<< Nowiny | << Archiwum nowin
01 lutego 2010
Nie trafi│ w tarczŕ antyrakietow▒ - 16:47 - nie wiem
W Polsce elementˇw tarczy antyrakietowej nie bŕdzie, ale mo┐e to i lepiej, skoro okazuje siŕ ona byŠ nie do ko˝ca skuteczn▒. Niedawno dosz│o do testu tarczy antyrakietowej na terenie Stanˇw Zjednoczonych, ktˇry zako˝czy│ siŕ fiaskiem. Rakieta przechwytuj▒ca za spraw▒ b│ŕdu radaru nie trafi│a w pocisk wystrzelony z wysp Marshalla. DoŠ dodaŠ, ┐e pocisk, ktˇry mia│ byŠ zestrzelony do celu mia│ a┐ siedem tysiŕcy kilometrˇw, a pocz▒tkowa faza monitorowania torˇw lotu obu rakiet przebiega│a pomyÂlnie. Jak na razie nie wiadomo w co trafi│ pocisk, ktˇry mia│ byŠ zestrzelony (a mo┐e nie trafi│ w nic, zachowuj▒c rˇwnowagŕ i harmoniŕ wszechÂwiata w obliczu faktu, ┐e wczeÂniej nie trafiono w niego), chocia┐ ja osobiÂcie preferowa│bym ten rozpadaj▒cy siŕ budynek pocztowy, ktˇry stoi ca│kiem niedaleko st▒d ;-)

Gazeta.pl
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer