<<Niusy
16 listopada 2017
Ju┐ 22 listopada 'Tekst' - najnowsza ksi▒┐ka Dmitrija G│uchowskiego - 23:08 - Squonk
Ilustracja do nowiny 'Ju┐ 22 listopada 'Tekst' - najnowsza ksi▒┐ka Dmitrija G│uchowskiego'
Informacja prasowa od Wydawnictwa Insignis.

Trafiaj▒cy do ksiŕgar˝ 22 listopada Tekst jest pierwsz▒ powieÂci▒ realistyczn▒ Dmitrija G│uchowskiego, autora bestsellerˇw Metro 2033/2034/2035, Futu.re i Czas zmierzchu oraz zbioru opowiada˝ Witajcie w Rosji. To proza na styku thrillera, krymina│u, noir i dramatu.

Polska jest pierwszym krajem na Âwiecie, w ktˇrym ukazuje siŕ przek│ad tej powieÂci.

W najnowszej ksi▒┐ce G│uchowski siŕga po motywy typowe dla klasykˇw literatury rosyjskiej, przenosz▒c je do wspˇ│czesnoÂci i reinterpretuj▒c w na wskro nowoczesny sposˇb. Bezsensowna zemsta i niemo┐liwa mi│oŠ. Wina. Niesprawiedliwa kara. Konflikt bohaterˇw zmagaj▒cych siŕ ze standardami moralnymi i etycznymi w spo│ecze˝stwie wyznaj▒cym kult przetrwania najsilniejszych. Odebra│e mi przysz│oŠ? Ja zabiorŕ ci twoj▒.

A wszystko to w czasach, gdy smartfon sta│ siŕ kopi▒ zapasow▒ duszy. Backupem ┐ycia. Pamiŕci▒ masow▒ dla naj┐ywszych wspomnie˝. To w nim zapisujesz swoje uÂmiechniŕte selfie i nim nagrywasz chwile szczŕÂcia. W skrzynce odbiorczej trzymasz e-maile od matki i ca│▒ biznesow▒ korespondencjŕ, kulisy twojej pracy. Historia przegl▒darek to wyczerpuj▒ca lista twoich aktualnych zainteresowa˝. A SMS-y i wiadomoÂci w komunikatorach to twoje mi│osne wyznania, po┐egnania, k│ˇtnie przy rozstaniach, zdjŕcia pokus i Âwiadectwa grzechˇw, │zy, pretensje i ┐ale.

Takie czasy. Obrazy. I tekst. Smartfon to ty. KtoÂ, kto zdobŕdzie twˇj telefon, mo┐e │atwo staŠ siŕ tob▒. Twoi najbli┐si i znajomi nawet nie zauwa┐▒ niczego podejrzanego. A kiedy w ko˝cu siŕ spostrzeg▒, bŕdzie ju┐ za pˇ╝no. Dla nich i dla ciebie.

Z okazji premiery autor odwiedzi Polskŕ i spotka siŕ z czytelnikami w a┐ 9 miastach. Serdecznie zapraszamy! Wstŕp oczywiÂcie wolny. Tu publikujemy harmonogram spotka˝ wraz z porŕczn▒ mapk▒.

Ilustracja do nowiny 'Ju┐ 22 listopada 'Tekst' - najnowsza ksi▒┐ka Dmitrija G│uchowskiego'

 • 22 listopada, godz. 18:00
  Warszawa, Ksiŕgarnia Žwiat Ksi▒┐ki, Hala Koszyki, ul. Koszykowa 63
 • 23 listopada, godz. 18:00
  Szczecin, Empik Kaskada, ul. Niepodleg│oÂci 36
 • 24 listopada, godz. 18:00
  Pozna˝, Empik Stary Browar, ul. Pˇ│wiejska 42
 • 25 listopada godz. 12:00
  Wroc│aw, Empik Renoma, ul. Žwidnicka 40
 • 25 listopada godz. 18:00
  Katowice, Empik Supersam, ul. Piotra Skargi 6
 • 26 listopada godz. 12:00
  Rzeszˇw, Empik Millenium Hall, al. Kopisto 1
 • 26 listopada godz. 18:00
  Krakˇw, Empik Bonarka, ul. Kamie˝skiego 11
 • 27 listopada godz. 18:00
  Gda˝sk, Empik Galeria Ba│tycka, Al. Grunwaldzka 141
 • 28 listopada godz. 18:00
  úˇd╝, Empik Manufaktura, ul. Karskiego 5

-----

JeÂli ju┐ teraz chcecie siŕ przekonaŠ, jak poruszaj▒c▒ lektur▒ jest Tekst, pos│uchajcie dwˇch pierwszych rozdzia│ˇw ksi▒┐ki w interpretacji Wojciecha »o│▒dkowicza:

- Rozdzia│ 1
- Rozdzia│ 2

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

18 listopada 2017
Sobota ze Schronem - 15:47 - nie wiem

Zarz▒d 2017

Raz na jaki czas warto siŕ spotkaŠ w schronowym gronie. My siŕ spotkaliÂmy, a je┐eli kto z naszych czytelnikˇw z Gda˝ska chce siŕ do nas przy│▒czyŠ, to zapraszamy do Browarni w Hotelu Gda˝sk.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

19 listopada 2017
Blade Runner 2049 - recenzja #3 - 11:15 - Wrathu
Ilustracja do nowiny 'Blade Runner 2049 - recenzja #3'
O to i trzecia, schronowa recenzja filmu Denisa Villeneuve Blade Runner 2049.

To, co pierwsze rzuci│o mi siŕ w oczy, to przemyÂlane, olÂniewaj▒ce geometryczn▒ perfekcj▒, misternie skomponowane kadry (z ktˇrych pojedyncze stopklatki mog│yby byŠ dzie│ami sztuki samymi w sobie) przy akompaniamencie potŕ┐nego, wszechogarniaj▒cego podk│adu muzycznego z elektronicznym posmakiem. Mimo wyra╝nych, jaskrawych kolorˇw, widocznych rˇwnie┐ na plakatach, Blade Runner 2049 wyda│ mi siŕ du┐o bardziej mroczny od starszego o trzydzieÂci pi੠lat úowcy Androidˇw Ridleya Scotta. Niby to wszystko jest znajome, ale jakie inne. Kopiowanie ca│ych sekwencji z orygina│u? Fanserwis? Granie na nostalgii? Zapomnijcie. Czy kontynuacja aby na pewno wpad│a we w│aÂciwe rŕce?

Ca│oŠ recenzji pod tym linkiem.

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

23 listopada 2017
Przecena na gry z serii Fallout i Metro na Steam - 11:44 - Wrathu
Ilustracja do nowiny 'Fallout za darmo na Steam!'
Z okazji Czarnego Czwartku na Steam do 28 listopada trwa wielka przecena na liczne tytu│y, w tym ca│▒ seriŕ Fallout, z wyj▒tkiem Fallouta 4 VR. Poniewa┐ niedawno w sklepie wprowadzono ceny w z│otˇwkach, promocje s▒ potencjalnie tym bardziej korzystne.

 • Fallout, Fallout 2 i Fallout Tactics osobno po 11,24 z│, razem 22,49 z│

 • Fallout 3: Game of the Year Edition 44,99 z│

 • Fallout New Vegas Ultimate Edition 44,99 z│

 • DLC do Fallout New Vegas: Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues, Lonesome Road osobno po 11,99 z│; Courier's Stash 2,99 z│, Gun Runners' Arsenal 5,39 z│

 • Fallout 4 64,99 z│, Game of the Year Edition 124,95 z│, Season Pass 109,99 z│

 • DLC do Fallout 4: Automatron 26,99 z│, Far Harbor 65,99 z│, Nuka-World 53,99 z│, Warsztaty po 11,99 z│

 • Seria Fallout na Steam - link do sklepu.

  Co wiŕcej, dostŕpny jest te┐ Metro Redux Bundle - czyli Metro w odÂwie┐onym wydaniu graficznym. Obie czŕÂci -75% zni┐ki.

 • Metro 2033 Redux - 17,99 z│

 • Metro Last Light Redux - 17,99 z│

 • Metro Redux na Steam - link do sklepu.

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  Beksi˝ski i Leszczy˝ski w Bydgoszczy - 23:21 - Squonk
  Ilustracja do nowiny 'Beksi˝ski i Leszczy˝ski w Bydgoszczy'
  Odbywaj▒cy siŕ od 2010 roku w Bydgoszczy Miŕdzynarodowy Festiwal Sztuki Autorˇw Zdj੠Filmowych Camerimage to uznana i presti┐owa impreza, o randze Âwiatowej. W jej ramach zaÂ, w tym roku zosta│a zorganizowana wystawa prac Zdzis│awa Beksi˝skiego oraz Damiana Leszczy˝skiego.

  Na stronie wydarzenia na Facebooku mo┐na przeczytaŠ:

  Beksi˝skiego i Leszczy˝skiego │▒czy w sztuce odwo│anie siŕ do swobodnej gry wyobra╝ni i u┐ycie tradycyjnego warsztatu artystycznego. Zarˇwno prezentowane obrazy, jak i rysunki ukazuj▒ rzeczywistoŠ odmienn▒ od tej, ktˇr▒ znamy z codziennego ┐ycia, fantasmagorie odwo│uj▒ce siŕ do snˇw, wizji i marze˝, przenikniŕte oniryczn▒ atmosfer▒ grozy, tajemniczoÂci i nostalgii. „Pragnŕ malowaŠ tak, jakbym fotografowa│ marzenia i sny. Jest to wiŕc z pozoru realna rzeczywistoŠ, ktˇra jednak zawiera ogromn▒ iloŠ fantastycznych szczegˇ│ˇw - tak o swojej twˇrczoÂci mˇwi│ Beksi˝ski i deklaracja ta pasuje jako motto do prac obydwu twˇrcˇw.

  Oprˇcz tradycyjnych prac malarskich i rysunkowych na wystawie znajdzie siŕ te┐ wirtualna prezentacja „De profundis pozwalaj▒ca wnikn▒Š w Âwiat stworzony w oparciu o niezwyk│▒ wyobra╝niŕ Beksi˝skiego.


  Wystawŕ od 11 listopada br. mo┐na obejrzeŠ w Bydgoskim Centrum Sztuki im. Stanis│awa Horno-Pop│awskiego przy ulicy Jagiello˝skiej 47 (budynek przy Focus Mall). Termin zako˝czenia to 12 stycznia 2018. Bilety dostŕpne s▒ w cenach: normalny - 5 z│, ulgowy - 3 z│, projekcja VR - 10 z│.

  Informacjŕ podrzuci│a towarzyszka czytelniczka Anna.

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  24 listopada 2017
  'Tekst' – najnowsza ksi▒┐ka Dmitrija G│uchowskiego ju┐ w ksiŕgarniach! - 2:06 - Squonk
  Ilustracja do nowiny ''Tekst' – najnowsza ksi▒┐ka Dmitrija G│uchowskiego ju┐ w ksiŕgarniach!'
  Informacja prasowa od Wydawnictwa Insignis.

  W Ârodŕ (22 listopad) swoj▒ premierŕ mia│a powieŠ Tekst Dmitrija G│uchowskiego, i tego te┐ dnia do Polski przylecia│ jej autor. A przed nim 1500 kilometrˇw po polskich drogach, 3 loty na liniach krajowych i 9 miast.

  Najnowsza ksi▒┐ka Dmitrija G│uchowskiego, autora znanego dot▒d g│ˇwnie mi│oÂnikom literatury fantastycznej (Metro 2033, Czas zmierzchu, Metro 2034, Futu.re, Metro 2035), jest pierwsz▒ powieÂci▒ realistyczn▒ w jego dorobku. To proza na styku thrillera psychologicznego, krymina│u, powieÂci noir.

  W TekÂcie G│uchowski siŕga po tematykŕ charakterystyczn▒ dla klasykˇw literatury rosyjskiej. Bezsensowna zemsta i niemo┐liwa mi│oŠ. Wina. Niesprawiedliwa kara. Konflikt bohaterˇw zmagaj▒cych siŕ ze standardami moralnymi i etycznymi w spo│ecze˝stwie wyznaj▒cym kult przetrwania najsilniejszych. Odebra│e mi przysz│oŠ? Ja zabiorŕ ci twoj▒.  A wszystko to w czasach, gdy smartfon sta│ siŕ kopi▒ zapasow▒ duszy. Backupem ┐ycia. Pamiŕci▒ masow▒ dla naj┐ywszych wspomnie˝. To w nim zapisujesz swoje uÂmiechniŕte selfie i nim nagrywasz chwile szczŕÂcia. W skrzynce odbiorczej trzymasz e-maile od matki i ca│▒ biznesow▒ korespondencjŕ, kulisy twojej pracy. Historia przegl▒darek to wyczerpuj▒ca lista twoich aktualnych zainteresowa˝. A SMS-y i wiadomoÂci w komunikatorach to twoje mi│osne wyznania, po┐egnania, k│ˇtnie przy rozstaniach, zdjŕcia pokus i Âwiadectwa grzechˇw, │zy, pretensje i ┐ale.

  Przeczytaj dwa rozdzia│y ksi▒┐ki za darmo

  Takie czasy. Obrazy. I tekst. Smartfon to ty. KtoÂ, kto zdobŕdzie twˇj telefon, mo┐e │atwo staŠ siŕ tob▒. Twoi najbli┐si i znajomi nawet nie zauwa┐▒ niczego podejrzanego. A kiedy w ko˝cu siŕ spostrzeg▒, bŕdzie ju┐ za pˇ╝no. Dla nich i dla ciebie.

  Z okazji premiery czytelnicy bŕd▒ mogli spotkaŠ siŕ z autorem w 9 miastach. Harmonogram spotka˝ wraz z mapk▒ publikujemy tu:

  Warszawa: bit.ly/glukhovsky-warszawa
  Szczecin: bit.ly/glukhovsky-szczecin
  Pozna˝: bit.ly/glukhovsky-poznan
  Wroc│aw: bit.ly/glukhovsky-wroclaw
  Katowice: bit.ly/glukhovsky-katowice
  Rzeszˇw: bit.ly/glukhovsky-rzeszow
  Krakˇw: bit.ly/glukhovsky-krakow
  Gda˝sk: bit.ly/glukhovsky-gdansk
  úod╝: bit.ly/glukhovsky-lodz

  Wstŕp wolny. Zapraszamy!

  Ilustracja do nowiny 'Ju┐ 22 listopada 'Tekst' - najnowsza ksi▒┐ka Dmitrija G│uchowskiego'


  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  28 listopada 2017
  Spotkanie autorskie z Dmitrijem G│uchowskim - 23:41 - Rodrrik
  Ilustracja do nowiny 'Spotkanie autorskie z Dmitrijem G│uchowskim'
  Ile osˇb dzi czyta ksi▒┐ki? Niewiele, by nie powiedzieŠ i┐ margines. A ilu z tych czytaj▒cych jest gotowych przebyŠ dziesi▒tki kilometrˇw, staŠ godziny w kolejkach by porozmawiaŠ z cenionym przez siebie autorem? Ca│y t│um. Relacjŕ z apokalipsy spowodowanej przez w│aÂnie taki nap│ywaj▒cy t│um fanˇw szelestu papieru ksi▒┐ek Dmitrija G│uchowskiego przeczytacie ni┐ej.

  (UWAGA) Jest tam tak┐e niespodzianka od samego Dmitrija.

  Horda wyg│odnia│ych dobrych ksi▒┐ek zombie, pojawi│a siŕ 25 listopada na katowickim spotkaniu autorskim z Dmitrijem G│uchowskim. Dzie˝ po apokaliptycznym "Czarnym Pi▒tku" masa ludzi zdecydowa│a siŕ poÂwiŕciŠ swˇj czas na spotkanie z autorem serii, ktˇra sta│a siŕ jednym z filarˇw postapokalipsy. Spotkanie, jak prawie ka┐de w obecnych czasach, cierpia│o na wady wynikaj▒ce z umiejscowienia w centrum handlowym. Na szczŕÂcie dziŕki zebranym fanom uda│o siŕ stworzyŠ ma│▒ przestrze˝ o zupe│nie innym klimacie ni┐ otaczaj▒ce go pe│ne promocji witryny sklepowe.

  Ilustracja do nowiny 'Spotkanie autorskie z Dmitrijem G│uchowskim'


  Spotkanie zorganizowane przez wydawnictwo Insignis razem z sieci▒ Empik cieszy│o siŕ ogromnym zainteresowaniem. Czytelnicy zape│nili wydzielone miejsce, blokuj▒c nawet wejÂcia do innych sklepˇw. I choŠ miejsc siedz▒cych by│o ma│o, to dezerterˇw z bol▒cymi nogami na szczŕÂcie jeszcze mniej. Ma│o by│o osˇb z przypadku, wiŕkszoŠ z nich ceni│a G│uchowskiego na tyle, ┐e gwar t│umu, zdrŕtwia│e nogi i s│aba lokalizacja im nie przeszkadza│y. Po krˇtkim wywiadzie, prowadzonym na pocz▒tku z polskim t│umaczem z jŕzyka rosyjskiego, autor szybko zmieni│ jŕzyk na angielski, oczywiÂcie za pozwoleniem zebranego t│umu i to w nim odpowiada│ na pytania czytelnikˇw. Po 6 pytaniach - o Âwiat Metra, problemy z prywatnoÂci▒ w dzisiejszym Âwiecie, czy stosunek do serii gier powsta│ych na podstawie jego ksi▒┐ek - przyszed│ wyczekiwany czas podpisywania jego dzie│. Dzie│, ktˇre mo┐na by│o tak┐e nabyŠ na samym spotkaniu. Insignis razem z Empikiem przygotowa│o specjaln▒ ofertŕ.

  Ilustracja do nowiny 'Spotkanie autorskie z Dmitrijem G│uchowskim'


  Dla ka┐dej osoby Dmitrij znalaz│ czas na zdjŕcie, podpisy i krˇtk▒ wymianŕ zda˝. ChoŠ rozmowa z fanami zajŕ│a mu oko│o 3 godzin, to okaza│ ogromny szacunek czytelnikom, rozmawiaj▒c z ka┐dym kto mia│ tak▒ potrzebŕ. W powoli przesuwaj▒cej siŕ kolejce wszyscy wziŕli z niego przyk│ad i byli dla siebie lud╝mi. Bez popychania, k│ˇtni czy s│awnego "pan tu nie sta│". Fani umilali czas rozmowami o ksi▒┐kach, grach i uniwersum Metra. Mi│ym widokiem by│o tak┐e zainteresowanie innym ni┐ Metro dorobkiem autora, ktˇrym G│uchowski pomimo swojej mi│oÂci do tej serii, jest po prostu zmŕczony. W t│umie mo┐na by│o spotkaŠ ca│▒ gamŕ osobowoÂci. Od uczniˇw szkˇ│ podstawowych, przez licealistˇw i studentˇw, a┐ po rodzicˇw z dzieŠmi czy starsze ma│┐e˝stwa.

  Ilustracja do nowiny 'Spotkanie autorskie z Dmitrijem G│uchowskim'


  Kiedy ka┐dy czytelnik odszed│ z uÂmiechem na ustach i podpisanymi ksi▒┐kami trzymanymi przy piersi, Dmitrij G│uchowski znalaz│ czas tak┐e dla nas. Poni┐ej krˇtka wiadomoŠ dla czytelnikˇw Trzynastego Schronu. Pos│uchajcie co ma do powiedzenia.


  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  29 listopada 2017
  Aktualizacja urodzinowa [11/2017] - 2:17 - Squonk
  Ilustracja do nowiny 'Aktualizacja urodzinowa [11/2017]'
  18 urodziny Trzynastego Schronu. Pe│noletnioŠ, mo┐liwoŠ brania udzia│u w wyborach oraz legalnego spo┐ywania napojˇw alkoholowych. Taaaak... Tyle opcji oraz mo┐liwoÂci przed nami siŕ otwiera...

  Zanim wiŕc rzucimy siŕ wir rozpusty i zabawy, przedstawiamy Wam urodzinow▒ aktualizacjŕ zasobˇw naszego serwisu. Bo wiadomo, ┐e na sucho to s│abo wchodzi... A jak sami zobaczycie, o jedzeniu te┐ tam co nieco jest 😋

  FILMY I SERIALE

  POWIEŽCI I OPOWIADANIA

  KOMIKSY

  GRY FABULARNE

  LITERATURA POPULARNONAUKOWA

  KUCHNIA TRZYNASTEGO SCHRONU

  Za udzia│ wziŕli:
  Jerzy, Squonk, Stary Wujek, Veskern, Wrathu.

  Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

  <<Niusy

  X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer