<< Nowiny | << Archiwum nowin
22 lipca 2010
Pszczela apokalipsa - 10:32 - Veron
Sezon ogrkowy
News od Jerzego.

Na upay, dzionek cay - lekkostrawne specyjay. (Mielony! Raz!)

Sezon ogrkowy - mizeria w nowinach. Nikt z przytoczonych upaem milionw ludzi nawet nie podejrzewa, e szykuje si kolejna, tym razem kulinarna, apokalipsa. Makowiec bez migdaw i maku, szarlotka bez jabek, kawa bez mleka, kromka bez masa (i demu), szklanka bez soku, lody bez lodw. mietany do mizerii te braknie. Ksiki kucharskie trzeba bdzie napisa na nowo.

Gorzej - trzeba bdzie tumaczy wnukom, czym by ten mjut tak lubiany przez Puchatka. Miesic miodowy zmieni nazw, bo szczliwym (?) nowoecom nie bdzie si ju z niczym kojarzy. Z Maj (bo bd to powtarza do koca wiata) te bdzie kopot. Taka, a moe i gorsza, apokalipsa nas czeka jeli wygin pszczoy. Temat nie jest nowy, ale jak to z postapo bywa wiecznie (oby!) aktualny. Upa mia niewtpliwy udzia w odgrzaniu tematu. Pretensje prosz kierowa do Natury.

Nowy model pszczelarza


W 2006 roku amerykascy entomolodzy z Pensylwanii - Diana Cox-Foster i Dennis van Engelsdorp - nazwali (odkryli to chyba za duo powiedziane) now chorob pszcz - CCD. (Pikny, trzyliterowy skrt, ktry w do dowolnym tumaczeniu mona by odda jako - nikt nic nie wie. Dla dociekliwych - Colony Collapse Disorder, czyli destrukcyjne zaamanie kolonii.) Cae pszczele rodziny z nieznanych powodw znikay bez ladu z pasiek pozostawiajc krlowe i mode osobniki. Wyniki pierwszych bada mona tu od razu przedstawi. Tumacz zoliwy przekad nazwy. Uywajc wyrafinowanych metod wykluczono wiele hipotez, ale jednoznacznych wnioskw nie sformuowano. Nie znaleziono adnego pojedynczego winowajcy. Najprawdopodobniej osabione przez niedoywienie, stres i pestycydy pszczoy staj si podatne na zakaenie IAPV (izraelski wirus ostrego poraenia pszcz). Jednak nie zawsze powoduje on wymieranie, a nawet niektre pszczele rodziny s w stanie same si go pozby. Czyli dowiedziano si wiele, ale nadal nikt nic nie wie.

Straty szacowane w USA na 30% rojw - prawie dwukrotnie wicej od redniej wieloletniej - powtarzay si w kolejnych latach i zagroziy wielu dziaom gospodarki. Wcale nie chodzi o mid, ktry jest teraz raczej produktem ubocznym, smaczn sodk premi. Chodzi o przyszo rolnictwa. Ponad 100 rolin uprawnych wymaga zapylania przez pszczoy miodne. Roczna warto pracy tych owadw szacowana jest, w skali wiata, na 215 mld dolarw. Jedna trzecia produkcji rolnej zaley od pszczoy. Wielkie, monokulturowe uprawy wymagaj intensywnego zapylania w bardzo krtkim czasie. adne inne gatunki sobie z tym nie poradz. Hiperpracowite pszczoy samotnice (jedna wystarczy za 50 miodnych), proponowane ostatnio jako druyny ratunkowe do czasu opanowania CCD, s trudne w hodowli. No i jak si dobra do miodu?

amy wiatowej prasy wypenia fala panicznych artykuw i wsika bez ladu, chocia nic si nie zmienio. Problem masowego znikania (wymierania) pszcz jest badany przez wiele interdyscyplinarnych zespow badaczy. Oskarenia pod adresem amerykaskich pszczelarzy, rzucone przez prof. T. Pawlikowskiego (kontrolowana eksterminacja, obozy koncentracyjne - wicej informacji w tym artykule) nie znajduj potwierdzenia, bo straty, jak stwierdzono, nie zaleay od konkretnej metody gospodarowania i dotkny rwnie hobbystw i "ekologiczne" pasieki.

Istnienie CCD w Europie jest poddawane w wtpliwo, ale liczba pszczelich rojw spada, take w Polsce. Zobacz statystyki publikowane na stronie Polskiego Zwizku Pszczelarskiego. Tam take, ciekawa z socjologicznych wzgldw, korespondencja z wadzami, ktre trzeba unienie prosi by raczyy si zaj problemami ludu. Ale wadza (mimo rezolucji Parlamentu Europejskiego) nie raczy. Niech nie dane jej bdzie raczenie si tradycyjnym trjniakiem!

Masowe wymieranie pszcz jest od dawna staym zagroeniem, tyle e z bardziej konkretnych powodw ni w USA. Swoje zrobia warroza, a ostatnio nowe, toksyczne dla pszcz, rodki ochrony rolin i zaprawy do nasion, utrzymujce si w glebie i przenikajce, nawet w nastpnych latach, do pyku i nektaru, a nawet do cukru ktrym pszczoy s dokarmiane. Najnowsze doniesienia z frontu tej cichej wojny (z chorobami, producentami rolniczej chemii i wadzami) na stronie miesicznika "Pszczelarz".

Swj udzia ma te ekonomia - spadek dochodw, nieuczciwa konkurencja, zanik tradycji, ktrej szybko odbudowa si nie da. To smutne i niepokojce, e ostatnia pasieka w mojej wsi zostaa zlikwidowana. Nie kupi prawdziwego miodu, plony w przydomowych sadach spadn - nasze pszczoy nie lataj dalej ni 3 kilometry od ula. Dziewidziesicioletni dziadek nie dawa ju rady.

Aa….. jeszcze… mietany do mizerii nie bdzie, bo z mleka ta mietana. Mleko daj krowy. Krowy r lucern. Lucern trzeba zapyli. (Takie krtkie wytumaczenie dla miastowych.) Tak w ogle, to wszystko bdzie, ale drogie, bo przemysowa produkcja nie bdzie si opaca, wic na co dzie bdziemy musieli zrezygnowa z wielu przyjemnoci, albo wicej pracowa, a wtedy na przyjemnoci braknie nam czasu.
Kup ul!

PS. Nowy model pszczelarza. Czy nie jest sexy?
Z katalogu producenta mundurw i ubra roboczych. (Jedna z OSP)

Wykorzystane rda: linki w nowinie,
oraz: Wikipedia - pszczoa, pszczelarstwo, CCD
a take: D. Cox-Foster i D. vanEngelsdorp - "Na ratunek pszczole miodnej" w "wiat Nauki”, maj 2009

Podgld newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer