tym razem do SSI dotary wieci, e w tym roku warstwa ozonowa nad pnocnym biegunem zostaa zdegradowana na 40 procent (to a o 10 procent wicej ni rok temu). Jak wiemy ze szkoy, ozon to trjatomowa czsteczka tlenu, ktra wchodzi w reakcje z rnymi freonami i innym dziadostwem (np. z lodwek albo niektrych dezodorantw1), zmienia si w tlen bdcy dwuatomow czsteczk i traci swoje magiczne waciwoci pochaniania albo odbijania promieniowania UV (tylko najstarsi grale wiedz co si tam wyprawia). Wedug Protokou Montrealskiego (o ktrym na polskiej Wikipedii przeczytacie tylko tyle, e jest i e zosta podpisany w Montrealu2) niecne procedery polegajce na emisji do atmosfery gazw wchodzcych w reakcje z ozonem i degradujcych go s zabronione. No i okazuje si, e rzeczywicie emisja si zmniejszya. Co jest zatem efektem tego gargantuicznego wrcz wzrostu o 10 punktw procentowych?

Ot gazy reagujce z ozonem, ktre ju znajduj si w atmosferze, bo zostay tam wysane kilka, a nawet kilkanacie lat temu, nie zawsze chc z nim szybko si spotka, dlatego wci odczuwamy wzrost degradacji ozonu pomimo minimalnej emisji szkodliwych zwizkw. Do tego dziura ozonowa ma tendencj do przesuwania si po sklepieniu niebieskim, a tym razem zawdrowaa nad biegun pnocny, gdzie warstwa ozonu i tak jest najciesza, a promieniowanie kosmiczne najbardziej grzeje czapk (wobec tego mona zada pytanie: czemu jest tam zimno?3). Przepowiednie czarnoksinikw gosz, e do 2045, a nawet 2060 dziura ozonowa si nie zaata. Pozostaje nam wic oczekiwanie.

Zauwayem, e polskie rda nie s na tyle zdolne, eby w treci artykuu umieci link, odnonik, hipercze do rda, z ktrego czerpay i tylko bystry czytelnik sam je odnajdzie w odmtach Internetu. Std te nie wiem jakim cudem mnie si to udao. Ale mj jednonowinowy bojkot polskich rde zakocz, bo w sumie co polskie, to zdrowe i dobre. No, oprcz kolei…3.

Dziura ozonowa nad Arktyk najwiksza w historii - wiadomoci.gazeta.pl
Arctic ozone levels in never-before-seen plunge – bbc.co.uk

1Chocia to dotyczy chyba tych starszych perfumide, antyperspirantw I zapachowcw.
2No dobra, dopisali jeszcze, e zosta podpisany 16 wrzenia 1987 roku.
3BBC pragnie przeprosi za t nowin.
Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer