<< Nowiny | << Archiwum nowin
29 maja 2008
Raport IAEA - 20:57 - Ulyssaeir
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej [ang. IAEA] opublikowała właśnie wyniki raportu dotyczącego użycia promieniowania do celów diagnostycznych w krajach rozwijających się. Badania przeprowadzone w okresie od sierpnia 2005 do grudnia 2006 w 12 krajach z Afryki, Azji i Europy wykazały jednoznacznie, że 53% wszystkich zdjęć RTG które zostały zrobione były niskiej jakości i okazały się materiałem niewystarczającym do dokonania skutecznej diagnozy. Skutkiem tego, wszystkie badania musiały zostać powtórzone, a pacjenci – ponownie wystawieni na działanie promieniowania.

W interesie pacjentów jest unikanie niepotrzebnych niebezpieczeństw, a do tych niewątpliwie należy bezcelowe wystawianie się na działanie substancji promieniotwórczych. Nic dziwnego, że MAEA postanowiła rozszerzyć swój program reedukacji personelu obsługującego aparaty rentgenowskie oraz osób odpowiedzialnych za utrzymanie ich wysokiej technicznej sprawności. Takie działanie nie stoi w sprzeczności z polityką ośrodków medycznych, którym oszczędności uzyskane w wyniku wyeliminowania niepotrzebnych testów są jak najbardziej na rękę. Programy gwarantujące jakość [Quality assurance programmes] prowadzone przez MAEA jak i państwowe agencje atomistyki i energii atomowej udowodniły, że relatywnie łatwo jest uzyskać znaczną poprawę jakości zdjęć, od 13% do 22% w zależności od regionu. W tym samym czasie ograniczono ilość absorbowanych dawek promieniowania nawet do 85%.
MAEA ma na celu pomóc krajom rozwijającym się osiągnąć standardy wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia [World Health Organization].

Diagnostyka na podstawie zdjęć RTG


Źródło: Artykuł po angielsku na stronie MAEA
Podgląd newsa | Skomentuj newsa

<< Nowiny | << Archiwum nowin

X Apoc - Trzynasty Schron [ v 1.0 ] & PHP by Hammer