<< Nowiny | << Archiwum nowin
28 lutego 2016
wiaty post-apo - konferencja naukowa - 1:23 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'wiaty post-apo - konferencja naukowa'
W dniach 14 - 15 kwietnia na Uniwersytecie Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie odbdzie si konferencja naukowa wiaty post-apo. Organizatorzy informuj o tym nastpujco:

Obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania scenariuszami apokaliptycznymi i postapokaliptycznymi, a take rosnca fascynacja obrazami stosunkw spoeczno-politycznych w wiecie po nuklearnej zagadzie czy wyniszczajcej pandemii, wskazuje na potrzeb podjcia prby krytycznego namysu nad zjawiskiem traktowanym dotd jedynie jako jeden z odamw wiatotwrstwa fantastycznego. Imaginarium postapokaliptyczne wielokrotnie jednake wykracza poza narracyjn konwencj fantastyki i penetruje obszary sztuki i kultury w innych nurtach artystycznych, rozbudzajc wyobrani nie tylko wizj wiata upadej cywilizacji i zmierzchu antropocenu, lecz take rzeczywistoci codziennego trudu odbudowy i odnowy tego, co zostao bezpowrotnie utracone.

Do jutra jeszcze mona skada abstrakty wystpie.

Wicej informacji:
- strona konferencji,
- wydarzenie na Facebooku.

Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer