<<Niusy
01 wrzenia 2011
Airsoftowa plaga zombie - 22:14 - Ace
Pszczka Maja
Na lubelskim forum asgejw odnalazem ostatnio bardzo ciekaw stron. Operation Plague jest ersoftowym zlotem, i to prawdziwym zlotem, a nie niedzieln strzelank. Cao odbywa si wedug wywiechtanego scenariusza w ktrym zombi opanowuj wiat, a garstka redneckw, onierzy i gangsterw musi przetrwa. Ciekaw rzecz jest uycie replik broni biaej, jak siekiery, czy moje ulubione piy mechaniczne.

W tym roku odbywa si bdzie 5 edycja plagi, niestety cao ma miejsce za oceanem, wic szanse na wzicie udziau s nike. Ale zawsze mona poratowa si filmikami, ktre adnie dokumentuj kad z dotychczasowych czci.Jednake, z racji e Naczelne Dowdztwo oraz Schronowe Suby Informacyjne zarzucaj mi e moje niusy s zbyt krtkie, postanowiem po raz kolejny si wysili. Poniewa nie mam na w/w temat nic wicej do dodania, zacytuj art. 182 Kodeksu Cywilnego:


1. Rj pszcz staje si niczyim, jeeli waciciel nie odszuka go przed upywem trzech dni od dnia wyrojenia. Wacicielowi wolno w pocigu za rojem wej na cudzy grunt, powinien jednak naprawi wynik std szkod.

2. Jeeli rj osiad w cudzym ulu nie zajtym, waciciel moe domaga si wydania roju za zwrotem kosztw.

3. Jeeli rj osiad w cudzym ulu zajtym, staje si on wasnoci tego, czyj wasnoci by rj, ktry si w ulu znajdowa. Dotychczasowemu wacicielowi nie przysuguje w tym wypadku roszczenie z tytuu bezpodstawnego wzbogacenia.Powyszy cytat jest jednoczenie ogoszeniem mikro konkursu bez nagrody. Pytanie brzmi: jakie s sposoby na zapanie wyrojonego roju? Odpowiedzi prosz zamieszcza w temacie na forum niusowym.
Podgld newsa | Skomentuj newsa

02 wrzenia 2011
Gar porad jak sobie radonie ponazioli - 16:06 - Squonk
Nie dla mutantw!
Fallouty to gry bardzo nasycone problematyk rasow, akceptacji lub niechci do odmiennoci i innoci. Koncepcje Mistrza, wizje eksterminacji mutantw przez Enklaw czy Bractwo Stali z Tictacsa oraz tu i tam przemycane dylematy: lubi i trzyma si ze zgnikami (ghule), czy nie - to twardy kociec tej serii i kady gracz bdzie zmuszony sobie odpowiedzie na te dylematy. Dlatego te nie ma si czemu dziwi, e stosujc schronowe sprenie zwrotne z rzeczywistoci, tematyka odbioru INNYCH jest od czasu do czasu na naszych amach poruszana. Take w odniesieniu do zalewu gupoty ludzkiej, ktra zewszd nas otacza, a ktra jest pramatk wszelkiego postapo. No to po kolei.

Ot par dni temu, tzw. nieznani sprawcy obmazali farb pomnik w Jedwabnem, piszc na nim rasistowskie hasa oraz symbole oglnie uznawane za przynalene do hitlerowskiego pastwa. Co ju samo w sobie jest absurdalne, bo jak kto uwaajcy si za "czystego rasowo Polaka", moe odwoywa si do symboliki pastwa, ktre miao w swoich planach wyniszczenie w drugiej kolejnoci owych "czysto rasowo Polakw". Ale nie to jest w tej sprawie zabawne - jeli w ogle mona stosowa takie porwnanie - a psi swd, a wrcz dym z tyka, jaki poszed rnym pastwowym subom, dbajcym o przestrzegania prawa, porzdku i sprawiedliwoci w Polsce.

Patrzcie no, jacy tam oni s teraz szybcy! Nawet najlepsi z najlepszych - czyli sama ABW - ma si zaj t spraw! Tylko niech mi kto powie, dlaczego w codziennej pracy owe instytucje maj gboko w d... uym powaaniu przypadki budowania spoecznej narracji do aprobaty takich zachowa? Np. kibole... Wr! "Prawdziwi patrioci" na meczach szydzcy z czarnoskrych pikarzy, to zapewne tylko odosobnione przypadki, nie majce wiele wsplnego z rasizmem czy ksenofobi. To emocje meczu!!!

I tu dochodzimy do ciekawego przypadku, zwizanego z wyrokiem uniewinniajcym chopcw z NOP za skandowanie "wesoych hase", ktry podtrzyma Sd Najwyszy. Za i antypolska Gazeta Wyborcza podaa dzi o tym informacj, cytujc przy okazji uzasadnienie sdu drugiej instancji, ktry uchyli pierwszy wyrok.

Uwaga! Bierzemy co do pisania i notujemy! Bowiem teraz padn wane porady, jak bezkarnie wyraa swoje pogldy rasistowskie i narodowe. A to wane, take dla mnie, bo do szau doprowadzaj mnie np. Cyganie nachalnie ebrzcy na dworcu, tak e czasem warkn do nich "won smoluchu" albo "wypad brudasie". A wtedy jaki lewak moe usunie o tym donie panom policjantom, ktrzy tykw nie rusz by pomc pasaerom spokojnie kupi bilety, za to z chci wyka si przed przeoonymi jak to walcz z rasizmem.

Ot, wedug pana sdziego sdu okrgowego we Wrocawiu:
- hasa o czystoci krwi to tak naprawd goszenie o "zachowaniu w mozaice ras cech wasnego narodu, jego niepowtarzalnego pikna",
- wygaszanie okrzykw o wyszoci biaej rasy to nawizywanie do "francuskich i angielskich XIX- i XX-wiecznych doktrynerw".

I sami widzicie jak nagle wszystko stao si jasne, wiat zrobi si pikny i kolorowy. Wadza znowu si wykae, sdziowie znowu wespn si na wyyny intelektu, natomiast ja, jak idiota nadal bd musia rozdziela uwag midzy kasjerk, ktra nie syszy co do niej bd mwi, a cygaskim dzieckiem, ktrego apa bdzie swdzi, by mi co z portfela gwizdn. Do czasu a zaczn wozi swj tyek samochodem.

rda:
NOP-owcy ostatecznie uniewinnieni
ABW do Jedwabnego

Podgld newsa | Skomentuj newsa

Rebelia - recenzja ksiki - 23:50 - Veron
Marcin Gawda - Rebelia
Czytajc "Rebeli" Marcina Gawdy raz po raz staway mi przed oczyma kadry z jednego z najlepszych filmw o wojnie w Iraku, "The Hurt Locker. W puapce wojny" w reyserii Kathryn Bigelow. Opisy polskiego pisarza s na tyle sugestywne, na tyle prawdziwe, e czytelnik moe poczu si jak gdyby faktycznie by wraz z naszymi onierzami na irackiej pustyni, na ktrej czas bezlitonie zwalnia, wydzierajc ostatki si i tumic nadziej na szybki powrt do domu. Powrt z misji stabilizacyjnej? Nie - z najprawdziwszej wojny.

Przyznaj si, e nie zapaaem mioci od pierwszego wejrzenia do ksiki Gawdy. I nadal nie darz jej tym uczuciem. Niemniej po lekturze pozosta we mnie szacunek - podobny temu, jaki Marcin Gawda okazuje naszym rodakom. I wydaje mi si, e o to wanie chodzi. Zapraszam do zapoznania si z moimi odczuciami odnonie "Rebelii", ktr to ksik mogem przeczyta dziki Wydawnictwu Ender, wydawcy serii "WarBook".

Przypominam te, e ksika "Rebelia" jest nagrod w konkursie Trzynastego Schronu "Polskie Postapo", o ktrym kilka sw za chwil.

Recenzja ksiki "Rebelia"

Podgld newsa | Skomentuj newsa

03 wrzenia 2011
Polskie Postapo - przeduenie konkursu! - 0:23 - Veron
Trzynasty Schron
Lato si koczy, rok szkolny wystartowa, rok akademicki jeszcze co prawda przed nami (a i droga do pewnie wyboista i usana kilkoma "drugimi terminami"), lecz na dobr spraw te ju tu tu, na zewntrz coraz chodniej, ptaki odlatuj, deszcz... no c, lipca chyba i tak nic nie przebije, wic jestemy przygotowani ;-). A konkurs Polskie Postapo trwa, a jake!

Trwa, i zwaywszy na szereg czynnikw, ktrych niewielki procent wymieniem w powyszej, pretensjonalnej tyradzie, postanowilimy wspaniaomylnie da Wam, kochani Schronowicze i drodzy konkursowicze, dodatkowe 2 (sownie: dwa) miechy na przysyanie prac i tym samym udzia w projekcie "13" - czyli stworzeniu naszego postapokaliptycznego, literackiego uniwersum! Tym samym dat zakoczenia konkursu i ostateczny termin przysyania prac wyznaczamy na 30 listopada br. Mam nadziej, e to Was zmotywuje do jeszcze bardziej wytonych wysikw i stworzenia znakomitych opowiada - jak najlepszych i jak najwicej!

Dajcie pyska i do zobaczyska!

Regulamin konkursu Polskie PostapoPodgld newsa | Skomentuj newsa

Terroryzm z perspektywy naiwnej - 22:14 - Jerzy
Mwi Wieki
Due oczekiwania –profesor Maria Bogucka to ekstraklasa historykw – i taki zawd. Anonsowany na okadce, gwny artyku sierpniowego numeru Mwi Wieki – "Terroryzm w perspektywie historycznej" – jest naiwny i powierzchowny. Z obiecujcej, dugiej perspektywy historycznej nic nie wynika, poza oczywist konstatacj, e przemoc i strach towarzysz ludziom od zarania dziejw. Istota wspczesnego terroryzmu gubi si wrd rnego typu aktw przemocy.

Artyku otwiera etymologia terminu. aciski rdosw ma wiadczy wedug autorki o antycznym pochodzeniu terroryzmu. Skomplikowana, kontrowersyjna i politycznie draliwa kwestia definicji terroryzmu nie zostaa jednak cakowicie pominita. Omawiajc w dalszej czci artykuu terroryzm przeomu XX/XXI wieku, autorka zauwaa, e nastpia "… zmiana logiki dziaania". S w tej wypowiedzi kluczowe elementy definicji – wykorzystanie mediw, wywoanie strachu, atak na poredni cel, niewinne ofiary. Pozostaje tylko okreli znaczenie sowa niewinne, co wcale nie jest bah kwesti (czy obejmuje to wojsko, policj, politykw?) i mamy cakiem praktyczn, formaln definicj wspczesnego terroryzmu. Niewykorzystany punkt odniesienia dla historycznych rozwaa.

Wanie ta wspomniana zmiana logiki i jej przyczyny powinny zosta zanalizowane w tekcie podkrelajcym cigo pomidzy dawnym terrorem a wspczesnym terroryzmem. Kluczowy problem skwitowano jednak tylko oglnikowymi zdaniami o "cieraniu si odmiennych, wrogo nastawionych kultur" (na skutek imigracji siy roboczej z ubogich krajw muzumaskich), przyspieszeniu obiegu informacji dziki nowoczesnej technice i coraz lepszej ochronie wspczesnych politykw.

Pocztkowe niedookrelenie przedmiotu bada, uznanie etymologii za rozstrzygnicie terminologiczne, umoliwia autorce objcie analiz zjawisk ktre maj z terroryzmem bardzo wtpliwe zwizki. Analiza prowadzona jest dwoma torami, najpierw lki zwykych ludzi, a nastpnie lki elity. W tym kontekcie sam podzia wydaje mi si faszywy i bezuyteczny. Strach przed mierci nie ogranicza si do elity, a istot problemu s spoeczne nastpstwa mordu.

Podsumowujc pierwszy etap rozwaa autorka pisze: "Lk przed niewol terroryzowa zwykych ludzi". Rol prototerrorystw odgrywaj zatruwacze studni, mazacze rozsiewajcy pono zaraz, raubritterzy, assasyni (susznie), piraci i najedcy. Dlaczego nie polska szlachta? Przecie skutecznie, cho etapami, ubezwasnowolnia chopw. Zgodno z prawem nie ma tu nic do rzeczy, skoro autorka akceptuje pojcie terroryzmu pastwowego.

Lista najgoniejszych, gwnie politycznych, zamachw budzi wielostronne zastrzeenia. Nie chodzi tylko o skad listy - tu im bliej koca tym mniej wtpliwoci – ale przede wszystkim o utosamienie politycznego zabjstwa z terroryzmem. Nie jest jasne czy (i dlaczego) tylko zamach na czowieka z elity jest terroryzmem i czy kade zabjstwo celebryty naley tak kwalifikowa. Umieszczenie tu Cezara i rodziny Nerona wraz z Hitlerem, Leninem i Sadatem rozszerza definicj terroryzmu poza rozsdne granice. Dyskusji czy zamach na wspczesnego polityka moe by terroryzmem nie zamierzam tutaj toczy, skoro autorka jej nie rozpoczyna.

Osobn, kilkunastoosobow grup na licie stanowi chrzecijascy wadcy. Ich obecno jest zasadna. Ciar uzasadnienia spoczywa na recenzencie, bo autorka nie widzi problemu. W ich wypadku (nie wchodzc w szczegy) polityczny mord, albo jego prba, byby drastycznym podwaeniem porzdku wiata, adu moralnego i politycznego legitymizowanego religijnie (pomazaniec). To mogo - o ile byo publiczne - budzi elementarny lk wsplnoty. Rewolucyjne procesy i egzekucje krlw s zwieczeniem i wyczerpaniem tej logiki. Terroryzuj przeciwnikw, desakralizuj wadz w celu ustanowienia nowego adu. Tu chyba mona szuka cezury pomidzy przednowoczesnym i nowoczesnym terroryzmem.

Druga cz artykuu - katalog najgoniejszych zamachw przeprowadzonych gwnie przez muzumaskich ekstremistw, analiza techniki zamachw i profilu terrorysty oraz prba oceny i perspektyw terroryzmu – nie budzi wikszych kontrowersji. By moe dlatego, e w przeciwiestwie do poprzednich rozwaa nie grzeszy oryginalnoci. Najwiksze zastrzeenia budzi bezrefleksyjna akceptacja wizji zderzenia cywilizacji autorstwa Samuela Huntingtona. Wiele istotnych problemw powizanych z tematem zostao pominitych, ale trudno czyni z tego powany zarzut, to nie ksika i trudno oczekiwa wyczerpujcego omwienia caoci problemu. W sumie ambitna poraka, gwnie ze wzgldu na niedostatek refleksji teoretycznej.

Tyle e numer warto kupi. Inne artykuy rekompensuj rozczarowanie. Zwaszcza "Syndrom Trianon" Bogdana Gralczyka. O traktacie z 1920 roku, koczcym I wojn wiatow. Na skutek niego Wgry utraciy ponad 70 procent terytorium, w tym obszary uznawane za kolebk pastwowoci. To wci trauma, mimo upywu tylu lat. Za spraw Viktora Orbana moe wrci na czowki gazet i ekrany programw informacyjnych. „Sny inyniera Hammonda” (tego od organw) Mateusza Stelmasiaka te zasuguj na uwag. Okazuje si, e bohater artykuu by wszechstronnie utalentowanym konstruktorem (ponad 90 patentw)i dobrym biznesmenem. Poza tym: o runach, redniowiecznym zamku z XXI wieku, upadku i restauracji Bizancjum w okresie wypraw krzyowych i jeszcze co nieco. Polecam.

Czekaem dugo, moe nawet zbyt dugo, liczc na publikacj choby czci artykuu na stronie internetowej Mwi Wieki. Na razie nic z tego, tam cigle lipiec, ale link zamieszczam. Czyme jest miesiczne opnienie wobec wiecznoci?


12.09.2011 Jest w caoci. Wystarczy klikn.
Podgld newsa | Skomentuj newsa

Na wszelkie smutki najlepsze rczne robtki #5 - 23:33 - Squonk
Eee... Tak... No jak to szo... Hmm... Pisarze do pir! Robotnicy do fabryk! e niby kto na Madagaskar? Aha! Lemury! No to lemury na Madagaskar a uczniowie do szk!!!

No wanie! Skoczyo si zbijanie bkw, a zacza si wzmoona walka o powikszanie materii edukacyjnej polskiego narodu! Matoy do szkoy - mona by wrcz rzecz, ale przecie oglnie wiadomo, e wszyscy czytelnicy Trzynastego Schronu to osoby wiate i inteligentne. Bo tylko tacy ogarn tre naszych coraz bardziej dziwnych newsw...

I w zwizku z tym, dla wytrwaych uczniw oraz studentw mam materia, ktry zainspiruje na zajcia praktyczne, warsztatowe czy nawet do wykonania pracy dyplomowej. O to dziaajcy - w rozszerzeniu newsa - PipBoy 3000!!!


Wyniuchano na / podrzuci:
Pandorum oraz kryspin013.

Podgld newsa | Skomentuj newsa

Schrontelewizornia 3 - 9.IX.2011 - 23:51 - Squonk
telewizornia

Jak e ciko jest wymyli nowy wierszyk,
By odbir naszej telewizorni by jeszcze lepszy.

Wczasz srebrny ekran, a tam te same nudne polityczne gowy,
Trwa dla nich wanie okres przedwyborczy, wrcz godowy!

A tu jak bolid z nieba dzielna pucka do nas spada,
Niosc Wam mich do obejrzenia - klimatycznego jada!


Tu klika, tu oooj >>> Raport telewizyjny na nadchodzcy tydzie - przygotowaa pucka.

Podgld newsa | Skomentuj newsa

04 wrzenia 2011
Piotr Gadzinowski o Chinach - 0:31 - Squonk
Chiska Republika Ludowa
W okresie przedwyborczej agitki i medialnego kociokwiku, ten news moe si wyda lizodupnym - z mojej strony - nawizaniem do tych klimatw. Ale ci co od dawna i w miar bieco ledz to co ja i reszta zaogi pisze na Trzynastym Schronie, wiedz jak jest, wic dalsze tumaczenia uwaam za zbdne :-]

Co by tu dobrego albo i zego powiedzie o Piotrze Gadzinowskim, to jedno mona powiedzie o nim na pewno. A mianowicie to, e jest chyba jedynym polskim politykiem, ktrego perspektywa ogldu wiata wykracza szerzej ni poza zakres martyrologicznoci, mesjanizmu, polskiej wyjtkowoci i nekropolityki, i zawiera aktualne i wiee spojrzenie na Chiny.

"Udao nam si ogra tkw z budow autostrad" - zapewne ten czy w sobie pomyla, cieszc si, e chocia w tym Polska okazaa si lepsza. Ale tak naprawd co my, codzienni zjadacze postnuklearnego chleba wiemy o dzisiejszych Chinach? Wiemy na pewno jedno - nadal mao, ni wiedzie bymy chcieli.

Dlatego bez wzgldu na sympatie czy antypatie polityczne polecam posucha zapis rozmowy z Piotrem Gadzinowskim z 12 sierpnia, z radia Tok FM. Dawno nie syszaem, by jaki polski polityk tak sensownie wypowiada si o naprawd wanych dla rozwoju wiata i Polski sprawach. Czy nie jest absurdem to, e trafio na niego? ;-D

Piotr Gadzinowski - wywiad w TOK FM.

Podgld newsa | Skomentuj newsa

Jak jest? Jest Fantastycznie!!! - 0:49 - Squonk
Tok FM
Skoro ju stano na tym, e trzepiemy lans radiu Tok FM, to wszyscy co wiksi smakosze klimatw fantastycznych na odcinku polskim, powinni zwrci uwag na audycj red. Marcina Graczyka Fantastycznie. Co sobot, godzina 21:00.

Archiwum audycji z czerwca i lipca br.

Podgld newsa | Skomentuj newsa

Audiobookiem go! - 9:34 - Squonk
Audiobooki
e jak, papierowa ksika do suchania? To przecie co tak samo absurdalnego jak rzeba do taczenia, wydawa by si mogo. No wanie, nie cakiem.

Jeli wrd naszych czytelnikw s osoby, suchajcy innych radiostacji ni dwie papkodajne Bzdet i Radio Mao Fajne, to by moe spotkali si z czym takim jak radiowa powie w odcinkach. Lektor - z reguy aktor odpowiednich umiejtnociach, bd "gos" w rodzaju Krystyny Czubwny - co dzie odczytywa fragment powieci, przed lub po poudniowych wiadomociach, albo pnym wieczorem. I co? Gdzie tu atrakcje, wodotryski, hiciory, gorce kawaki? To moe tylko osoby majce problemy ze wzrokiem maj zaciesza tak form prezentacji literatury?

No wanie - e si powtrz - nie cakiem. Po 1989 roku wiele dziedzin naszego ycia wrcz zachysno si przemianami. Zmienia si telewizja, zmienio si radio, a o powstaych stereotypach mody i lansu nie ma sensu si nawet tutaj rozpisywa. Jednak mona by doj do konkluzji, e w pogoni za pienidzem i sukcesem, ludzie nie maj czasu by wieczorem sign po ksik, a w radiach nie zawsze bdzie czytana powie, ktra by ich interesowaa. Jeli w ogle jaka bdzie nadawana.

Taki pat trwa sobie w najlepsze jeszcze z 5 - 6 lat temu, gdy w tym okresie na rynku zaczo si pojawia coraz wicej tanich i majcych du pojemno zapisu danych przenonych odtwarzaczy muzycznych plikw, zwyczajowo zwanych "empetrjkami" lub "ajpodami". Rewolucja cyfrowego dwiku zapocztkowana pojawieniem si formatu cyfrowego dwiku MPEG-1 Layer 3 moga zosta w kocu zakoczona. Internet oraz przede wszystkim tanie i dostpne odtwarzacze bardzo si do tego przyczyniy. A jak to wpyno na styl, sposb i odbir suchania muzyki, to ju inna rzecz.

My za wracamy do tematu, czyli czytanych powieci. Popularny format MP3 sprawi, e dwikowe wydanie danego tytuu nie musiao ju by kilku pytowym zestawem, na ktrego zakup zdecydowayby si osoby majce wanie problemy ze wzrokiem - niewidomi bd niedowidzcy. Nie chce Ci si czyta, nie masz na to czasu, albo wrcz przeciwnie - chciaby jako sensownie wykorzysta czas dojazdu do szkoy lub pracy? Wystarczy do swojego "ajpoda" zaadowa dwikow wersj ksiki, zaoy suchawki i... Sucha!

Jak np. powieci Janusza A. Zajdla, ktre w interpretacji rnych aktorw moglicie w cigu ostatnich miesicy wygra. Zostay nam jeszcze powieci "Paradyzja" oraz "Limes Inferior", a konkurs w ktrym bdzie mona wygra pierwsz z nich ju niedugo. Za ufundowanie ich serdecznie dzikujemy ksigarni internetowej Audiobook.pl.

Janusz A. Zajdel - Cylinder van Troffa (audiobook) Janusz A. Zajdel - Paradyzja (audiobook)
Janusz A. Zajdel - Limes Inferior (audiobook) Janusz A. Zajdel - Wyjcie z cienia (audiobook)


Podgld newsa | Skomentuj newsa

Growy przegld tygodnia #3 - 23:14 - Uqahs
PA GAMES
Trzeci, lecz na pewno nie ostatni przegld tygodnia czas zacz. Uczniowie wanie odpoczywaj po cikim szoku, jakim jest pocztek roku szkolnego. Studenci z tryumfalnym wyrazem twarzy mog jeszcze przez miesic leniuchowa. Redaktorzy schronu natomiast gdzie tam po cichu dubi, nierzadko w nosie, i w zasadzie nikt nie jest w stanie za nimi nady. Nawet gdyby kto zdoa ujarzmi Schronka i przenikn do Schronu, nie udaoby mu si sprawdzi, co poczynaj, gdy zgodnie z zasad nieoznaczonoci Emanacji jest to niemoliwe.

Stoi to oczywicie w sprzecznoci z istot newsw, ktre maj informowa o tym, co si w wiecie dzieje. Ot, paradoks, ale zostawmy fizjologiczne rozwaania gdy nie maj zwizku radzieckiego z t nowin. Mijajcy tydzie to przede wszystkim wzmoona promocja polskiej Martwej Wyspy, a take sporo wieci z niegocinnej Pandory z Borderlands 2. Na koniec fani Fallouta pokazuj, e bdc kreatywnym, mona wasnymi rkoma zrobi co oryginalnego i budzcego podziw. Zapraszam do rozszerzenia nowiny.

Dead Island
wiatowa premiera Dead Island, polskiej strzelanki osadzonej na wyspie opanowanej przez zombie, ju 6. wrzenia. Serwis gameplay.pl nalecy do Gier Online promuje produkcj Techlandu przy pomocy opowiadania autorstwa Jakuba wieka. Dzisiaj ukaza si trzeci fragment tekstu zatytuowanego Banoi Blog. Kolejne fragmenty historii utrzymanej w stylu bloga maj pojawia si codziennie, a do dnia polskiej premiery gry, czyli do 9. wrzenia.

Dead Island oprcz twrczoci literackiej moe pochwali si komiksem prosto od Marvel Custom Solutions. Szeciostronicowy komiks stanowi wprowadzenie do fabuy gry. Jego bohaterem jest dziennikarz badajcy doniesienia o nielegalnej eksploatacji surowcw naturalnych na wyspie Banoi.

Czasu do premiery pozostao coraz mniej, dlatego warto spojrze okiem, uchem albo kolanem na najnowszy trailer Dead Island.

Borderlands 2
Przy okazji targw Penny Arcade Expo wyciek kilkunastominutowy gameplay z nadchodzcego Borderlands 2. Jako filmu raczej nie powala - nagrywany kamer. Mimo to, moemy dowiedzie si sporo o nowych rodzajach broni czy elementach interfejsu, a take pozna nieco fabu - od wydarze z pierwszej czci mino pi lat. Film przedstawia now klas postaci - Gunzerkera i jedn z misji rozgrywajc si w obozie bandytw.

Gameinformer przygotowa ponad 30-minutowy podcast dotyczcy gry. Usyszymy w nim Jeffa Marchiafava i Dana Ryckerta, dziennikarzy, ktrzy mieli okazj zapozna si z gr i ekip Gearbox Software. Jednym z punktw wizyty w studiu byo zwiedzanie biura Randy'ego Pitchforda, przypominajcego bardziej muzeum elektroniki, bo usiane najrniejszymi konsolami, gadetami i grami.

Fallout: New Vegas
Nadchodzce dodatki do New Vegas, w szczeglnoci ten zwcy si Gun Runner's Arsenal, stay si przedmiotem wpisu Josha Sawyera na jego blogu. Josh odpowiedzia na liczne pytania fanw, ktrzy nie poprzestaj na biernym odbiorze tego, co przygotowali dla nich twrcy.

wiat, ktrego twarz jest rysunkowy Vault Boy inspiruje graczy. Elisabeth Redel z Niemiec stworzya falloutow wersj planszowej gry Monopoly. Mia to by prezent dla jej chopaka. Efekt prac robi wraenie, a wybrankowi serca pani Redel mona tylko pozazdroci.

Inny gracz-majsterklepka podj si prby stworzenia dziaajcego PipBoya 3000. Prototyp mona ujrze na tym filmie. Niestety, autor narzeka na niemono zaoenia tej zabawki na przedrami ze wzgldu na ilo wadowanej do rodka elektroniki.

RAGE
Jak pokazuje przykad RAGE, nowoczesna promocja gier odbywa si na wielu poziomach. Gra studia Id Software oprcz niedawno wydanego komiksu doczekaa si take powieci autorstwa Matta Costello. Czowiek ten, odpowiedzialny jest take za scenariusz gry. Poniej znajdziecie link do wywiadu z pisarzem.

Wywiady
Scott Kester (Gearbox Software), Matthew Costello (autor scenariusza gry RAGE).

rdo: PAGAMES
Podgld newsa | Skomentuj newsa

05 wrzenia 2011
Konkurs zajdlowo-audiobookowy numer TRZY! - 1:15 - Squonk
Janusz A. Zajdel - Paradyzja (audiobook)
Par dni temu zostay wrczone "Zajdle", czyli wyrnienia dla najlepszej - wedug przyznajcych oczywicie - polskiej powieci oraz opowiadania fantastycznego. Zwyciya ta sama osoba co zwykle zwycia, wic w sumie mona by zada sobie pytanie po co w ogle takie co si organizuje? Odpowied na to frapujce pytanie postawi kiedy jeden z moich ulubionych polskich pisarzy, i podobno musia to potem odszczekiwa. Dlatego dla mnie odpowied moe by tylko jedna: ta nagroda jest wrczana przede wszystkim po to, by lansowa, promowa, upamitnia osob oraz twrczo Janusza A. Zajdla!

Ooo! Jakie to adne i polityczne wytumaczenie, nieprawda? Ogaszajc wic ten konkurs nie mam pojcia kto go wygra i czy w ogle bd jakie zgoszenia, choby z racji warunkw uczestnictwa w nim.

Natomiast mam pojcie na temat nagrody jak moecie w nim wygra. Powie Paradyzja mimo typowej dla Zajdla koncepcji spoeczestwa zniewolonego, potrafi zafrapowa pokazanymi elementami budujcymi fasz oraz zakamanie, a przez to totalitarn kontrol. Dzi najbardziej nasuwaj si skojarzenia z Kore Pnocn, a dla mnie take z niedouczonymi dziennikarzami TVN, wykadajcymi na nowo prawa fizyki. Do tego wystarczy poczyta np. publicystyk tzw. "niezalenych dziennikarzy" i jakbymy tak Paradyzj mieli dzi w naszym kraju.

Dlatego wiecie co? Kopnijcie w kt te bzdury, nie dajcie si ponie fali zacieszu nad now polsk literatur fantastyczn i signijcie po co, co tylko z pozoru moe wyda si trcce myszk albo odnoszce si do czasw zamierzchej komuny. A nasz konkurs w maej czstce Wam to umoliwi.

W maej, bo tylko jedn audioksik mamy do rozdania...

Konkurs Zajdel-Audiobook #3 - regulamin.

Podgld newsa | Skomentuj newsa

08 wrzenia 2011
Schronowy Znak Jakoci ma ju rok, a w sumie dwa! - 2:46 - Squonk
Schronowy Znak JakociW dawnym Zwizku Radzieckim, i to jeszcze za czasw Stalina, w agrobiologii oraz rolnictwie miao wdraano w ycie koncepcje Trofima ysenki, ktry nawet bolszewizm umia wtoczy do genetyki. Facet oglnie bardzo by postapo, bo nie do, e jego rojenia spowodoway zacofanie radzieckiego rolnictwa i gd, to take twierdzi, e odpowiednie karmienie danej roliny spowoduje, e zmieni si ona w zwierz.

I my na Schronie potrafimy udowodni, e nawet news o - dajmy na to - Misiu Uszatku te moe by postapo, czym tylko, albo i a wywoujemy zgrzyt zbw u tzw. profesorw postapo wanie. Ale jak co co ma rok, moe mie zarazem dwa, a jednoczenie nie ma nic wsplnego z ysenk, a nawet ze Stalinem (i chopcami z NKWD), ktry jak dobrze wiemy potrafi udowodni wszystko?

Pomys na Schronowy Znak Jakoci powsta dwa lata temu, na przeomie lipca/sierpnia 2009 roku. Natomiast po raz pierwszy zosta przyznany w styczniu 2010, za oficjalnie ogoszony w kwietniu 2010. Czyli nie ysenko, a Darwin i nauki genetyczne, ktre dokadnie opisuj jak przebiega proces mnoenia si... Czasu oczywicie.

No tak - i tym sposobem - bo rocznej debacie, mamy kolejne wyrnienie (a nawet dwa) przyznane... Ale o tym w ju wkrtce.

Schronowy Znak Jakoci - dzia informacyjny.

Podgld newsa | Skomentuj newsa

11 wrzenia 2011
Growy przegld tygodnia #4 - 19:03 - Uqahs
PA GAMES
Witajcie w 4. przegldzie tygodnia. Dzisiaj pominiemy nudzenie na wstpie i przejdziemy od razu do senda.

Dead Island
Dead Island pozostawio odr zombich na pkach sklepowych - gra 9. wrzenia trafia do sprzeday w Polsce. Wraz z premier, w sieci pojawiy si liczne recenzje i trzeba zauway, e znaczna wikszo graczy bardzo dobrze ocenia produkcj Techlandu. Pozostaje si cieszy, e kolejny polski tytu zyska uznanie na wiecie.

Niestety premiera Dead Island nie odbya si bez maej wpadki. Na Steamie, tu przed premier, pojawia si przez pomyk wczesna wersja gry zawierajca mas bdw. Problem na szczcie szybko naprawiono. Win naley tutaj obarczy Valve, ktre nie dopilnowao sprawy, cho pewnie i samemu producentowi oberwao si od sfrustrowanych graczy.

RAGE
Na pocztku tygodnia poznalimy wymagania systemowe RAGE od id Software. Producenci zalecaj czterordzeniowy procesor, 4GB pamici RAM i karty graficzne przynajmniej GeForce 9800 GTX lub ATI Radeon HD 5550. Jak na gr, ktra ma po raz pierwszy zaprezentowa nowy silnik studia - id Tech 5 - te wymagania wydaj si do niskie.

W rod zaprezentowano tryb kooperacji w 3-minutowym trailerze. Jak wida, posiadacze konsol bd mogli zagra na podzielonym ekranie jak i przez sie. Na filmie ujrzymy odpieranie ataku bandytw na miasto Wellspring.

Fallout
Do premiery najprawdopodobniej ostatniego dodatku do New Vegas - Lonesome Road - pozostao kilka tygodni. Twrcy kreatywnie wykorzystuj ten czas. Dodatek ma zakoczy wtki rozpoczte w New Vegas - tajemniczy kurier pozostawi po sobie seri holotam - ktre co tydzie maj by publikowane na stronie Bethesdy. W ten sposb gracze bd mogli lepiej pozna histori tajemniczego Ulyssesa. Na pocztek do cignicia pierwsze nagranie.

Nasz zaprzyjaniony Fallout Corner pochwali si moe wideosolucj do pierwszego Fallouta. Szpon nagra ponad 5 godzin materiau z gry, a wszystko moecie obejrze na jutubowym kanale FC. Polecamy.

Na koniec informacja nawizujca do wiata Fallouta. Gdybycie zapragnli poczu smak postapokalipsy i moecie naby prawdziw Nuka Col. W sieci pojawia si strona oferujca Nuka Col Classic i Quantum - fabryka napojw znajduje si w Holandii. Co ciekawe, napojw mona byo skosztowa przy okazji targw Gamescom 2011. Prawnicy Bethesdy ju pewnie zacieraj rce.

Wywiady
Jason Bergman (Bethesda Software), Matthew Michler (id Software), Jeramy Cook (Gearbox Software).

rdo: PAGAMES
Podgld newsa | Skomentuj newsa

12 wrzenia 2011
Schrontelewizornia 10 - 16.IX.2011 - 15:26 - Squonk
telewizornia

Karmazynowy przypyw czy dzie niepodlegoci,
Nie sprawi, e znikn nam powody do zoci.
10 lat tak zwana "wojna z terrorem" ju trwa,
A wadza cigle z nami sw zabaw gra.

Cynizm oraz kamstwa zachodnich politykw w rzeczy nazywaniu,
Doprowadzenie do kryzysu - to ich zasugi w Godzilli obsysaniu.
Teraz bajki o "wolnoci i demokracji" arabskim tumom wciskaj,
Ciekawe do jakich Zaleszczyk spieprz, jak now wojn na Bliskim Wschodzie wywoaj?

Niech wic szalony Max czy niezbyt czysty Harry,
W kocu skopi im dupska i pogoni do najczarniejszej pieczary!


Tu klika, tu oooj >>> Raport telewizyjny na nadchodzcy tydzie - przygotowaa pucka.

Podgld newsa | Skomentuj newsa

Wrzeniowa fantastyka w Lublinie - 15:35 - Squonk
Od jutra, w kady wtorek a do koca miesica w lubelskim WOK'u bd si odbyway Spotkania z Fantastyk, organizowane przez Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki "Cytadela Syriusza". Szczegowy plan imprezy - do pobrania - poniej.

Spotkania z Fantastyk - rozkad jazdy [PDF].

Podgld newsa | Skomentuj newsa

16 wrzenia 2011
Setny Tusty Czwartek - 15:06 - nie wiem
logo Game Exe
Niebywae zdarzenie odnotowano w rodkowej czci Czeczeni i Masywu Chmaj… a nie, przepraszam, to byo na Game Exe, gdzie chlubna tradycja obdarzania czytelnikw ludowymi mdrociami trwa ju od 12 lutego 2009 roku, a wczoraj doczekaa si swojego pierwszego jubileuszu, ktry zosta uczczony jak na dworzan, krlewny i krlewiczw przystao, czyli z niesamowit fantazj, wyobrani oraz pracowitoci, ktre zoyy si na fakt, e w setnym wydaniu Tustych Czwartkw dostaniecie do przeczytania a sto artykuw i mam nadziej, e rwnie duo czasu od ycia, eby si z tym zapozna, by w ten cudowny sposb doceni trud i wysiek woony w przygotowanie tak wspaniaej aktualizacji, o ktrej zreszt poinformowaem Was zwile i treciwie, bo w jednym tylko zdaniu.

Setny Tusty Czwartek
Podgld newsa | Skomentuj newsa

17 wrzenia 2011
Komputer przeszed Test Turinga - 9:58 - nie wiem
Wiktor, o ktrym ju Wam pisaem, znowu znalaz w sieci niesamowicie ciekaw nowin. Tym razem nie dotyczy ona zastoju, a raczej rozwoju, bowiem na niedawnym festiwalu innowacji nazwanym Techniche, ktry odby si na pocztku wrzenia w indyjskim miecie Guwahati, doszo do wydarzenia przeomowego. Obdarzony sztuczn inteligencj program komputerowy Cleverbot, przekona 59,5 procenta z 1334 osb, ktre obserwoway rozmow z nim, e jest czowiekiem. Dla porwnania: prawdziwy czowiek przekona do tego 63,3 procent osb.

Cleverbot to mieszkaniec Ziemi, ktry ma 23 lata i – jeli miabym ocenia – zgrywa troch sarkastycznego dekadenta. Mona z nim porozmawia pod adresem www.cleverbot.com, wystarczy zwyczajnie wpisa jakie zagajenie w polu do tego przeznaczonym i wcisn enter. To co jak rozmawiajcy z nami Google.

Mnie uzna za stron internetow, ktra chce z nim rozmawia w jakim pokracznym celu i chyba nie uwierzy, e jestem redaktorem Schronu i napisz o nim nowin. W kadym razie podaem mu adres Schronu, wic moe to sobie sprawdzi.

Komputer przeszed Test Turinga - Gazeta Wyborcza.
Techniche.org - strona internetowa festiwalu innowacji.
Podgld newsa | Skomentuj newsa

18 wrzenia 2011
Growy przegld tygodnia #5 - 20:50 - Uqahs
PA GAMES
Moja rado jest tym wiksza, im bardziej ronie liczba przy tytule tego cyklu newsw. Spotykamy si po raz pity, a wic ju ponad miesic udaje mi si trzyma rk na pulsie elektronicznej rozrywki, a zajcie to do atwych nie naley. Ostatni tydzie to przygotowanie gruntu pod zbliajce si premiery. Gwnym zainteresowanym jest tutaj Bethesda, ktra wydaje RAGE oraz ostatnie rozszerzenie do Fallouta: New Vegas. Wydawca z Maryland ju pewnie zaciera rce. Na naszym podwrku take troch si dzieje - pewien pan z Nicolas Games ujawnia dusz hazardzisty. Zapraszam do lektury.

RAGE
Id Software ju skoczyo prace nad gr. Gotowe pudekowe wydania dumnie zaprezentowano na blogu Bethesdy. RAGE wychodzi ju 4. padziernika, to w USA. W Europie pojawi si trzy dni pniej. Ruszya take telewizyjna akcja promocyjna, czego dowodem jest ten spot reklamowy, w ktrym przygrywa jeden z moich ulubionych zespow, A Perfect Circle.

Polski dystrybutor, Cenega, oferuje ju zamwienia przedpremierowe na ten tytu. Cena to 119,99 z w wersji na PC i 199,99 na konsole Xbox 360 oraz PlayStation 3. Wydania dostpne w pre-orderze to tzw. Anarchy Edition zawierajca mae bonusy (pici szau, strzelb dwulufow, karmazynow zbroj i Rat Rot Buggy - cokolwiek to jest). Pki co nie potwierdzono czy gra ukae si w polskiej wersji jzykowej. Miejmy nadziej, e jeli dojdzie do polonizacji, ta nie bdzie sprawiaa problemw. Wszak RAGE ma wykorzystywa platform Steam. Przypomnijmy, e New Vegas wydany przez Ceneg jest traktowany przez Steam jako osobny produkt, co wymaga oddzielnego wypuszczania dodatkw do niego, a te niestety nie ukazuj si rwno z ich wiatowymi premierami.

Fallout
Premier ostatniego DLC do Fallouta: New Vegas zapowiedziano na 20. wrzenia. Ju teraz mona obejrze trailer Lonesome Road. Dodatek ma zakoczy wtki fabularne rozpoczte w New Vegas, a zwizane z tajemniczym kurierem, ktry pozostawi po sobie seri holotam wprowadzajcych do fabuy. We wtorek pojawio si drugie nagranie. Razem z nim opublikowano skromn co prawda galeri obrazkw z nadchodzcego rozszerzenia.

Fallout: Nuka Break - serial, ktry stanowi kontynuacj fanowskiego, krtkometraowego filmu o tym samym tytule, ma ju dwa odcinki. Oto druga cz przygd mieszkaca Krypty 10, zabawnego grubaska uzalenionego od Nuka Coli.

Afterfall: InSanity
Nicolas Entertainment szykuje premier Afterfalla: InSanity. Patryk Hamerlak z Nicolasa chce zaoy si z Adamem Kiciskim z CD Projektu o to, e Afterfall zbierze ponad milion zamwie przedpremierowych. Nie wiem czy, twrcy InSanity nie za bardzo przeceniaj swj produkt. W kocu o tej grze syszao niewiele osb, a poza parunastoma screenami i jednym, raczej kiepskim trailerem ciko w sieci natrafi na porzdny materia. Dodatkowo niedawno syszelimy o problemach z wersjami na konsole - zerwano wspprac z firm, ktra miaa si nimi zaj. Jednake Afterfall bdzie sukcesem, tak zdecydowano. Do premiery, zapowiedzianej na listopad, pozostao niewiele czasu.

Duke Nukem Forever
Gdzie wydawca nie moe, tam pomog fani. Za spraw grupy Iron Squad polscy gracze mog nacieszy oczy polskimi napisami towarzyszcymi wypowiedziom Ksicia. Edycja gry, wydana na naszym rynku przez Ceneg nie zostaa bowiem spolszczona. Za t robot odpowiadaj jedynie trzy osoby, a efekty ich pracy znajdziecie na stronie Iron Squad.

Wywiady
Chris Avellone (Obsidian Entertainment).

rdo: PAGAMES
Podgld newsa | Skomentuj newsa

19 wrzenia 2011
Konkurs zajdlowo-audiobookowy numer TRZY! - wyniki - 15:27 - Squonk
Janusz A. Zajdel - Paradyzja (audiobook)
No to rachu ciachu i po konkursiachu! Schronowa Maszyna Losujca, ewentualnie dla tych, ktrzy lubi schronow mitologi - Schronek kitraszcy si we wasnej budzie - wycigna w kocu na wierzch wyniki tego legendarnego ju cyklu konkursowego z audiobookami powieci Janusza A. Zajdla. Legendarnego, bo od trwajcego od marca br.

Zanim jednak podam wynik, oczywicie musz z tego miejsca podzikowa Wydawnictwu Aleksandria oraz sklepowi internetowemu AudioBook.pl za przekazanie nam czterech powieci Zajdla w wersji audio. Czyli:

- "Paradyzja"
- "Cylinder van Troffa"
- "Limes Inferior"
- "Wyjcie z cienia"

Janusz A. Zajdel - Cylinder van Troffa (audiobook) Janusz A. Zajdel - Limes Inferior (audiobook) Janusz A. Zajdel - Wyjcie z cienia (audiobook)

Zaraz! Dostalimy cztery powieci, a konkursy byy tylko trzy. Wic co z powieci "Limes Inferior"? Schronek schowa j do swojej budy?? Naczelne Dowdztwo zdefraudowao??? A moe Schronowe Suby Informacyjne gdzie przeputay????

Odpowied moe by tylko jedna! Ale to, jak i wyniki konkursu, w rozszerzeniu wiadomoci.

Kto tu wszed? No to wpierw opowiem Wam o... A nie, kiedy indziej. No wic po kolei:
  • Zwycizc Konkursu Zajdel-Audiobook #3 zosta...

    [dwik trbki, szelest werbli]

    szczypiorofix.

    Gratulujemy!!!

  • Czwarty audiobook Janusza A. Zajdla, powie "Limes Inferior" zostaa przekazana do puli nagrd konkursu Polskie Postapo!

    Polskie Postapo - pula nagrd

A gdzie ten audiobook? Patrz opis zdjcia ;-)

Podgld newsa | Skomentuj newsa

Nowa sonda - o apokalipsie - 23:43 - Squonk
Trzynasty Schron
ledzicie medialne doniesienia co tam dzieje si na wiecie? A konkretniej nie na wiecie ale w naszej bogatej, sytej i odpasionej Europie oraz Stanach? Strach przed rynkami (jak nie zapomn, to tak bd teraz oznacza te demoniczne sowo), brak perspektyw dla modych i wyksztaconych ludzi, postpujca droyzna, ostateczny upadek podstawowych cnt i moralnoci z jake "wesoym i zabawnym" premierem Berlusconim na czele. Nie trzeba biadoli jak stara baba nad misk, nie trzeba by nawet tytanem intelektu by zauway, e co si z tym naszym Zachodem - wzorem demokracji, praw i zasad, jak to mawia pewien klasyk - dzieje. Na Bliskim Wschodzie te niby miao by po staremu, ale wybucho. U nas jak na razie jednej osobie pucio w gaciach, ale Norwegowie zawsze mi si wydawali dziwni, wic czynu Breivika jak i tego co si dzieje w Grecji na razie bym nie dodawa do tego, e wanie co si dzieje.

A moe to nie wielki wiatowy kryzys, ale coraz wicej ludzi dostaje tzw. "apokalips w umyle"? Rozpad rodziny, rozpad wieloletnich zwizkw, zagubienie, brak uczu i mioci. Kto moe mie pene rce roboty: psychiatrzy, psycholodzy, duchowni. Ale kto pomoe im?

Tymczasem u nas, na Trzynastym Schronie wrcz old co tam czaszkowe klimaty. Jakbymy nadal yli w dobrych - a tfu, tfu - czasach Zimnej Wojny, gdzie jedyn apokalips moga by ta wywoana przez wojn atomow. Ta sonda jest naprawd dziwna, bo w kocu nie ja j opracowaem, ale moe i w tym szalestwie jest jaka metoda?

Czy apokalipsa musi si rwna z wybuchem trzeciej, nuklearnej, wojny wiatowej?

Podgld newsa | Skomentuj newsa

20 wrzenia 2011
Unia Europejska powinna chyba jednak upa - 0:59 - Squonk
Wielki karaluch
Mamy na forum naszego serwisu taki temat, w ktrym zbierane s newsy z szerokiego wiata pokazujce jakie granice moe przekroczy ludzki umys i zachowanie w robieniu, hmm... gupich i skrajnych w sumie rzeczy. Apokalipsa (ta pre i ta post) wpierw zaczyna si w umysach... ma ju ponad 15 000 wywietle, co czyni z niego najbardziej popularny na naszym forum (nie uwzgldniajc oczywicie tematw czysto falloutowych). Ale to o czym bdzie poniej przekracza wszystkie granice tak, e brak mi nawet na to sw. Znaczy mgbym co "konkretnego" w tre napisa, ale w kocu jestemy czasopismem, wic nie wypada.

Wiecie co? My chyba nie mamy po co czeka na apokalips by po niej zaciesza te "wytsknione" postapo. My ju yjemy w upadym wiecie i tylko sobie z tego chyba nie zdajemy sprawy. Dzi robaki a jutro by moe speni si przepowiednia, e gdyby g...o miao jak warto, to biedni rodziliby si bez d..y.

Karaluchy w zupie, wierszcze w male. Unia zachca.

Podgld newsa | Skomentuj newsa

22 wrzenia 2011
Gocie na Falkonie 2011 - 14:28 - Squonk
Falkon 2011
Powiksza si zaszczytne grono goci Falkonu. Do Petera Wattsa docz znani i uznani polscy pisarze.

Jakub wiek, Jacek Komuda i Andrzej Pilipiuk otwieraj list autorw, z ktrymi bdziemy mogli spotka si w Lublinie w dniach 10-13 listopada. Oprcz nich zaszczyc Falkon swoj obecnoci Stefan Darda, Agnieszka Haas, Dariusz Domagalski, Jarosaw Botny, Milena Wjtowicz, Marcin Przybyek, Marek S. Huberath, Konrad T. Lewandowski oraz Andrzej Zimniak, ktrzy odwiedz Lublin, by spotka si ze swoimi fanami i pokoni bogom.

Krtk informacj na temat kadego z autorw znajdziecie w zakadce Gocie Falkonu. Czekamy na potwierdzenia kolejnych pisarzy, ich lista z pewnoci si wyduy!

(Informacja prasowa od organizatorw).

Podgld newsa | Skomentuj newsa

24 wrzenia 2011
Schrontelewizornia 24 - 30.IX.2011 - 15:35 - Squonk
telewizornia

Dziwy, dziwota, na wiecie si dziej!
W badaniach prdko wiata niby przekroczy ju chciej...

A Unia Europejska jak niegdy zwizek Radzieckim zwany,
Wie lepiej od nas co chcemy je - prosz - robal na talerz podany!

Gdy wic Twoje ycie czytelniku przypadkiem (jak moje) o gleb pieprzno,
To wcz sobie dla otuchy ekranik, acz uwaaj by Ci zbytnio umysu nie pogio.


Tu klika, tu oooj >>> Raport telewizyjny na nadchodzcy tydzie - przygotowaa pucka.

Podgld newsa | Skomentuj newsa

25 wrzenia 2011
Growy przegld tygodnia #6 - 22:56 - Uqahs
PA GAMES
To ostatni wrzeniowy przegld tygodnia, no chyba e dotrwamy do wrzenia 2012, co byoby wspaniaym wyczynem*, o ile nie dosignie nas wczeniej adna apokalipsa. Mijajcy tydzie mona zapisa na konto Fallouta: New Vegas, do ktrego nadchodzce dodatki s gwnym przedmiotem zainteresowania fanw. Niedugo pojawi si take najnowsze dziecko id Software - Rage - napdzane kolejn odson silnika id Tech. Polacy nie s jednak gorsi. U nas rwnie szykuje si prawdziwy hit w postaci Afterfalla, cho t informacj podaj z ironicznym umieszkiem. Jak dowodzi ten wstpniak, sporo mwi si o rzeczach, ktre maj nadej, ale s i takie, ktrych zabraknie. Mowa o Enslaved 2. Po wicej zapraszam do rozszerzenia nowiny.

Fallout
Jestemy wieo po premierze Lonesome Road. Ten dodatek do Fallouta: New Vegas promowany by przed wydaniem przy pomocy nagra Ulyssesa, stanowicych wprowadzenie do fabuy. Oto ostatnie, trzecie nagranie - reszt historii mona pozna tylko w grze. Pojawiy si ju pierwsze recenzje tego DLC. S na og pozytywne, jednak ciko o jak eufori. Oceny utrzymuj si na poziomie 7/10.

Po Lonesome Road, twrcy uwag przerzucaj na kolejny dodatek, ktry w zasadzie stanowi jedynie drobn zmian w ekwipunku. Gun Runners' Arsenal wprowadzi do gry kilka nowych broni i amunicji. Osoba odpowiedzialna za projekt tego rozszerzenia, Josh Sawyer, ujawni ostatnio szczegowe informacje na temat zmian, jakie owe DLC przyniesie. Premiera Gun Runner's Arsenal zapowiedziano na 27. wrzenia. Razem z ni pojawi si drugi mini-dodatek - Courier Stash, umoliwiajcy dostp do specjalnych bonusw dodawanych do edycji przedpremierowych.

Bethesda Softworks, tak lubica procesy sdowe, pozwaa nie tylko Interplay, ale te bugarskie studio Masthead, ktre pomaga w tworzeniu Fallouta Online. Sd jednake odrzuci niedawno zoony wniosek Bethesdy o nakazanie wstrzymania wszelkich prac przez Masthead Studios. Jako uzasadnienie poda, e Bethesda ju w lutym tego roku bya wiadoma, e bugarskie studio prawdopodobnie naruszy prawa autorskie, jednake zwlekaa z takim wnioskiem przez 7 miesicy. (rdo)

Rage
Ukaza si poradnik do Rage, w ktrym znajdziemy porady dotyczce ekwipunku i arsenau, pene opisy zada gwnych i pobocznych, mapy, a take pomocne w ukoczeniu wszelkich wycigw i mini-gier informacje. Jako zajawk poradnika ujawniono dostpne osignicia.

Firma id Software podaa, e autorem cieki dwikowej do Rage jest pan Rod Abernethy. Moe on poszczyci si ponad pidziesicioma grami, do ktrych tworzy muzyk. S wrd nich takie tytuy jak: Dead Space czy Alpha Protocol. Do premiery Rage pozostao coraz mniej czasu - 4. padziernika na wiecie i 7. padziernika w Europie.

Afterfall: InSanity
Jak pisaem tydzie temu, Nicolas Games liczy na milion zamwie przedpremierowych swojego Afterfalla: InSanity. Natomiast prezes firmy jest pewien, e gr w cigu dwch lat od premiery kupi co najmniej 2 miliony osb. To zadanie wydaje si niemoliwe do wykonania. Tym bardziej e los wersji przeznaczonych na konsole stoi pod znakiem zapytania od kiedy wypowiedziano umow firmie odpowiedzialnej za ich przygotowanie. Nie dziwne wic, e Nicolas Games potrzebuje kolejnych 9 milionw zotych - na tak kwot maj opiewa akcje, ktre firma ma zamiar wyemitowa.

* - pisanie tego przegldu przez rok wydaje si zadaniem atwiejszym do wykonania ni plany NG ;)

Enslaved
Ninja Theory, ktre stworzyo ciepo przyjt przez recenzentw i graczy Enslaved: Odyssey to the West poinformowao, e nie planuje kontynuacji gry. Tytu sprzedawa si poniej oczekiwa wydawcy jak i samych twrcw. Zapewne niezbyt udany debiut nowej marki zdecydowa o jednorazowoci Enslaved. Studio pracuje teraz nad kolejn czci Devil May Cry.

Wywiady
Chris Avellone (Obsidian Entertainment), Jeremy Mitchell (id Software).

rdo: PAGAMES
Podgld newsa | Skomentuj newsa

26 wrzenia 2011
Recenzja Fallout: Brotherhood of Steel - 8:07 - Nightmaster
Fallout: Brotherhood of Steel
Jak to si mawia, na kadego przyjdzie czas. W ten oto sposb przedstawiam Wam recenzj Fallout: Brotherhood of Steel ktr ostatnio popeniem. Wielu z Was moe pomyle "Po co kolejna recenzja Tacticsa", inni za "eee... e co niby jest?" To konsolowy Fallout, wydany w 2004 na konsole XBOX i PS2. Wielu ludzi wiesza psy na tej grze, ale zapewne mieli z ni styczno jedynie na Youtube.

Ze swojej strony zapraszam do przeczytania recenzji, ktra znajduje si tutaj.

Podgld newsa | Skomentuj newsa

Ludzie filmy krc - Speniacz ycze - 23:42 - Uqahs
Fanowska twrczo filmowa to temat niezbyt czsto poruszany na amach Schronu. Taki stan rzeczy to pewnie sprawka do trudnej sztuki, jak jest krcenie filmw. W USA domoroli filmowcy mog si poszczyci nie lada osigniciami i uznaniem widzw. Tutaj za przykad moe posuy Fallout Nuka Break, pocztkowo fanowska komedia w klimatach Fallouta 3, a teraz ju serial, ktry zdoby ogromn popularno w internecie.

Wishgranter

W Polsce szlak jeli chodzi o postapokaliptyczne utwory filmowe przeciera... a raczej totalnie zaciera Trzynasty Schron ze swoimi Schronizmami. Poza nami jednak istniej jeszcze normalni ludzie, ktrzy zainspirowani wizj zniszczonego wiata sigaj po kamer. Niejaki DargH podesa nam linki do krtkiego, fanowskiego filmu w klimacie gry S.T.A.L.K.E.R. Speniacz ycze, czy mniej nadwilasko brzmicy: Wishgranter, to prawie pgodzinna opowie o stalkerach poszukujcych tajemniczego artefaktu. Niech oryginalny opis filmu posuy za wstp do fabuy:
Dwch pocztkujcych stalkerw - Kozow i Burbon zdobywaj pendrive z fragmentem komunikatu z wyprawy profesora Nabukova do centrum Zony. Znajduj tam informacje o istnieniu potnego artefaktu zwanego speniaczem ycze. Postanawiaj naj weterana Strefy, Wista, eby doprowadzi ich do wymarzonych skarbw. Niestety nie tylko oni maj ch na zweryfikowanie sw profesora o najpotniejszym artefakcie w historii zony...
Autorzy swe inspiracje czerpali nie tylko ze wspomnianego S.T.A.L.K.E.R.a, bowiem lekko nawizuj take do Metra 2033. Warto doda, e w filmie usyszymy kawaki nalece do soundtrackw z tyche gier. Gdzie tam nawet muzyczka z Borderlands si zapltaa. Wishgranter nie powala ani montaem, ani gr aktorsk, ani te efektami specjalnymi. Jednak moe wanie dziki tej surowoci zachowuje pewien niepowtarzalny klimat. Film znajdziecie w rozszerzeniu nowiny.


Podgld newsa | Skomentuj newsa

27 wrzenia 2011
Dead Island na wielkim ekranie? - 21:27 - Pilarious
Dead
Polska gra z zombiakami - Dead Island - ledwo co ujrzaa wiato dzienne (amerykaska premiera miaa miejsce 6 wrzenia, europejska 3 dni pniej), a ju jest rozchwytywana w Hollywood. A dokadniej - na blogu gry pojawia si informacja i, znane studio Lionsgate (znane z filmw Pia, Adrenalina, Niezniszczalni czy Punisher) wykupio prawa do marki. W produkcj filmu ma by zamieszany Sean Daniel - producent filmw Mumia i Wilkoak.

Sam fakt, e polska gra okazuje si sukcesem niesamowicie cieszy, jednak mona te si zastanowi nad tym, dlaczego to Polacy nie stworz ekranizacji? Polska kinematografia kuleje, gdyby si postarali, byby to dobry pocztek na zmiany. Ot, taka rehabilitacja po Wiedminie.

Blog gry Dead Island
Podgld newsa | Skomentuj newsa

29 wrzenia 2011
Schronowa aktualizacja - wrzesie 2011 - 2:13 - Squonk
Trzynasty Schron
W dzisiejszym menu mamy nastpujce dania:

POSTKULTURA >>> FILMY

POSTKULTURA >>> KSIKI

POSTKULTURA >>> KOMIKSY

NAUKA I TECHNIKA >>> LITERATURA POPULARNONAUKOWA

====

Za udzia wzili:
Aq, pucka, Lithium, Jerzy, nie wiem, Squonk, Ulyssaeir, Veron.

Podgld newsa | Skomentuj newsa

Daniel H. Wilson - Robokalipsa - 15:20 - Veron
Daniel H. Wilson - Robokalipsa
O istnieniu koneksji midzy sztuczn inteligencj a zagad ludzkoci adnego fana postapokalipsy przekonywa nie trzeba. Wystarczy wspomnie choby filmowe klasyki postapo - serie "Matriksa" i "Terminatora", w ktrych roboty powstaj przeciw ludziom i doprowadzaj do ich zagady. Literatura wypeniona jest zabjczymi robotami w nieco mniejszym stopniu, tote cieszy kada pozycja, ktra czerpie z tej tematyki. Najnowsz propozycj jest "Robokalipsa" autorstwa Daniela Wilsona.

"Nagle przestaj dziaa wszystkie telefony i Internet. Z nieba spadaj samoloty, a pozbawione kierowcw samochody rozpoczynaj polowania na ludzi. Co przejmuje kontrol nad komputerami, maszynami, elektrowniami i obron wojskow. Co si stanie, gdy caa technologia zwrci si przeciwko nam? Czy istnieje sposb, by pokona wroga, ktrego sami stworzylimy?"

Ksik mona znale w ksigarniach od 19 wrzenia, nakadem wydawnictwa Znak. Ksik polecaj m.in. Stephen King i Clive Cussler, a wic nie byle jakie nazwiska. Ze swojej strony dodam tylko, e lektura wciga od pierwszej strony. Trzynasty Schron poleca "Robokalips".
Podgld newsa | Skomentuj newsa

<<Niusy

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer