<< Nowiny | << Archiwum nowin
15 sierpnia 2019
LandsbergON - pˇ│rocznik z Gorzowa Wielkopolskiego - numer trzeci - 18:04 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'LandsbergON - pˇ│rocznik z Gorzowa Wielkopolskiego - numer trzeci'
Trzeci numer Gorzowskiego Magazynu Fantastycznego LandsbergON, ktˇry jest wydawany przez Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Spo│ecznych NOVUM, tym razem zawiera w sobie teksty zwi▒zane z tematyk▒ grozy 👻

W klimat poszczegˇlnych tekstˇw czytelnika wprowadza wstŕpniak redaktora naczelnego Mariusza Sobkowiaka. Z tekstu mo┐emy siŕ te┐ dowiedzieŠ o k│opotach, jakie dotykaj▒ tego typu spo│eczne projekty. Czyli o problemach zwi▒zanych z finansowaniem druku i sk│adu.

Rˇwnie┐ i nastŕpny tekst, opowiadanie Z Bogiem zosta│o napisane przez Sobkowiaka. ChoŠ tekst jest krˇtki, bo na dwie strony, hmm... ocieka klimatem s│owia˝skich mitˇw, zetkniŕtych z chrzeÂcija˝sk▒ codziennoÂci▒ ┐ycia na wsi.

W Dziwadle úukasza Piotrowskiego rˇwnie┐ mo┐na wyczuŠ lekk▒ nutkŕ s│owia˝skich czarˇw i guse│, zrŕcznie wpisanych w motyw klasowej ofiary mniej lub bardziej zrŕcznie eksploatowany przez popkulturŕ. W przypadku tego tekstu jest to doŠ zrŕcznie.

Karol Wojdy│o w krˇtkim tekÂcie »a│oba pokazuje czytelnikowi zgubne skutki przesiadywania na cmentarzu, nie mog▒c pogodziŠ siŕ ze strat▒ bliskiej osoby.

Krˇciutki tekst G. KwaÂniewskiej O miejskim kacie, ktˇry szuka│... ┐ony ma t▒ wadŕ, ┐e jest... krˇciutki. A┐ siŕ prosi, by rozwin▒Š temat wymierzania kar i sprawiedliwoÂci w dawnym Gorzowie Wielkopolskim, w kontekÂcie problemˇw sercowych osoby to wykonuj▒cej.

Ostatnim tekstem fabularnym jest Lokal samotnych Sebastiana Siudy, w ktˇrym - a jak┐e, samotny - bohater, natrafi na wybrankŕ swojego serca. A do tego nawet na jej siostry. Bŕdzie grubo.

Poza tym w kolejnym LandsbergONie znalaz│ siŕ wywiad z Jackiem Radzymi˝skim z fanpage Mˇwi wieko. Postmodernistyczny w swojej wymowie tekst, pokazuje nam ┐e nawet wierz▒cy katolik mo┐e tematykŕ grozy traktowaŠ jak dobr▒, popkulturaln▒ zabawŕ.

Na deser zostaj▒ zdjŕcia Krzysztofa Szmytkiewicza, Marcina Skiby oraz grafiki Beaty Patrycji Klary i Edwina Bortkiewicza.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer