<< Nowiny | << Archiwum nowin
16 kwietnia 2017
Krai Mira: Edycja Rozszerzona - premiera - 0:48 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Krai Mira: Edycja Rozszerzona - premiera'
Informacja prasowa od IMGN.PRO.

IMGN.PRO i TallTech Studio zapraszaj▒ do obejrzenia premierowego trailera duchowego spadkobiercy klasycznego FalloutaKrai Mira: Edycja Rozszerzona jest ju┐ dostŕpna na Steamie! Wzbogacona wersja wprowadza masŕ nowej zawartoÂci, gruntownie przebudowuj▒c formu│ŕ gry.

Krai Mira czerpie inspiracjŕ z klasycznego Fallouta, bŕd▒c wyj▒tkow▒ propozycj▒ dla wielbicieli kultowych RPG-ˇw sprzed lat, ale TallTech Studio nie ukrywa, ┐e kluczow▒ rolŕ w procesie twˇrczym odegra│y rˇwnie┐ produkcje takie jak Commandos czy Diablo. Premierowy trailer prezentuje Edycjŕ Rozszerzon▒ wraz z nowoÂciami wprowadzonymi do gry – jeste gotowy, aby walczyŠ o przetrwanie?


Dasz radŕ przetrwaŠ w postapokaliptycznym, pe│nym niebezpiecze˝stw uniwersum Krai Miry?

Przekonaj siŕ ju┐ teraz – Krai Mira: Edycja Rozszerzona dzi trafi│a na Steam! Zobacz najnowszy zwiastun i wyrusz na niezwyk│▒ przygodŕ przez radioaktywne pustkowia. Wzbogacona wersja Krai Miry obejmuje miŕdzy innymi poprawŕ balansu rozgrywki i optymalizacji, tony nowych linii dialogowych, dodatkowe wersje jŕzykowe (francusk▒, polsk▒ i niemieck▒), kolejne lokacje takie jak klasztor, katakumby, kompleks laboratoryjny „Lake” czy antyczne ruiny, oraz usprawnion▒ Sztuczn▒ Inteligencjŕ. Teraz dziŕki najistotniejszej zmianie po zako˝czeniu g│ˇwnej linii fabularnej mo┐na kontynuowaŠ zabawŕ i dalej zg│ŕbiaŠ bogaty Âwiat Krai Miry.

Ilustracja do nowiny '<i>Krai Mira: Edycja Rozszerzona</i> - premiera'


To tylko niektˇre nowoÂci – gruntownie przebudowano rˇwnie┐ interfejs, implementuj▒c interaktywn▒ pomoc, wskazˇwki i poprawione menu ekwipunku. Wprowadzono masŕ zupe│nie nowych przedmiotˇw, wÂrˇd ktˇrych znajduj▒ wyj▒tkowe zbroje i zaawansowane leki. A to dopiero pocz▒tek – w Krai Mira czaj▒ siŕ jeszcze gro╝niejsze stwory i wiŕcej losowych, zaskakuj▒cych starŠ.

Ilustracja do nowiny '<i>Krai Mira: Edycja Rozszerzona</i> - premiera'


Krai Mira, postapokaliptyczne RPG w rzucie izometrycznym, garÂciami czerpie z klasykˇw gatunku, a przede wszystkim - z pierwszego i drugiego Fallouta. Aby prze┐yŠ, trzeba stawiŠ czo│a licznym wrogom, rozwijaŠ umiejŕtnoÂci, eksplorowaŠ nieprzyjazn▒ krainŕ i zdaŠ siŕ na swˇj spryt.

Ilustracja do nowiny '<i>Krai Mira: Edycja Rozszerzona</i> - premiera'


GúËWNE CECHY GRY:
  • Wzbogacona i ulepszona formu│a gry z tonami nowej zawartoÂci – dodatkowe wersje jŕzykowe, nowe zbroje, przedmioty, interaktywna pomoc, dialogi i lokacje to tylko cz੠nowoÂci!
  • Kluczowa rola walki - zmierz siŕ z przeciwnikiem i nie daj siŕ zabiŠ
  • Ty decydujesz, kim jeste – rozwijaj swoj▒ postaŠ w wybranym kierunku i werbuj towarzyszy
  • Pozbywaj siŕ wroga na rˇ┐ne sposoby! Skradaj siŕ, zastawiaj pu│apki i podk│adaj miny
  • Minigry! Graj w koÂci, uprawiaj hazard i nie zapomnij przetestowaŠ automatu do gier
  • Eksploruj rˇ┐norodne lokacje w bogatym uniwersum Krai Miry – bagna, lasy, pustkowia, laboratorium, jaskinie, klasztor, antyczne ruiny…
  • Kolekcjonuj bro˝, pancerze i unikalne przedmioty
  • Žled╝ intryguj▒c▒ Âcie┐kŕ fabularn▒, osadzon▒ w postapokaliptycznym, otwartym Âwiecie
  • Cykl dnia i nocy pozwala w pe│ni zanurzyŠ siŕ w doÂwiadczeniu gry

Gra jest dostŕpna na Steamie pod tym adresem: store.steampowered.com/app/408920/.

Ilustracja do nowiny '<i>Krai Mira: Edycja Rozszerzona</i> - premiera'


Wiŕcej informacji na temat Krai Mira znajduje siŕ na oficjalnej stronie tytu│u: rimeagame.com/index_pl.php oraz na Facebooku.

*****

O TallTech Studios
TallTech Studios to ambitna ekipa sk│adaj▒ca siŕ z entuzjastˇw i pasjonatˇw gier wideo. Krai Mira, pierwotnie znane jako Crimea, to ich debiutancki projekt – gra spotka│a siŕ z ciep│ym przyjŕciem graczy na Kickstarterze, a zbiˇrka zako˝czy│a siŕ sukcesem.
Link: crimeagame.com

O IMGN.PRO
IMGN.PRO to globalny wydawca i twˇrca gier wideo, ktˇrego siedziba znajduje siŕ w Bielsku-Bia│ej. Ich zespˇ│ sk│ada siŕ z wykwalifikowanych ekspertˇw z ponad dekad▒ doÂwiadczenia w przemyÂle gier.
Link: www.imgn.pro

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer