<< Nowiny | << Archiwum nowin
07 sierpnia 2010
Atak klonw - 20:28 - nie wiem
Nowin napisa Jerzy.

Trwajca od wiekw, coraz bardziej nierwna walka, wanie si koczy. Ostatni odmiecy z ochot, rezygnacj, rozpacz, a czasem ze stoickim spokojem, przyczaj si do zwycizcw. Z rzadka jeszcze i tylko gdzieniegdzie s tpieni tak jak niegdy. Uywanie broni jest w zym tonie, zreszt stao si praktycznie zbdne. Pokonani nie mog ju skutecznie walczy i nie maj dokd ucieka. Beznadziejny, najczciej bierny opr ostatnich wolnych ludzi budzi wspczucie. Zwycizcw sta na taki luksus. Wygas ju w nich misjonarski ar, pozostaa tylko pogo za zotem. Przekonanie o wasnej wyszoci i prawie do narzucania innym - dla ich dobra oczywicie - wasnego adu, poddawane jest w wtpliwo. Filantropijne, nieprzemylane programy pomocy s przeciwskuteczne. Nieudane zwykle prby przystosowania si "dzikich" prowokuj samooskarenia wrd moralnie wraliwych przedstawicieli "wyszej" cywilizacji. Niektrzy chcieliby nawet cofn nieuchronn apokalips, uchroni "pierwotnych" przed zgubnymi kontaktami. Ale jakiekolwiek "rezerwaty", w ktrych bogaci turyci mogliby, niczym w ogrodach zoologicznych, podziwia "nieskaone tradycje i prawdziwe ycie" to farsa. Ludzie nie godz si na rol eksponatw. Jeli ju poprbowali cywilizacji – a prawie wszyscy s na tym etapie - te chc mie bro maszynow, plastikowe beczki, Coca-col, wdk, telewizj satelitarn i komrki, nawet gdyby miao ich to zniszczy. Chc sami o sobie decydowa, jak na ludzi przystao.

Prawie cay sierpniowy numer (08/2010) polskiej edycji National Geographic to teksty o antropologicznej apokalipsie. A moe ju postapokalipsie? Granica jest trudno uchwytna. Przedstawiaj trwajc, nieuchronn zagad ostatnich plemiennych spoecznoci na naszym globie.

Syberyjscy Niecy przegrali z pastwowym ateizmem - tpicym szamanw, wdk, kolektywizacj i wspczesn ekonomi. Plemiona z doliny Omo nie dadz rady tamie blokujcej yciodajne wylewy, budowanej daleko w grze rzeki przez etiopskie wadze. Krgosup europejskim Cyganom zamali nazici mordujc ich masowo i niszczc tradycyjne wizi pomidzy rodami, a pniej komunici z nakazem osiedlenia. To tylko gar przykadw.

Dla niezorientowanych w temacie - konkretne wprowadzenie do ewentualnych dalszych lektur i przemyle. Na ponad 80 stronach kilka dobrych artykuw - duszych reporterskich relacji i krtkich not - oraz jak zawsze wietne zdjcia i mapy. Na internetowej stronie miesicznika dostpna niestety tylko okadka z tytuem, redakcyjny wstp i rozbudowany spis treci. Nie ma powodu by go tu przepisywa. Jeli kogo zainteresuje, moe wyda symboliczne 12,99. Ale nie musi. W bibliotekach kurz si prace Jerzego Ficowskiego o Cyganach, a Jacek Hugo-Bader opisa w "Biaej gorczce" ycie mieszkacw Syberii bardziej wnikliwie. Znalezienie takich tekstw nie jest adnym problemem.

Gwnym problemem jest pytanie - dlaczego waciwie mamy si tym jako specjalnie przejmowa? Przecie bardziej widowiskowe apokalipsy mamy wok na co dzie, a jeli komu mao wrae, moe sign do historii. Argumenty moralne, czy estetyczne raczej nie trafi do wspczesnego odbiorcy. Jego wraliwo jest zbyt stpiona przez skandalizujce media, chocia w kadym moe si odezwa echo dziecicych zabaw i pragnie. Biadania naukowcw nad utrat rnorodnoci, utrat genetycznego i jzykowego materiau, dziki ktremu mona by wyjani zagadki prehistorii, s zbyt abstrakcyjne. Podobnie jak filozoficzny argument o zagadzie caego wiata zakltego w kadym wymarym jzyku, z jego unikalnym ujciem rzeczywistoci. Do mylenia mog da jednak badania nad szamask wiedz finansowane przez farmaceutyczne koncerny. A dla zainteresowanych postapo znikanie ostatnich ludzi, ktrzy w postapokaliptycznym wiecie potrafiliby da sobie rad, nie powinno by obojtne. Nawet nie zauwaymy kiedy pozostan tylko zdjcia, filmy i opisy, ogldane i czytane z niedowierzaniem przez nastpne pokolenia klonw.
Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer