<< Nowiny | << Archiwum nowin
18 sierpnia 2011
Wieci troch std i stamtd, czyli napiszmy sobie nowin. Schronpie 4077. - 22:55 - nie wiem

Po pierwsze sztab generalny Schronowych Sub Informacyjnych pragnie wyda powiadomienie, e daty opublikowania odpowiedzi na Medalowy Konkurs Trzynastego Schronu oraz data wyonienia zwycizcy mog ulec zmianie. Oczywicie powd oficjalny to ma frekwencja, za za kulisami tego posunicia kryj si, jak zawsze, nieznone jeyny marki Fruwum Wum. To by byo na tyle. Jeli kto chce zapozna si z (bez) sensem Medalowego Konkursu, to powinien przeczyta regulamin konkursu.

Teraz nastpi seria wiadomoci, z ktrych nie bd pastwo zadowoleni. Serdecznie zapraszam.

Pomimo tego, e szef MONu si zmieni (albo Squonkowi to umkno i si z tego nie pomia, albo si pomia, ale mi umkn ten miech, powodowany zapewne dowcipem, chocia u naczelnego nigdy nic nie wiadomo. Powinnimy dostawa rozkazy: "miej si", rwnie podczas ogldania pseudotegodnika pseudotelewizyjnego, czyli Schronizmw), resort znowu musi odda pienidze do budetu pastwa, bo nie by askawy ich wyda. A kwota jest do znaczna, bo to p miliarda zotych (nowych). Nowy minister obrony zapowiada, e za jego rzdw nie bdzie tak, e pienidze bdzie si oddawa, ale rwnoczenie podkrela, e nie jest zwolennikiem zakupw na wariata, jak to sobie pozwoli okreli. Ciekawe czemu ci politycy nigdy nie s dostatecznie wyedukowani i elokwentni, eby o nich pisa. Uznajmy, e minister uy okrelenia pochopne zakupy. W ten sposb kady jest szczliwy, a nas nie pozw przed Trybuna Stanu. Tomasz Siemoniak, bo tak brzmi jego imi i nazwisko, bdzie chcia wprowadzi zalecania komisji Millera, zrealizowa budet na przyszy rok (okoo 30 miliardw zotych), ale po uprzedniej wnikliwej analizie zasadnoci zakupw. Wstrzyma rwnie przeprowadzk Dowdztwa Wojsk Ldowych do Wrocawia (i dobrze, tak wany organ wojska nie powinien znajdowa si na Kaszubach!)

Jak wojsko wydaje pienidze. P miliarda wraca do budetu.

***

Wydanie nawet pidziesiciu miliardw zielonych i kwitncych dolarw nie pomoe, jeeli nie zacznie si w naszym kraju uywa mzgu. O to wanie apelowalimy w Schronizmach i by moe przydaoby si niektrym sztabowcom z polskiego wojska ten odcinek pokaza. Niestety generalicja chyba nie wie dlaczego Narodowe Siy Rezerwowe ciesz si zbyt nisk ni zakadana popularnoci. Do tej formacji (jeeli uywam niefachowego sownictwa, to prosz mnie poprawi) naleao niedawno okoo 10 tysicy ochotnikw, ale wielu z nich zasilio korpus szeregowych zawodowych. To jednak nic w porwnaniu z planowan wielkoci NSR, ktra ma wynosi 20 tysicy ludzi. Odpowiedzialni za wprowadzenie i organizacj Narodowych Si Rezerwowych pamitaj o gratyfikacjach dla onierzy sucych w tej jednostce, ale zapomnieli o wynagrodzeniu dla ich pracodawcw, ktrzy bd musieli rozway perspektyw nie dyspozycyjnoci swojego pracownika przez jaki czas. Oczywicie rezerwista nie moe by zwolniony z pracy po podpisaniu umowy z wojskiem. Oczywisto ta istnieje jednak tylko w teorii, gdy zwolni pracownika mona zawsze, a powd te si znajdzie, jeeli bdzie potrzebny. Moe przypomina to troch totalitarny frazes, ale, jak wida, i takie znajduj zastosowanie w naszej dyktaturze biurokra... znaczy demokracji.

Problem z naborem ochotnikw do Narodowych Si Rezerwowych

***

Na koniec krtki komentarz do niedawnego odzewu, ktry do krwiodawcw na Trzynastym Schronie wystosowa Squonk ('Przelej' swoj krew – tym razem z sensem z dnia 11 sierpnia 2011). Portal wiadomoci.gazeta.pl donosi, e lista krajw, w ktrych pobyt jest postrzegany jako niebezpieczny dla krwiodawcw si rozszerzya. Zwykle przy oddawaniu krwi mamy odpowiedzie na pytanie czy nie bylimy ostatnio w krajach tropikalnych oraz czy w pewnym okresie (nie pamitam dokadnie) nie bylimy poddani transfuzji krwi w Wielkiej Brytanii i Irlandii (te niedokadnie pamitam). Teraz zostaniemy rwnie zapytani czy nie spdzalimy urlopu m.in. we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji, Grecji i Rumunii. Wie si to z coraz czstszym wystpowaniem tropikalnych chorb rwnie w Europie.

Problemy z oddawaniem krwi po urlopie


Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer