<< Nowiny | << Archiwum nowin
11 lipca 2019
Szczury Wroc│awia. Szpital - 14:13 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Szczury Wroc│awia. Szpital'
Informacja prasowa od Wydawnictwa Insignis.

Niespodzianka dla wszystkich fanˇw Roberta Szmidta. Ju┐ 31 lipca znajdziecie w ksiŕgarniach Szpital – spin-off Szczurˇw Wroc│awia. Kraty.

Po drugiej stronie ulicy, na ty│ach Zak│adu Karnego nr 1, stoi zwalisty poniemiecki gmach, w ktˇrym swoj▒ siedzibŕ ma klinika psychiatryczna. To w│aÂnie w jej murach rozegra siŕ kolejna ods│ona dramatu, ktˇry prze┐ywaj▒ mieszka˝cy Wroc│awia. Pˇ╝nym popo│udniem 9 sierpnia trafia tu uznany za szale˝ca pacjent, ktˇry twierdzi, ┐e jego ┐ona zmar│a, po czym zmartwychwsta│a. Samobˇjstwo bredz▒cego w malignie mŕ┐czyzny bŕdzie przyczynkiem ca│ego ci▒gu krwawych zdarze˝, ktˇrym sprˇbuje przeciwdzia│aŠ o wiele za ma│o liczna za│oga szpitala.

Ksi▒┐ka przedstawia losy ludzi uwiŕzionych w placˇwce medycznej, ktˇr▒ kilkakrotnie wspomniano w Kratach. Žledz▒c ich losy, czytelnik ujrzy znane mu ju┐ wydarzenia z sierpnia 1963 roku, przedstawione jednak z nowej, ca│kowicie odmiennej perspektywy. Dowie siŕ tak┐e, kim by│o kilka niewymienionych wczeÂniej z nazwiska pobocznych postaci, ktˇre pojawi│y siŕ na kartach wczeÂniejszych tomˇw (zarˇwno w Kratach, jak i w Chaosie!).

Nie to jednak jest najwa┐niejsze dla akcji Szpitala. Autor dba, aby ka┐da nastŕpna powieŠ w serii Szczury Wroc│awia by│a inna, dojrzalsza i pe│niejsza. Dlatego szykujcie siŕ na ca│▒ seriŕ zaskocze˝ i… kolejne wiadra flakˇw.

W jŕzyku filmowym utwˇr tego rodzaju okreÂla siŕ mianem spin-offu, czyli dzie│a eksploruj▒cego w▒tki poboczne g│ˇwnej historii. Bli┐sza zamys│owi autora jest jednak idea DLC, czyli pe│noprawnego dodatku do gry, w ktˇrym raz jeszcze mo┐emy zanurzyŠ siŕ w ulubiony Âwiat i kontynuowaŠ wci▒gaj▒c▒ przygodŕ, jak zrobiono to kilkakrotnie i udanie w Wied╝minie 3.

Zamˇw ksi▒┐kŕ w przedsprzeda┐y w najlepszej cenie!

Empik: bit.ly/szpital_preorder

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer