<< Nowiny | << Archiwum nowin
20 wrzeÂnia 2014
Jana Wagner - 'Pandemia' - ksi▒┐ka pod patronatem Trzynastego Schronu - 4:49 - Squonk
Ilustracja do nowiny Jana Vagner 'Pandemia' - ksi▒┐ka pod patronatem Trzynastego Schronu
Informacja prasowa od Wydawnictwa Zysk i S-ka.

Grypa to ostatnia niekontrolowana plaga ludzkoÂci. Jednak wielu j▒ lekcewa┐y│o, a wybuch pandemii wirusa H1N1 by│ tylko kwesti▒ czasu. Z ca│ego Âwiata nap│ywaj▒ informacje o masowych Âmiertelnych zachorowaniach. Spo│ecze˝stwa rozpadaj▒ siŕ w chaosie i anarchii, odciŕte od lekarstw, pr▒du i wody...

W konaj▒cej Moskwie resztka ocala│ych wegetuje w strachu przed chorob▒ i jej nosicielami. Tylko nieliczni maj▒ odwagŕ ┐yŠ poza wojskowymi strefami kwarantanny. Anna z rodzin▒ i przyjaciˇ│mi wie, ┐e aby przetrwaŠ, trzeba przej▒Š inicjatywŕ. Ucieczka jak najdalej od epicentrum wydaje siŕ najlepszym rozwi▒zaniem, w odleg│e miejsce z dostŕpem do Âwie┐ej wody i ┐ywnoÂci, gdzie mo┐na nauczyŠ siŕ ┐yŠ od nowa. Wybˇr pada na ma│▒ chatkŕ na wysepce jeziora Wong w Karelii przy granicy z Finlandi▒. Jednak przedarcie siŕ tam to karko│omne zadanie, poniewa┐ nic ju┐ nie jest takie jak przedtem. Zwarta grupa wyrusza w pe│n▒ niebezpiecze˝stw podrˇ┐ przez upiorny Âwiat wyniszczony globaln▒ zaraz▒.

Do czego posun▒ siŕ, by przetrwaŠ i jak wiele poÂwiŕc▒ dla tych, ktˇrych kochaj▒ najbardziej?

Pomys│owe i oryginalne po│▒czenie thillera, powieÂci drogi i dramatu psychologicznego! Pandemia trzyma w napiŕciu do ostatniej strony, a jej autentycznoŠ na d│ugo nie pozwoli spokojnie zasn▒Š.

„Marzy│am o przyczynieniu siŕ do rehabilitacji literatury postapokaliptycznej. Wszyscy pytali mnie: po co? A ja doskonale wiedzia│am, po co. Ksi▒┐ek o upadku cywilizacji jest mnˇstwo – wystarczy poszperaŠ w ksiŕgarniach na pˇ│kach z fantastyk▒. Uginaj▒ siŕ od wtˇrnoÂci, autorˇw kopiuj▒cych zachodnie filmy i siebie nawzajem: tysi▒ce jednakowych tekstˇw w seryjnych ok│adkach. Ten przepiŕkny gatunek sta│ siŕ literatur▒ ni┐szego lotu. Stworzy│am Pandemiŕ, ┐eby z│amaŠ ten szablon. Dlatego, ┐e koniec Âwiata to wymagaj▒cy temat, zas│uguje na powa┐ne podejÂcie i trzeba szanowaŠ czytelnika, pisz▒c uczciwie i serio”.

Jana Wagner

Ok│adka mo┐e ulec drobnej zmianie.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer