<<Niusy
01 lipca 2005
Co tam panie, w prasie... - 12:28 - Squonk
Samochˇd... W dzisiejszych czasach to bardzo po┐yteczna, choŠ lekko uci▒┐liwa w posiadaniu rzecz :-). Baaa!!! Jak przebiega│a by rozgrywka w Falloutach, gdyby nie mo┐liwoŠ poruszania siŕ tam rˇ┐nymi pojazdami. Jednak samochˇd nie je╝dzi na wodŕ (przynajmniej jeszcze teraz) ale na paliwo, wytwarzane z ropy naftowej. Wojen jeszcze siŕ o ni▒ nie toczy. Co najwy┐ej s▒ to "misje stabilizacyjne" jak w Iraku... ;-)
A czy w dzisiejszych czasach u┐ywanie samochodu sko˝czy siŕ pˇjÂciem z torbami? O tym problemie mo┐na przeczytaŠ w artykule Bronis│awa Tumi│owicza "Czy zmotoryzowani zbankrutuj▒?". Artyku│ ukaza│ siŕ w tygodniku Przegl▒d, a mo┐na go w ca│oÂci przeczytaŠ TUTAJ.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Trailer z Fallen Earth - 12:51 - Squonk
W sieci pojawi│ siŕ trailer do postapokaliptycznej gry MMORPG Fallen Earth. Plik zajmuje 16 megabajtˇw i mo┐na go pobraŠ Z TEGO MIEJSCA.

Wypatrzono na: No Mutants Allowed
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

02 lipca 2005
Posiadasz du┐e zdolnoÂci informatyczne i chcia│by z nami wspˇ│pracowaŠ? - 18:09 - Sajdon
Phoenix – nasz wortal - wzmacnia swoje si│y i kompetencje; dlatego chcemy nawi▒zaŠ wspˇ│pracŕ z lud╝mi │▒cz▒cymi zami│owanie do fantastyki z umiejŕtnoÂciami informatycznymi. Poszukujemy osˇb, ktˇre cechuje:
 • Bardzo dobra znajomoŠ PHP
 • Bardzo dobra znajomoŠ MySQL
 • UmiejŕtnoŠ pracy na gotowym kodzie
 • Dobra znajomoŠ angielskiego
 • KreatywnoŠ i pracowitoŠ
 • Dobra organizacja pracy
  JeÂli zatem masz dobre i stale aktualizowane pojŕcie o technologiach internetowych, posiadasz podstawowe narzŕdzia pracy, rozrˇ┐niasz Golluma od Smeagola i chcesz zacz▒Š budowaŠ swoj▒ pozycjŕ zawodow▒ z nami - przyÂlij nam swˇj ┐yciorys, list motywacyjny i oczekiwania finansowe na adres: at@a-t.com.pl z tematem "cv+lm".
 • Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  03 lipca 2005
  Aktualka criticali - 14:33 - Sajdon
  Zmieni│em trochŕ stukturŕ dzia│u Criticals znajduj▒cego siŕ w ROZRYWCE. Od teraz trafienia krytyczne podzielone s▒ na 4 kategorie: Small Guns, Big Guns, Energy Weapons i Pozosta│e. Wiadomo, ┐e Desert Eagle czy zwyk│a w│ˇcznia nie zada takich obra┐e˝ jak Minigun, wiŕc powinno byŠ ciekawiej ;-). Kolejnego criticala nades│a│ Mariush, ktˇry zada│ bagatela - 2616 HP!
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  04 lipca 2005
  Konkurs na scenariusz postapokaliptycznej RPG - 0:54 - Squonk
  Na stronie No Mutants Allowed pojawi│a siŕ informacja przes│ana przez Mormira, ktˇra powinna zainteresowaŠ ka┐dego fana RPG:

  Ruszy│a pierwsza edycja konkursu na scenariusz do gry papierowej RPG osadzonej w realiach postapokalipsy (Neuroshima, Fallout, Hell on Earth, czy nawet w│asny Âwiat). Zainteresuje to ka┐dego zapale˝ca Fallouta PnP i nie tylko.

  Wiŕcej informacji na stronie konkursu.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Kolejny update - 18:28 - Sajdon
  Zaktualizowane zosta│y Sznurki - usun▒│em kilka niedzia│aj▒cych linkˇw, stworzy│em kategoriŕ dla polskich projektˇw oraz doda│em banner do rozgrywek FT, ktˇry na bie┐▒co bŕdzie informowa│ Was o terminie najbli┐szego turnieju. JeÂli znasz stronŕ, ktˇrej nie ma u nas w linkach, a powinna byŠ - proszŕ o maila.
  Przy okazji, poniewa┐ nikt nie pali│ siŕ do nadsy│ania screenˇw do dzia│u Criticals doda│em swoje cztery dzisiejsze wyniki :).
  Bardzo dziŕkujŕ za klikanie na bannerek Allegro powy┐ej - keep clicking ;-).
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  06 lipca 2005
  Nowy artyku│ - 0:58 - Sajdon
  Na Phoenixie jaki czas temu umieÂciliÂmy nowy artyku│ pt.: Fallout - postnuklearny cRPG. Napisany przez Hammera, po powa┐nej korekcie Sajdona, wreszcie ujrza│ Âwiat│o dzienne ;-). Jest to podsumowanie ca│ej sagi, warte kilku minut uwagi - choŠby z ciekawoÂci. Zapraszamy do czytania!
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Kolejne krytyki - 16:05 - Sajdon
  Dzisiaj doda│em 4 nowe screeny do Criticals - podziŕkowania dla Qwera, Cartmana i Sajdona ;-). Wrzuci│em te┐ dwie nowe fotki do Gad┐etˇw. Oba dzia│y znajduj▒ siŕ w ROZRYWCE.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  09 lipca 2005
  Bur┐uazja - zapowied╝ demo - 11:11 - Sajdon
  Twˇrcy powstaj▒cej gry cRPG, osadzonej w postnuklearnych klimatach - Bur┐uazja: Per│a pustkowi po raz kolejny uchylili r▒bka tajemnicy. Na stronie internetowej gry opublikowano Âwie┐e materia│y, ale najwa┐niejsza jest chyba zapowied╝ d│ugo wyczekiwanego dema technicznego, ktˇre ma ukazaŠ siŕ pod koniec tego lata.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  10 lipca 2005
  Stalkera nie bŕdzie? - 0:45 - Squonk
  O to kilka cytatˇw z podsumowania czatu IRC z Antonem Bolszakowem - developerem gry S.T.A.L.K.E.R.:

  Kiedy scenariusz bŕdzie w pe│ni zaimplementowany (teraz jest na uko˝czeniu), symulacja zostanie dostrojona. Tym zajmuje siŕ w tej chwili zespˇ│.
  Gra na pewno nie wyjdzie w tym roku. Oczekujcie pocz▒tku szerokiej kampanii reklamowej, ktˇra oznaczaŠ bŕdzie pˇ│ roku do wydania.


  Bez komentarza :-).

  Zauwa┐ono na: No Mutants Allowed
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  11 lipca 2005
  Stare, ale jare - 23:29 - Squonk
  Szczerze mˇwi▒c, to ten news ma tyle wspˇlnego z Falloutem co sˇl ze s│on▒ wod▒. Czyli jakie podobie˝stwo jednak jest ;-).
  Otˇ┐ we wtorek (11.07) o godz. 20.10, telewizja Polsat poka┐e film "Obcy - decyduj▒ce starcie" w re┐yserii Jamesa Camerona. Film znany na wszerz i wskroÂ. Ale warty ponownego obejrzenia. ChoŠby po to aby przekonaŠ siŕ czy ta obecna telewizyjna prezentacja, bŕdzie tzw. re┐ysersk▒ wersj▒ filmu. Czyli inaczej zmontowan▒, z dodatkowymi scenami.
  A co do tych po│▒cze˝ z Falloutem. Czy kosmiczna kolonia, ktˇr▒ opanowali Obcy nie jest przypadkiem w ostatnich scenach filmu niszczona przez potŕ┐ny wybuch j▒drowy? Nawet jeÂli nie, to film i tak warto obejrzeŠ :-).
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  14 lipca 2005
  Oferty pracy na Bur┐uazji - 12:13 - Sajdon
  Bur┐uazja poszukuje nowych ludzi - na ich stronie w dziale Rekrutacja pojawi│y siŕ nowe oferty pracy. Natomiast na forum projektu zaprezentowana zosta│a animacja LoveBus, autorstwa Sajmona.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Metalheart - termin wydania - 12:21 - Squonk
  Ju┐ w maju pojawi│a siŕ informacja, ┐e gra postapokaliptyczna gra RPG Metalheart jest gotowa do wydania. Od tego czasu na stronie projektu nie ukaza│y siŕ ┐adne nowe wieÂci. Dlatego te┐ warto zwrˇciŠ uwagŕ na informacjŕ, ktˇra pojawi│a siŕ na stronie serwisu RPGDot. Otˇ┐ dystrybutor gry - firma Dreamcatcher - potwierdzi│a informacjŕ, ┐e gra powinna siŕ ukazaŠ 26 lipca.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Raport ze zlotu "falloutomaniakˇw" - 12:25 - Sajdon
  Jak wiadomo, Zlot Fanˇw Fallouta w Kluczewie ju┐ siŕ zako˝czy│. Poni┐ej wiadomoŠ, jak▒ na Forum Shamo napisa│a Theya, jedna z organizatorek zlotu.

  Jako ┐e Zlot Fanˇw Fallouta zako˝czy│ siŕ, organizatorzy stworzyli raport w│aÂnie z tej imprezy. Zawiera on zdjŕcia, spis uczestnikˇw, komentarze, recenzje prasy oraz wspania│▒ klimatyczn▒ relacje. Wszytko to mo┐ecie znale╝ na stronie Fallout Corner w dziale zlotu.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  16 lipca 2005
  Rocznica wybuchu bomby atomowej - 23:02 - Squonk
  W dniu dzisiejszym mija 60 rocznica detonacji pierwszej bomby atomowej. 16 lipca 1945 roku o godz. 5.30, niedaleko miasteczka Alamogordo (stan Nowy Meksyk, USA) dokonano eksplozji pierwszej bomby atomowej. By│o to zwie˝czenie ameryka˝skiego programu o kryptonimie Projekt Manhattan.
  Jako ciekawostkŕ mo┐na tu podaŠ fakt, ┐e rozpoczŕcie bada˝ nad bomb▒ atomow▒ przyspieszy│ list do prezydenta Roosevelta, podpisany w 1939 roku przez samego Alberta Einsteina. Einstein, namˇwiony przez swojego dawnego studenta Leo Szilarda, podpisa│ siŕ pod listem postuluj▒cym pilne podjŕcie bada˝ nad bomb▒ atomow▒, aby ubiec hitlerowskie Niemcy. Autorytet Einsteina spowodowa│, ┐e prezydent potraktowa│ sprawŕ powa┐nie, a Kongres przyzna│ odpowiednie fundusze.
  Badania prowadzono w trzech oÂrodkach: Columbia University w Nowym Jorku, uniwersytecie w Chicago i uniwersytecie stanu Kalifornia. Konstrukcjŕ bomby opracowano w Los Alamos. Przed testem szacowano, ┐e si│a wybuchu nie przekroczy 500 ton TNT.
  Zwyciŕstwo w wyÂcigu o bro˝ atomow▒ walnie przyczyni│o siŕ do zako˝czenia II wojny Âwiatowej, czyni▒c ze Stanˇw Zjednoczonych jedno z najpotŕ┐niejszych mocarstw na Âwiecie.

  Podziŕkowania za cz੠materia│u do newsa dla Wolva z Forum Shamo.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  20 lipca 2005
  20 lat temu odszed│ Janusz A. Zajdel - 13:18 - Squonk
  Wczoraj (19.07) minŕ│a dwudziesta rocznica Âmierci Janusza Andrzeja Zajdla. Pisarza, prekursora nurtu fantastyki socjologicznej w Polsce. Autora du┐ej iloÂci opowiada˝ i powieÂci, z t▒ najwa┐niejsz▒ - "Limes Inferior". Pracownika Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, w ktˇrym zajmowa│ siŕ fizyk▒ j▒dra atomowego. Jak rˇwnie┐ autora wielu artyku│ˇw, skryptˇw i publikacji z zakresu ochrony radiologicznej.
  Janusz A. Zajdel debiutowa│ w 1961 roku na │amach "M│odego Technika", opowiadaniem "Tau wieloryba". Pˇ╝niej swoje opowiadania zamieszcza│ m.in. w "Horyzontach Techniki" czy w "Razem". Na pocz▒tku jego twˇrczoŠ cechowa│a siŕ du┐ym humorem, przewrotnoÂci▒, nie pozbawion▒ elementˇw popularno naukowych czy dydaktycznych. Przez nieprzychylnych mu krytykˇw, uznawane to by│o nawet "za zbyt du┐y uk│on w stronŕ czytelnika".
  Na pocz▒tku lat osiemdziesi▒tych zaczyna siŕ najwa┐niejszy etap w twˇrczoÂci Janusza A. Zajdla. Ukazuj▒ siŕ bowiem jego powieÂci: "Limes Inferior" (1982), "WyjÂcie z cienia" (1983) czy "Paradyzja" (1985). Opisuj▒ one totalitarne systemy spo│eczne, poddane kontroli z zewn▒trz i odnosz▒ce siŕ do rzeczywistoÂci schy│kowego PRL-u.
  Janusz A. Zajdel bardzo udziela│ siŕ w Ârodowisku pisarzy i czytelnikˇw SF. Zw│aszcza dla tych ostatnich, zawsze znajdowa│ czas i dobre s│owo. O czym mo┐e ÂwiadczyŠ cytat, porˇwnuj▒cy Zajdla do Stanis│awa Lema: "Lem - by│ jak gˇra, a Zajdel jak guru" :-)
  Od 1986 roku przyznawana jest Nagroda Fandomu Polskiego, za najlepsz▒ powieŠ i opowiadanie SF, nosz▒ca imiŕ Janusza A. Zajdla.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  21 lipca 2005
  Trinity + Polish Wasteland? - 9:50 - Sajdon
  Od kilku dni na stronach znanych projektˇw Trinity oraz Polish Wasteland widnieje taka sama grafika wejÂciowa, a dostŕp do materia│ˇw i reszty stron jest niemo┐liwy. Wygl▒da to na okres przejÂciowy towarzysz▒cy po│▒czeniu projektˇw. Ciekawe, co z tego wyjdzie :).

  Zauwa┐one na: Wastelands Rangers
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Sigonyth - Developer Journal #2 - 9:56 - Sajdon
  Kilka dni temu opublikowany zosta│ drugi artyku│ poÂwiŕcony Sigonyth z comiesiŕcznego cyklu Developer Journal na portalu MMORPG.COM. Mo┐eczie go przeczytaŠ tutaj. Tym razem miŕdzy innymi dowiecie siŕ, jak stworzono ekipŕ oraz jak zarz▒dza siŕ projektem. Zapraszamy do lektury.

  Zauwa┐one na: NMA PL
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Artworki na New Dawn - 10:16 - Sajdon
  Na stronie rozwiaj▒cego siŕ projektu New Dawn pojawi│o siŕ niedawno kilka ciekawych artworkˇw. Jak widaŠ, s▒ to dopiero pocz▒tki, ale od czego trzeba zacz▒Š :). Dodatkowo w dziale Muzyka znale╝Š mo┐na dwie ca│kiem niez│e prˇbki. Poni┐ej zamieszczamy dwa ciekawsze arty.

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  23 lipca 2005
  Nowy projekt moda do NWN - 13:34 - Sajdon
  Marvin poprosi│ mnie o zamieszczenie krˇtkiego og│oszenia:

  Poszukiwani s▒ ludzie do falloutowego modu gry NeverWinter Nights. Mod nosiŠ bŕdzie nazwŕ NeverFallout Nights. Wszyscy zainteresowani proszeni s▒ o kontakt na e-mail mastervindu@wp.pl lub GG: 2579099.

  Pomys│ ciekawy, fajnie by│oby pograŠ w NWN w innych klimatach ;-). OczywiÂcie niemal na pewno wymagana jest znajomoŠ obu serii gier.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Trochŕ materia│ˇw - 13:42 - Sajdon
  Wrzuci│em dzisiaj trochŕ materia│ˇw: nowe Criticals nades│ane przez Uqahsa oraz Brewina, kilka pomys│ˇw do Za du┐o gra│e w Fallouta je┐eli... Tomka, nowego Bohatera FT opisanego przez Keitha oraz ciekaw▒ grafikŕ nades│an▒ przez Tytusa, ktˇra znajduje siŕ w Galerii.
  Przy okazji chcia│em poinformowaŠ o mojej d│u┐szej nieobecnoÂci w najbli┐szym czasie - wszelkie zaleg│e materia│y, w tym kilka opowiada˝, umieszczŕ po powrocie :-).
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  24 lipca 2005
  Czujni, zwarci i gotowi - 14:58 - Squonk
  O tl▒cym siŕ konflikcie na linii Indie - Pakistan, dotycz▒cym Kaszmiru jest ostatnio doŠ cicho. A nale┐y pamiŕtaŠ tu, ┐e oba pa˝stwa s▒ posiadaczami broni nuklearnej. I co te┐ wa┐ne - nie s▒ to ┐adne wynaturzone dyktatury, ale pe│noprawni cz│onkowie wspˇlnoty miŕdzynarodowej. Indie to jak wiadomo, licz▒ce sobie najwiŕcej na Âwiecie ludnoÂci, pa˝stwo demokratyczne. Demokratyczne na swˇj, specyficzny do lokalnych warunkˇw sposˇb, ale jednak. Natomiast s▒siad Indii, Pakistan...
  O tym mo┐na przeczytaŠ w artykule Piotra K│odkowskiego "Atomowy fundamentalizm". Artyku│ pojawi│ siŕ w Nowym Pa˝stwie, ale wszyscy chŕtni mog▒ go przeczytaŠ TUTAJ.

  Poza tym chcŕ poinformowaŠ wszystkich sta│ych czytelnikˇw Trzynastego Schronu, ┐e nasz serwis nadal stoi na stra┐y, wÂrˇd bezkresnych Pustkowi. I to pomimo tego, ┐e Naczelny Trzynastego Schronu - Sajdon - uda│ siŕ na jak┐e zas│u┐on▒, wakacyjn▒ "dekontaminacjŕ" ;-). Z rˇwn▒ si│▒ i wytrwaniem wypatrujemy na horyzoncie Fallouta 3 jak i atomowego grzyba, zwiastuj▒cego nadejÂcie... A to ju┐ sami, wszyscy pewnie wiedz▒ co :-).
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  27 lipca 2005
  Bur┐ujski wywiad_numer 2 - 23:13 - Squonk
  Portal Za│ogaG.pl przeprowadzi│ wywiad z Mateuszem Grzybkiem (znanym te┐ jako master_of_flamaster) z projektu Bur┐uazja.
  W artykule mo┐emy siŕ dowiedzieŠ miŕdzy innymi o historii projektu, systemie walk, itp.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Zamiast ropy - wodˇr - 23:35 - Squonk
  Jacek »akowski w 30 numerze Polityki przeprowadzi│ wywiad z Jeremym Rifkinem, ameryka˝skim ekonomist▒ i politologiem. O to jego fragment:

  Na razie siŕ zatrzyma│a w okolicy 60 dol.

  Bŕdzie siŕ zatrzymywa│a przy ka┐dej psychologicznej barierze. Zatrzyma siŕ przy 70, 80, 90, 100 dol. za bary│kŕ. Na rynku psychologia ma ogromne znaczenie. Rok temu ludzie mˇwili, ┐e 60 dol. to zdecydowanie za du┐o. "To by by│ koniec Âwiata", "W ┐yciu tyle nie dam!", "Raczej odstawiŕ samochˇd". Dzi siŕ przyzwyczailiÂmy, ┐e p│acimy 60, i znˇw s│yszymy: "70 – to by by│ koniec Âwiata". Ale koniec Âwiata tak │atwo nie nast▒pi.


  Pierwsza strona tego ciekawego artyku│u nosz▒cego tytu│ "Era wodoru", dotycz▒cego konsumpcji ropy naftowej i mo┐liwoÂci jej zast▒pienia jest dostŕpna TUTAJ.
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  28 lipca 2005
  Urodziny Roberta J. Szmidta - 10:15 - Squonk
  26 lipca 1962 roku urodzi│ siŕ Robert J. Szmidt. Pisarz s-f, redaktor naczelny czasopisma Science Fiction, a przede wszystkim twˇrca wspania│ej "Apokalipsy wed│ug Pana Jana" :-).
  Recenzjŕ tej ksi▒┐ki (i wielu innych) mo┐ecie przeczytaŠ w naszym dziale Ksi▒┐ki.

  Zauwa┐ono na: Wasteland Rangers
  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  <<Niusy

  X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer