<< Nowiny | << Archiwum nowin
10 grudnia 2010
The Colony 2 - 12:14 - Veron
The Colony
I kolejny telewizyjny news, tym razem od Pandemona.

Na polskim kanale Discovery Channel ju┐ wkrˇtce rozpoczyna siŕ serial o tematyce postapo pt. "The Colony 2".

"Kulisy eksperymentu, ktˇrego celem jest sprawdzenie, czy ludzie potrafi▒ odbudowaŠ ┐ycie na Ziemi po globalnej zag│adzie. Dziesiŕciu ochotnikˇw spŕdza dziesi੠tygodni w odizolowanym od reszty Âwiata, zniszczonym osiedlu na przedmieÂciach Los Angeles. Tam ucz▒ siŕ ┐yŠ jako jedna spo│ecznoŠ. Nie maj▒ elektrycznoÂci, bie┐▒cej wody, ani te┐ innych udogodnie˝, ktˇre towarzysz▒ nam na co dzie˝. Nie mog▒ nawi▒zaŠ kontaktu ze Âwiatem zewnŕtrznym. Mog▒ przetrwaŠ tylko dziŕki wspˇlnej pracy i wykorzystaniu swoich umiejŕtnoÂci. Potrzebne narzŕdzia i materia│y wyszukuj▒ w zgliszczach lub konstruuj▒ je od podstaw. DoÂwiadczenie opracowa│ zespˇ│ in┐ynierˇw, psychologˇw i ekspertˇw ds. Bezpiecze˝stwa."

Informacje zdobyte ze strony www.teleman.pl oraz z kana│u tel. Discovery Channel.
Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer