<< Nowiny | << Archiwum nowin
28 pa╝dziernika 2014
Metro Redux - recenzja - 18:13 - Squonk
Ilustracja do nowiny Metro Redux w specjalnej ofercie dla naszych czytelnikˇw
Ksi▒┐ki z Uniwersum Metro 2033 oraz towarzysz▒ce im gry, powinny byŠ znane ka┐demu mi│oÂnikowi postapokalipsy. Wydana w zesz│ym roku Metro Last Light odnios│a wielki sukces. By│a zarazem Âwietn▒ gr▒, jak i bardzo udan▒ prezentacj▒ Âwiata wykreowanego przez Dmitrija G│uchowskiego. Okaza│a siŕ dzie│em lepszym ni┐ wczeÂniejsza gra autorstwa 4A Games, ktˇra odpycha│a gracza zbyt chaotyczn▒ walk▒. Poniewa┐ ceniŕ sobie w│asne wyobra┐enie fabu│y, to z wielkim entuzjazmem podszed│em do faktu, ┐e Last Light opiera siŕ na historii zupe│nie nowej, nie zwi▒zanej bezpoÂrednio z ┐adn▒ ksi▒┐k▒ uniwersum.

[...]

Z ca│oÂci▒ tekstu, ktˇry przygotowa│ Morbid, przy wsparciu Fejzi zapoznacie siŕ pod tym linkiem.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer