<< Nowiny | << Archiwum nowin
12 czerwca 2012
UWAGA! JESTECIE OTOCZENI PATRIOTYZMEM! - #2: Nie depta flagi, nie plu na godo - 20:13 - Squonk
Flaga Polski
To teraz co, co tumy niedzielnych patriotw, jakie od jakiego czasu szwdaj si po ulicach na pewno nigdy nie przeczytali i nie przeczytaj. Bo i po co, skoro jedyn dla nich okazj dla nich by si zidentyfikowa ze swoj Ojczyzn, s biznesowe spdy zwane mistrzostwami w pik non.

Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjta przez Nard w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
Art.28
1. Godem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek ora biaego w koronie w
czerwonym polu.
2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej s kolory biay i czerwony.
3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dbrowskiego.
4. Godo, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegaj ochronie prawnej.
5. Szczegy dotyczce goda, barw i hymnu okrela ustawa.


Dz.U. 1980 nr 7 poz. 18. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 6
1. Flag pastwow Rzeczypospolitej Polskiej jest prostoktny pat tkaniny o barwach
Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie.
2. Flag pastwow Rzeczypospolitej Polskiej jest take flaga okrelona w ust. 1, z
umieszczonym porodku biaego pasa godem Rzeczypospolitej Polskiej.


Art. 8 (wybr)
1. Flag pastwow z godem Rzeczypospolitej Polskiej podnosz:
1) przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzdy konsularne oraz inne oficjalne
przedstawicielstwa i misje za granic na budynkach lub przed budynkami ich
siedzib urzdowych, a take kierownicy tych przedstawicielstw, urzdw i
misji na swych rezydencjach i rodkach komunikacji – w wypadkach przewidzianych
w prawie i zwyczajach midzynarodowych;
2) cywilne lotniska i ldowiska;
3) cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotw za granic;
4) kapitanaty (bosmanaty) portw - na budynkach lub przed budynkami stanowicymi
ich siedziby urzdowe.


Art. 9 (wybr)
1. Flag pastwow z godem Rzeczypospolitej Polskiej podnosz polskie statki
morskie jako bander, zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami
szczeglnymi; ponadto do bandery stosuje si prawo i zwyczaje midzynarodowe.
2. Statki morskie penice specjaln sub pastwow podnosz take flag oznaczajc
penienie tej suby.


Proste c'nie? Wic w czym tkwi problem? Dla wielu zapewne aden. To moe co ze mn jest nie tak, e si gupio dziwi, jak mona budowa gmach nowoczesnego spoeczestwa, nie majc dbaoci o podstawy.

Zajrzyjcie take:
- Flaga Rzeczypospolitej Polskiej wedug osobistego doradcy prezydenta Komorowskiego
- Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjta przez Nard w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
- Ustawa z 31 stycznia 1980 o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczciach pastwowych (Dz. U. z 1980 r. Nr 7, poz. 18)

Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer