<<Niusy
02 wrzeÂnia 2006
Film do obejrzenia - 22:38 - Squonk
Jutro (3.09) na stacji TVN7 o godz. 20.10 zostanie pokazany film Wys│annik przysz│oÂci:

Ostatnia wojna zniszczy│a dorobek wszystkich cywilizacji. Nie zosta│o dos│ownie nic. Przesta│y istnieŠ pa˝stwa, urzŕdy, fabryki, domy, komunikacja i telefony. Žwiat cofn▒│ siŕ do zamierzch│ych czasˇw. Zapanowa│y gwa│t i przemoc. Teraz na dawnym obszarze Stanˇw Zjednoczonych rz▒dzi samozwa˝czy genera│ Bethlehem (Will Patton) z band▒ dzikusˇw. Zale┐y im na tym, aby ludzie ┐yli z dala od siebie, zastraszeni, aby nikomu nie przysz│o czasem do g│owy zacz▒Š naprawiaŠ ten zburzony Âwiat. Po zdzicza│ych, podporz▒dkowanych genera│owi terenach, od pewnego czasu b│▒ka siŕ samotny mŕ┐czyzna (Kevin Costner). Czasem udaje mu siŕ znale╝Š schronienie i po┐ywienie, w ktˇrej z po│o┐onych tu osad. Zazwyczaj jednak jest przepŕdzany. Pewnego dnia na bezkresnym pustkowiu, mŕ┐czyzna znajduje porzucony samochˇd pocztowy, w nim torby z listami i mundur listonosza. Wpada na pomys│, by rozwie╝Š pozostawion▒ tu korespondencjŕ do jej adresatˇw. Pos│a˝ca przynosz▒cego wiadomoÂci z dawnego i lepszego Âwiata zapewne nikt nie przepŕdzi. RzeczywiÂcie, gdziekolwiek pojawia siŕ listonosz jest przez ludzi ┐yczliwie przyjmowany, zawsze znajduje siŕ dla niego ciep│a strawa i dach nad g│ow▒. W krˇtkim czasie wokˇ│ jego osoby narasta legenda. Dostarczana przez niego poczta staje siŕ symbolem nadziei, ┐e kiedy powrˇc▒ dawne, uporz▒dkowane czasy. W ko˝cu ludzie uznaj▒ listonosza za swego przywˇdcŕ, jednocz▒ siŕ wokˇ│ jego osoby i powierzaj▒ mu zadanie odbudowania dawnego Âwiata. Rozpoczyna siŕ nowa wojna miŕdzy zwolennikami przesz│oÂci a lud╝mi genera│a Bethlehema.

To tyle co podaje do wiadomoÂci stacja telewizyjna. A jaki naprawdŕ jest ten film i czy mo┐na go zaliczyŠ do kanonu "filmowej postapokaliptyki", to przekonacie siŕ ju┐ sami. Dziŕkujemy aSSer'owi za cynk o filmie ;-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

05 wrzeÂnia 2006
Steve Irwin nie ┐yje - 14:08 - Squonk
S│ynny australijski │owca krokodyli Steve Irwin zgin▒│ uderzony kolcem jadowym ogo˝czy - wielkiej i p│askiej trˇjk▒tnej ryby z d│ugim ogonem. Do wypadku dosz│o u pˇ│nocno-wschodnich wybrze┐y Australii.

Steve Irwin by│ dyrektorem Australia Zoo w Queensland w Australii. S│awŕ zyska│, wraz ze swoj▒ ameryka˝sk▒ ┐on▒ Terri Irwin, jako prezenter niekonwencjonalnego przyrodniczego serialu dokumentalnego "úowca krokodyli", w ktˇrym nieraz balansowa│ na granicy ┐ycia i Âmierci. WyÂwietlany od wielu lat serial jest sta│ym punktem kana│u przyrodniczego Animal Planet i cieszy siŕ wielkim powodzeniem u publicznoÂci na ca│ym Âwiecie.

Steve od dziecka uczy│ siŕ obcowaŠ z gadami, szczegˇlnie krokodylami, gdy┐ jego ojciec Bob prowadzi│ Queensland Reptile and Fauna Park. Pˇ╝niej park zosta│ przez Steve'a rozbudowany i przemianowany na Australia Zoo. W 2002 r. zoo zosta│o uznane za najwiŕksz▒ atrakcjŕ Queensland.

Oprˇcz prowadzenia zoo Steve zajmowa│ siŕ tak┐e wy│apywaniem krokodyli, a film bŕd▒cy relacj▒ z miesi▒ca miodowego Steve'a i jego ┐ony Terri, podczas ktˇrego wy│apywali krokodyle, sta│ siŕ pocz▒tkiem serii "úowca krokodyli" ("The Crocodile Hunter"). Film sta│ siŕ miŕdzynarodowym hitem i otworzy│ Irwinowi drogŕ do kolejnych wyczynˇw przed kamer▒. Irwin zosta│ gospodarzem m.in. takich filmˇw dokumentalnych, jak "The Croc Files", "The Crocodile Hunter Diaries" i "New Breed Vets". W 2001 Steve po raz pierwszy pojawi│ siŕ na du┐ym ekranie w filmie "Doktor Doolittle 2".

Irwin anga┐owa│ siŕ w ochronŕ Ârodowiska i zagro┐onych gatunkˇw zwierz▒t. Uwa┐a│ to za swoj▒ misjŕ i najwa┐niejszy element pracy. Za│o┐y│ i prowadzi│ fundacjŕ "Wildlife Warriors Worldwide".

Irwin, wspˇlnie z Philippem Cousteau (wnukiem Jacques'a Cousteau), by│ w trakcie filmowania programu telewizyjnego "Najgro╝niejsze stworzenia oceanu" (The Ocean's Deadliest), lecz w tym dniu pogoda nie pozwoli│a na rozpoczŕcie zdjŕŠ. Irwin zdecydowa│ siŕ wiŕc na sfilmowanie kilku "l┐ejszych" scen do programu dla dzieci, ktˇry przygotowywa│ wpˇlnie ze swoj▒ cˇrk▒ Bindi. Irwin przypadkowo przep│yn▒│ zbyt blisko p│aszczki, ktˇra poczu│a siŕ zagro┐ona i zaatakowa│a go powoduj▒c jego natychmiastow▒ ÂmierŠ.

Zapamiŕtamy go tak┐e, jako pierwowzˇr "Cz│owieka komodo" z Fallout'a Tactics.

Kliknij, by powiŕkszyŠ

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Saga Fallout znˇw do nabycia - 14:39 - Squonk
Tym razem mo┐emy podaŠ tŕ wiadomoŠ ju┐ oficjalnie. Otˇ┐, od 6 wrzeÂnia 2006 roku (czyli od jutra) dostŕpna bŕdzie w sprzeda┐y Saga Fallout w wydaniu serii eXtra Gry. Sugerowana cena to 19,99 z│. Wiŕcej o tym wydawnictwie przeczytacie TUTAJ.

Kliknij, by powiŕkszyŠ


Dziŕkujemy Wolframowi za podanie linka :-)

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

07 wrzeÂnia 2006
Ciekawostka w Sadze Fallout - 23:28 - Squonk
Od Ârody jest do nabycia po bardzo rozs▒dnej cenie Saga Fallout, w ktˇrej mo┐na znale╝Š tak┐e materia│y przygotowane przez za│ogŕ Trzynastego Schronu. Jednak jest co o czym nie sposˇb nie wspomnieŠ. Wykry│ to Ausir z Sierra Army Depot i poda│ na forum Shamo.

Przyjrzyjcie siŕ uwa┐nie drugiemu, ma│emu screenowi na odwrocie opakowania i powiedzcie, czy┐ takie "pomy│ki" nie s▒ mi│e? Pokazuj▒ przecie┐ jak wydawca siŕ spieszy│ aby nam, fanom serii dostarczyŠ upragniony produkt ;-)

Kliknij, by powiŕkszyŠ


Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

09 wrzeÂnia 2006
Mad Max pod Kopu│▒ Gromu w TVN - 18:27 - Squonk
W wyniku pewnych trudnoÂci obiektywnych zwi▒zanych z sieci▒, dopiero teraz mogŕ napisaŠ tego niusa. Tak wiŕc informujŕ tych, ktˇrzy jeszcze tego nie wiedz▒, ┐e dzi (9.09) o godzinie 23.40 na TVN zostanie pokazana trzecia cz੠Mad Maxa nosz▒ca w polskiej wersji podtytu│ pod Kopu│▒ Gromu:

Bartertown, miasto handlowe, gdzie wszystko i ka┐dy jest na sprzeda┐. To miasto, gdzie znajduje siŕ ogromna arena, a nad ni▒ napis; "gdy dwˇch tu wchodzi, tylko jeden mo┐e st▒d wyjŠ". To miasto przywyk│o do przemocy i okrucie˝stwa. W│aÂnie tu dociera Mad Max w poszukiwaniu skradzionych mu rzeczy, ktˇre podobno zostan▒ mu zwrˇcone, je┐eli zgodnie z wol▒ rz▒dz▒cej miastem Aunty Entity, stoczy na arenie zaciŕt▒ walkŕ, w ktˇrej nie si│a, lecz przemoc wygrywa. Tŕ walkŕ Mad Max przegrywa i ledwo ┐ywy porzucony zostaje daleko na pustyni. Tu z pomoc▒ przychodz▒ mu dzieci, ofiary katastrofy samolotu, ktˇrych nikt dzisiaj ju┐ nie szuka i ktˇre czekaj▒ na powrˇt kapitana, ktˇry wska┐e im drogŕ do Âwiata ich przysz│oÂci, drapaczy chmur i gier video. Gdy te dzieciaki znajduj▒ na pustyni Mad Maxa, uznaj▒, ┐e to on jest ich zaginionym kapitanem. Z nadziej▒, ┐e on pomo┐e odnale╝Š im zapomnian▒ drogŕ, one pomagaj▒ mu zemÂciŠ siŕ na pod│ej Anty Entity.

O filmie informowali nas: Sherman, Bio_Hazard, Shaggy a nawet sam DoPr! Dziŕkujemy! :-). I zarazem przypominamy, ┐e film jest dozwolony od lat 16 (podane za stron▒ nadawcy) ;-).
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

12 wrzeÂnia 2006
Hammer ┐yje! ;] - 22:39 - Hammer
No, ostatnio mam ma│o czasu, ale ┐yje. Dzisiaj wykroi│em chwilkŕ i doda│em do niusˇw kanalik RSS. Nic nadzwyczajnego, kana│ zawiera 7 ostanich niusˇw. Nie wiem czemu 7, tak mi siŕ uwidzia│o :] Jak wykrojŕ jeszcze chwilŕ to mo┐e jeszcze co dodam... Ale co to narazie mˇj sekrecik :)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

13 wrzeÂnia 2006
A Squonk informuje... - 2:07 - Squonk
...┐e dzi stacja Ale Kino poka┐e o godzinie 23.55 film Nazajutrz:

Premiera obrazu re┐ysera "Star Treka", przedstawiaj▒cego wizjŕ Âwiata po wojnie nuklearnej, sta│a siŕ w Stanach najwiŕkszym wydarzeniem medialnym roku 1983.

W ma│ej, s▒siaduj▒cej z baz▒ wojskow▒ osadzie Lawrence w Kansas, ┐ycie p│ynie powoli i przewidywalnie. Codzienne rutynowe czynnoÂci odwracaj▒ uwagŕ nawet od telewizyjnych komunikatˇw, ktˇre ostrzegaj▒ przed coraz powa┐niejszym konfliktem w Europie. Konflikt ko˝czy siŕ tragicznie: Zwi▒zek Radziecki odpala swoje rakiety nuklearne. W odpowiedzi rˇwnie┐ Ameryka decyduje siŕ u┐yŠ bro˝ j▒drow▒. Lawrence, usytuowane mniej wiŕcej w Ârodku Stanˇw Zjednoczonych, staje siŕ g│ˇwnym celem atakˇw wroga. Rozpoczyna siŕ nuklearne piek│o, ktˇre w straszliwy sposˇb poch│ania ludzi w mgnieniu oka - zdarza siŕ, ┐e ra┐eni fal▒ termiczn▒ po prostu wyparowuj▒. Ci, ktˇrzy prze┐yli, kryj▒ siŕ w schronach, organizuj▒ polowy szpital, a pˇ╝niej prˇbuj▒ nawet uprawiaŠ ska┐on▒ ziemiŕ. Brakuje im wszystkiego: nie ma elektrycznoÂci, czystej, nieska┐onej wody i jedzenia. Wielu zaczyna zapadaŠ na tajemnicze, popromienne choroby. Powoli zbli┐a siŕ koniec Âwiata.

NICHOLAS MEYER, zanim sta│ siŕ znany jako re┐yser "Nazajutrz" czy "Star Treka", zdoby│ uznanie swoj▒ przewrotn▒ powieÂci▒ o Sherlocku Holmesie "The Seven Percent Solution" z 1974 roku, w ktˇrej sugerowa│, ┐e genialny detektyw pomˇg│ kiedy s│ynnemu psychiatrze Zygmuntowi Freudowi odnale╝Š jego zaginion▒ pacjentkŕ. PowieŠ zosta│a sfilmowana przez Herberta Rossa, a Meyer, do tej pory wy│▒cznie scenarzysta, trzy lata pˇ╝niej nakrŕci│ swˇj debiutancki film "Podrˇ┐ w przysz│oŠ", nagrodzony trzema Saturnami przez Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films. Prawdziwy rozg│os przyniˇs│ mu jednak dopiero telewizyjny obraz "Nazajutrz". Jego premiera na kanale ABC sta│a siŕ wielkim medialnym wydarzeniem: film obejrza│o wˇwczas oko│o 100 milionˇw Amerykanˇw, dla wzburzonych i zaniepokojonych telewidzˇw ABC uruchomi│o specjalne linie telefoniczne, a po emisji filmu na antenie odby│a siŕ dyskusja miŕdzy dr. Carlem Saganem, przeciwnikiem u┐ycia broni j▒drowej, a konserwatywnym pisarzem Williamem F. Buckleyem Jr., ktˇry popiera nuklearn▒ interwencjŕ. »aden ze sponsorˇw nie zdecydowa│ siŕ rˇwnie┐ wykupiŠ reklam w tej czŕÂci filmu, ktˇra pokazuje eksplozjŕ i jej skutki, dlatego drug▒ po│owŕ "Nazajutrz" telewizja wyemitowa│a bez ┐adnych przerw. Wstrz▒saj▒cy obraz Meyera docenili krytycy: zdoby│ dwie statuetki Emmy (by│ nominowany a┐ w 13 kategoriach), a Writers Guild of America wyrˇ┐ni│o go za scenariusz.

Po olbrzymim sukcesie w Stanach film trafi│ do innych krajˇw (rˇwnie┐ do Polski), a wkrˇtce zaczŕ│y pokazywaŠ go tak┐e kina. Sta│ siŕ rodzajem politycznego aktu, podobnie jak pochodz▒cy z tego samego roku film "Testament" Lynne Littman, intymny obraz umierania ma│ego miasteczka po ataku nuklearnym. "Jest to film o stracie i rozpaczy. Chcia│am, aby widzowie mˇwili po seansie: by│ to najstraszniejszy sen, ale przecie┐ nic siŕ nie wydarzy│o. Jeszcze mamy czas!" - mˇwi│a po premierze re┐yserka "Testamentu". Meyer zdoby│ siŕ w "Nazajutrz" na przes│anie jeszcze bardziej dos│owne. Jego film ko˝czy komentarz: "Mamy nadziejŕ, ┐e te obrazy sk│oni▒ kraje, narody i ich przywˇdcˇw do szukania Ârodkˇw zapobiegaj▒cych nadejÂciu takiego dnia".


Nic dodaŠ nic uj▒Š :-)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

18 wrzeÂnia 2006
WrzeÂniowe otwarcie New Dawn - 8:53 - Squonk
Za│oga projektu New Dawn ma│ymi krokami rozwija i rozbudowuje swoje dzie│o. W tym miesi▒cu informuj▒ nas o tym, ┐e:

Mi│o nam poinformowaŠ, i┐ ju┐ niebawem planujemy otworzyŠ forum dla naszych fanˇw z ca│ego Âwiata. Forum bŕdzie dostŕpne w 2 wersjach jŕzykowych: polskiej i angielskiej. Otwarcie forum bŕdzie odbywaŠ siŕ w kilku etapach, a pierwszy etap zaczyna siŕ ju┐ dziÂ! Ka┐dy fan New Dawn mo┐e od dzi komentowaŠ zamieszczane przez nas newsy. Kolejne etapy ju┐ wkrˇtce!

Jako smaczek do tego newsa do│▒czamy cieplutkie concept arty kolejnych postaci z gry.

Zapraszamy do rejestracji na naszym forum i komentowanie newsˇw!


Kliknij, by powiŕkszyŠ Kliknij, by powiŕkszyŠ

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

Nowy serial postapo - 9:18 - Squonk
Wolfram da│ nam informacjŕ, o tym ┐e:

W tym miesi▒cu na kanale CBS rusza emisja nowego serialu "Jericho". Opisuje on historiŕ miasteczka odciŕtego od reszty Âwiata przez wybuch atomowy.

Seriali o tym tytule by│o ju┐ parŕ i pisz▒cy te s│owa nie mia│ okazji zetkn▒Š siŕ z ktˇrym z nich. A to ka┐e mieŠ lekki dystans do tego typu produkcji. Zw│aszcza, ┐e w telewizji ameryka˝skiej panuje zasada, ┐e krŕci siŕ kilka pierwszych odcinkˇw serialu. Jak to chwyci (dobra ogl▒dalnoŠ) to nakrŕca siŕ resztŕ. Ale zobaczymy.

O to link do mini strony serialu na serwerze stacji CBS. Klikaj▒c na umieszczone tam zdjŕcie, obejrzycie krˇtki trailer serialu.

Kliknij, by powiŕkszyŠ

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

22 wrzeÂnia 2006
Drugi numer Reaktora - 11:41 - Squonk
Nowy zin o tematyce postnuklearnej Reaktor "dorobi│" siŕ drugiego numeru! A tam:

(...) nowa szata, nowy format, nowe dzia│y, nowi tekÂciarze, fabularyzowane relacje z OT2006, scenowe wspominki, opowiadania, recenzje, teksty publicystyczne i paranaukowe, RPG, humor, giwery, pin-upy i nie tylko! (by Wolv)

Drugi numer Reaktora pobierzecie, oczywiÂcie ze strony Fallout Corner, z tego miejsca. A komentowaŠ jego zawartoŠ mo┐na na forum Shamo w tym temacie. Jednak dziŕki uprzejmoÂci redakcji Reaktora, nowy numer (jak i poprzedni) ekskluzywnie mo┐na pobraŠ z naszej "plikowni" - robi▒c klik TUTAJ. Serdecznie polecamy! :-)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

28 wrzeÂnia 2006
Ma│a poprawka w Wielkanocnych Jajach - 11:16 - Squonk
Dzia│ Easter Eggs Fallout 2 zosta│ poprawiony, dziŕki uwagom nades│anym przez Witka. Dziŕkujemy! :-)
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer