<< Nowiny | << Archiwum nowin
07 lutego 2009
O karabinach laserowych i nie tylko... - 23:43 - Holden
Wbrew pozorom, nius nie jest ani o nowym filmie, ani grze czy ksice. Rzecz jest o nowym wyposaeniu armii Stanw Zjednoczonych. Bro laserowa to ju nie tylko fikcja pisarzy i scenarzystw. Niestety duo wody musi upyn, nim dostpne bd dziaa strumieniowe do niszczenia myliwcw.

Moe najpierw kilka sw, czym jest laser. Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) tworzy zbien, rwnoleg i monochromatyczn wizk wiata. Kade promieniowanie elektromagnetyczne (a jest nim te wiato) niesie ze sob pewn energi. Jeeli stworzymy laser o wystarczajco duej mocy, bdzie mona niszczy konkretne cele.

Prace nad broni laserow trwaj od lat 60. XX wieku, ale dopiero w roku 2000 powsta pierwszy system zdolny do niszczenie wrogich rakiet. System to THEL (Tactical High Energy Laser), skada si z lasera chemicznego o duej mocy i radaru namierzajcego cele. Prace nad nim zostay jednak porzucone ze wzgldu na due wymiary i konieczno cigego zasilania paliwem, co stwarzao kopoty logistyczne.

W 2002 roku powsta system ZEUS, montowany na samochodzie. Laser stay o mocy 2kW potrafi zdetonowa niezakopane miny i niewybuchy w odlegoci do 250m.

Istniej take karabiny opracowywane "z myl o ludziach", czyli od ich unieszkodliwiania. Karabin PHASR (Personel Halting and Stimulation) ma czasowo olepia przeciwnika, przy czym konstruktorzy zapewniaj, e nie spowoduje on trwaego uszkodzenia wzroku. Drugi typ ma za zadanie wywoa bl i czciowo sparaliowa przeciwnika przez wytwarzanie plazmy (zjonizowanego gazu) z miejscu kontaktu wizki lasera z przeszkod.

Jednak gwne badania nad broni laserow s skierowane w stron niszczenia rakiet balistycznych. Nowe dziaa maj mie zasig nawet do 600km. Dzieli si je na montowane na samolotach i naziemne. Firmy Northrop Grumman, Lockheed i Boeing opracoway system z trzema laserami. Pierwszy namierza cel, drugi mierzy zakcenia atmosferyczne, ktre s uwzgldniane przez trzeci laser o mocy liczonej w megawatach. Cao zostaa przetestowana w locie w 2007 roku. Prowadzone s te prace nad dziaem o parametrach umoliwiajcych podwieszenie go pod skrzydem myliwca.

Natomiast firmy Textron Systems i (znw) Northrop Grumman maj zbudowa stukilowatowy laser do niszczenia rakiet, pociskw artyleryjskich i modzierzowych, mieszczcy si w ciarwce. W 2010 roku laser ma osign pen moc, a w 2013 ma by ju gotowy do niszczenia realnych celw. Jak dotd udao si laboratoryjnie uzyska moc lasera staego na poziomie 67kW, a dokona tego zesp z Lawrence Livermore National Laboratory.

Przedstawione przeze mnie systemy laserowe maj na celu niszczenie rakiet i obezwadnianie ludzi. Uwaam, e z czasem, gdy moc lasera bdzie wystarczajco dua, przy zachowaniu maych rozmiarw, bro taka wejdzie do masowego uytku i moe wyprze obecn, "tradycyjn".

rdo: Wprost, nr 6 z 8.02.2009, artyku "Kosmiczna bro"

News w caoci napisaa i zredagowaa maYa - za co gorco jej dzikujemy ;p

Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer