<< Nowiny | << Archiwum nowin
28 sierpnia 2009
Im Pu│aski - nam pˇ│ laski - wrzeÂniowe refleksje - podsumowanie - 1:12 - Squonk
Piesek Ameryki
Nawi▒zuj▒c do s│ˇw Macieja Rybi˝skiego zamieszczonych w jego felietonie w Fakcie, mo┐na stwierdziŠ, ┐e │apanka po stronie ameryka˝skiej kogo mo┐na wys│aŠ do Polski, na obchody rocznicy wybuchu II Wojny Žwiatowej zosta│a zako˝czona. Naszego najwiŕkszego sojusznika, ostojŕ bezpiecze˝stwa i fundament racji stanu Polski bŕdzie 1 wrzeÂnia reprezentowa│ sekretarz obrony...

...w latach 1994-1997 - William J. Perry (administracja prezydenta Clintona).

OczywiÂcie kwestia ta nie zosta│a przez nasze "elyty" polityczne wziŕta na tapetŕ, jako przyczynek do szerokiej analizy stosunkˇw polsko-ameryka˝skich. Za to sta│a siŕ okazj▒ do radosnego pouprawiania pyskˇwek, ktˇrych tak nam "brakowa│o" przez okres sejmowych wakacji.

Wiŕc nie marudziŠ mi tu i zacieszaŠ siln▒ Polskŕ przy silnych Stanach Zjednoczonych, jak chce tego rz▒d! Ale ju┐!!

Nowak na Twitterze: Ta ┐enuj▒ca dyskusja to wyraz kompleksˇw

Podgl▒d newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer